Werkingssfeeronderzoek

GEEN GEDOE, WÉL DUIDELIJKHEID!

Wat is een werkingssfeeronderzoek?

Als je een bedrijf hebt, maar geen pensioenregeling hebt, let dan op! Een werkingssfeeronderzoek geeft je uitsluitsel of je wel of niet onder een pensioenfonds valt. Wij raden aan om altijd een werkingssfeeronderzoek (ook wel BPF-check) te doen! In de Staatscourant staat gepubliceerd wat de insluitings- en uitsluitingscriteria zijn. Het is zaak om de Staatscourant goed te lezen en te kijken waar wat geschreven staat. Om dit vervolgens te vergelijken met het eigen bedrijf en de werkzaamheden van het personeel. Niets doen is geen optie! Hoe langer je wacht hoe groter de schade. Het is dus van belang om snel te handelen. Zo voorkom je grote inhaalpremies bij pensioenfondsen. Val je als werkgever onder een pensioenfonds dan is het zaak om alle werknemers ook aan te melden. Vroeg of laat staat het pensioenfonds voor de deur en vraagt deze alle verschuldigde premies op, vanaf het moment dat het eerste personeelslid in dienst kwam.

Bedrijfspensioen

145+ Google reviews

25+ Jaar pensioenadvies op maat

Binnen 30 minuten reactie

Waarom een werkingssfeeronderzoek?

Het snelle antwoord: doe je geen werkingssfeeronderzoek dan kan het heel veel geld kosten. We geven hieronder een voorbeeld:

Onderneming “de Stekker” is een ICT-bedrijf en heeft 30 medewerkers. De loonsom bedraagt € 1.000.000 en we gaan er gemakshalve van uit dat dit de afgelopen jaren hetzelfde was. Het bedrijf bestaat al een jaar of 10. Van de ICT-mensen is een groot deel aan het werk bij andere bedrijven. Het gaat goed en de vraag naar ICT-ers is enorm. De klanten hebben steeds meer werk, waardoor het vaak zo is dat een ICT-er daar fulltime is. Op een dag krijgt “de Stekker” een brief van het STIPP. In de brief vragen ze naar de aard en de werkzaamheden van het bedrijf. Nietsvermoedend vult de eigenaar het formulier in en beantwoordt alle vragen naar eer en geweten.

Er komt een vervolgbrief met de vraag naar meer informatie. Ook deze brief beantwoordt de eigenaar. Weer enkele weken later geeft het pensioenfonds STIPP aan dat ze onder het pensioenfonds vallen. En dat het bedrijf de verschuldigde pensioenpremies over de afgelopen jaren moet betalen. Dus wil jij niet tegen onverhoopte kosten aanlopen voer dan een werkingssfeeronderzoek uit.

Vraag een werkingssfeeronderzoek aan
Theo de Jong

Dit zeggen relaties over ons

Frisian Motors – Theo de Jong

Wij twijfelden of we onder een BPF vielen, omdat we een relatief klein bedrijf zijn en niet exact wisten wat de spelregels zijn. De resultaten van de BPF-check van PensioenVizier zijn van waarde geweest voor ons bedrijf, mede door het risico van terugwerkende kracht. Ik zou PensioenVizier aanraden aan alle MKB-bedrijven, die twijfelen of ze onder een pensioenfonds vallen. Pensioen blijft saaie stof, maar PensioenVizier kan het op een verhelderde manier uitleggen. Wij zijn dan ook tevreden met de dienstverlening.

Wat zijn de voordelen van een bedrijfspensioen?

Er zijn genoeg voordelen en dus redenen om bedrijfspensioen te regelen. Pensioen is zowel belangrijk voor de werkgever als de werknemer. Hieronder worden acht voordelen uitgewerkt van bedrijfspensioen.

Waarom een pensioenfonds?

Pensioenfondsen zijn altijd op zoek naar bedrijven die onder het desbetreffende pensioenfondsen vallen. Dit doen ze om twee redenen:

  1. Klopt een, gepensioneerde, werknemer bij een pensioenfonds aan, dan kan het zo zijn dat het pensioenfonds moet uitkeren ook al is er nooit premie afgedragen. De werknemer moet dan wel aantonen dat hij in de desbetreffende sector heeft gewerkt en dat werk heeft verricht.
  2. De sector acht het wenselijk dat er uit concurrentie overwegingen een “level playing field” is. Dit betekent dat ieder bedrijf in de sector dezelfde werknemerslast heeft. Door informatie op te vragen heeft de STIPP een eigen werkingssfeeronderzoek gedaan. Doordat er veel personeel aan het werk was bij anderen wordt “de Stekker” gezien als een detachering/uitzendbureau. Deze vallen onder STIPP.
Je valt niet onder een pensioenfonds

Weet je zeker dat je niet onder een pensioenfonds valt dan kun je zelf een pensioenregeling afsluiten. De wet schrijft voor dat het pensioen buiten het eigen bedrijf gebracht moet worden. Op deze manier zijn de pensioengelden veilig gesteld bij een faillissement. Dit kan je doen bij een verzekeraar, een PPI (Premie Pensioen Instelling) of een APF (Algemeen Pensioen Fonds). Hoe je het pensioen inricht is dan helemaal aan jou. Iedere pensioenregeling heeft voor- en nadelen, we vergelijken de regelingen graag voor jou.

