Klachtenprocedure

Klachtenprocedure PensioenVizier

Heb je onverhoopt een klacht over de dienstverlening van PensioenVizier? Dan kun je deze telefonisch, schriftelijk of via elektronische communicatie bij ons  indienen. Wij behandelen de klacht vervolgens zo spoedig mogelijk volgens de hieronder vermelde klachtenprocedure. PensioenVizier is tevens aangesloten bij klachteninstituut KiFiD.

Jouw klacht komt binnen

Jouw klacht wordt geregistreerd

De klacht wordt in behandeling genomen

Binnen drie dagen ontvang je een bevestiging
 ↓

Je ontvangt binnen zes weken (bij eenvoudige klachten) dan wel binnen drie maanden (bij complexe klachten) na indiening van de klacht een schriftelijke reactie.

Contactgegevens PensioenVizier:

Telefoon: 088 – 9000 900
E-mail: info@pensioenvizier.nl
Oude Oppenhuizerweg 83
8606 JC Sneek