Bereken hier het collectief pensioen!
Verschillende pensioenfondsen

Er zijn meer dan 70 pensioenfondsen in Nederland, maar een systeem waaruit blijkt of je onder een pensioenfonds valt of niet, bestaat (nog) niet. Dit komt onder andere omdat de materie complex is. Met het gevolg dat het moeilijk te automatiseren is. Een werkingssfeeronderzoek vergt tijd en vakmanschap. De tijd zit voornamelijk in het lezen van de diverse Staatscouranten. Het vakmanschap zit voornamelijk in het toetsen van verschillende pensioenfondsen. Het is soms verrassend onder welk pensioenfonds een bedrijf kan vallen. Wil jij weten of jouw bedrijf onder een pensioenfonds valt? Klik op de deze link om verschillende pensioenfondsen te vergelijken.

Voorbeeld Werkingssfeeronderzoek bij een onderneming

Op grond van de bedrijfsactiviteiten en de statuten van het BPF valt de onderneming onder de werking van het bedrijfstakpensioenfonds STIPP. Dit staat immers gepubliceerd in de Staatscourant. De werkgever heeft zijn medewerkers echter niet aangemeld. De premie bij het STIPP bedraagt 12% van de loonsom, waarvan 8% voor rekening van de werkgever komt. Meer lezen over het BPF, klik dan hier.

De werkgever heeft een pensioenregeling voor zijn medewerkers, en verzekeraar Y voert deze uit. Het BPF stelt zich nu op het standpunt dat onderneming “de Stekker” zijn medewerkers alsnog met terugwerkende kracht moet aanmelden. Vanaf datum in dienst van de eerste medewerker. Voor de onderneming betekent dit: alsnog afdragen van premies aan STIPP : 10 jaar x 12% x €1.000.000 = €1.200.000;

De eigenaar van “de Stekker” kan nu concluderen dat hij ten onrechte jaren achter elkaar premies heeft betaald aan de verzekeraar. Als volgt neemt de verzekeraar waarschijnlijk het standpunt in dat hij risico heeft gelopen. De onderneming krijgt in ieder geval een discussie met de verzekeraar die niet zonder meer de overeenkomst met terugwerkende kracht zal ontbinden. De onderneming heeft het moeilijk gehad de laatste jaren. De concurrentie is hevig en de financiële reserves zijn minimaal, mede door investeringen in opleidingen en certificering van de werknemers. De eigenaar ziet maar één oplossing nadat hij tevergeefs bij diverse banken heeft aangeklopt: hij moet het faillissement aanvragen. Bovenstaand scenario wil je niet als eigenaar of manager van een bedrijf en ook als accountant wil je dit niet voor je klanten.

Wij voeren een werkingssfeeronderzoek graag voor je uit.

Eén werkingssfeeronderzoek door PensioenVizier

Wij helpen je graag met een werkingssfeeronderzoek! Met een minimale tijds- en geldinvestering nemen we je graag deze zorg uit handen. De kosten van een onderzoek verschillen van bedrijf tot bedrijf. Een werkingssfeeronderzoek kan erg complex zijn of juist heel eenvoudig. Maar om een richtlijn te geven is er een vanaf prijs van €990,- exclusief btw. Na een eerste bezoek en kennismaking weet je waar je aan toe bent.

Onze werkwijze!

Kennismakings gesprek

Tijdens de korte kennismaking krijg jij een gezicht te zien bij het advies. Jij geeft aan wat je nodig hebt en wij kijken of wij hier bij kunnen helpen.

Informatie verzamelen

Wij vragen enkel de informatie op die wij nodig zijn voor het maken van een offerte. Denk hierbij aan het salaris en datum in dienst, meer niet!

Heldere offerte

Nadat we weten wat wij voor jou moeten regelen krijg jij van ons een heldere offerte. De offerte is interactief en kan naar wens verder worden aangepast!

Samen bespreken

Na het uitbrengen van de offerte maken wij een nieuwe afspraak. Tijdens deze afspraak leggen wij onze offerte uit en passen we deze aan naar jouw wensen.

Opstarten regeling

Nadat de complete regeling naar wens is gaan we direct voor je aan de slag met het opstarten van de pensioenregeling. Hier hoef je zelf niets voor te doen!

Communicatie met personeel

Wij brengen jouw personeel op de hoogte van alle veranderingen. Lichten de verschillende keuzes toe en geven aan wat ze zelf nog kunnen doen!