Pensioen zelfstandig ondernemer

nu lekker leven, straks lekker leven!

Pensioen voor ondernemers. Op dit moment werk je hard en hopelijk ook met veel plezier. Er komt natuurlijk straks een periode dat je het wat rustiger aan wilt doen. Daarom is het verstandig om nu al te bouwen aan een goede financiële basis.

Waarschijnlijk staat pensioen onderaan je lijstje. En terecht! Het is niet interessant en al helemaal niet spannend. Pensioen is saai, ingewikkeld en ver van je bed; je bent nog jong en het lijkt nog zo ver weg.… Klopt dit beeld? Mis! Voor je het weet is het zover. Daarnaast gaat pensioen niet alleen over later. Onze slogan is niet voor niets “Nu lekker leven, straks lekker leven”. 

Direct naar:

pensioen-voor-bedrijven

Heb je als zelfstandig ondernemer genoeg aan AOW?

Pensioen voor ondernemers, maar ik krijg toch AOW? We hebben een mooi stelsel in Nederland, maar rondkomen van alleen de AOW is geen vetpot. Daarom wordt er gespaard voor later. Een extra aanvulling bovenop de AOW-uitkering. Een manier op dit fiscaal voordelig te doen is door middel van een bancaire lijfrente (banksparen). Deze manier van sparen valt in Box 1 en de inleg is aftrekbaar binnen de Inkomstenbelasting (tot een bepaald maximum). Met beleggen kan een bepaald rendement gehaald worden, waardoor je een aanvulling op je AOW realiseert. Mocht je nog meer willen sparen dan kan dit door middel van een vrij vermogen rekening in Box 3. Het woord ‘vrij vermogen’ zegt het eigenlijk al, dit vermogen is tussentijds opneembaar indien gewenst. De inleg wordt belegd waardoor de verwachte uitkomst hoger of lager kan worden.

Beleggen kan in verschillende soorten en maten. Wens je weinig risico te lopen of kun je wel wat meer risico lopen met de beleggingen? Alles is afhankelijk van jouw situatie en wensen. Naar aanleiding van een vragenlijst kan jouw beleggingsprofiel bepaald worden. Een hoog percentage rendement klinkt wellicht erg mooi, maar er dient ook gekeken te worden naar de mate van risico en de standaarddeviatie van een bepaald fonds. Pas dan kan er waarde worden gehecht aan rendement. Uiteraard begeleiden we jou hierbij!

Om eerst maar even door te gaan op de AOW-gerechtigde leeftijd: deze stijgt iets minder hard dan in eerste instantie de bedoeling was. In de komende jaren gaat de AOW-gerechtigde gefaseerd naar de leeftijd van 67 jaar en per 2028 wordt de AOW-gerechtigde leeftijd aangepast naar 67 jaar en 3 maanden. Daarna wordt de AOW-gerechtigde leeftijd aangepast aan de levensverwachting.

De pensioenmogelijkheden voor zelfstandige ondernemers

Hoe zorg je als zelfstandig ondernemer nu eigenlijk voor je oudedagsvoorziening? Voor de doorsnee werknemer is dat bijna altijd geregeld in een collectieve pensioenregeling, maar niet voor de ZZP’er. Gelukkig ook maar, want veel ondernemers willen ook graag die “zelfstandigheid”. Het kan namelijk heel goed zijn dat er andere wegen bewandeld kunnen worden om toch prima te voorzien in een eigen pensioen. Dat kan bijvoorbeeld de verhuur van vastgoed zijn of de verkoop van het bedrijf, winstaandeel in een bedrijf etc. Toch is dat ook niet voor iedere ondernemer weggelegd en dus bestaat er ook een vorm van eigen pensioenopbouw voor de ondernemer: de lijfrente.

Waarom en waar

Een manier op dit fiscaal voordelig te doen is door middel van een bancaire lijfrente (banksparen). Deze manier van sparen valt in Box 1 en de inleg is aftrekbaar (tot een bepaald maximum) van de inkomstenbelasting. Met beleggen kan een bepaald rendement gehaald worden, waardoor je een aanvulling op je AOW realiseert. Mocht je nog meer willen sparen dan kan dit door middel van een vrij vermogen rekening in Box 3. Het woord ‘vrij vermogen’ zegt het eigenlijk al, dit vermogen is tussentijds opneembaar indien gewenst. De inleg wordt belegd waardoor de verwachte uitkomst hoger of lager kan worden.

Beleggen kan in verschillende soorten en maten. Wens je weinig risico te lopen of kun je wel wat meer risico lopen met de beleggingen? Alles is afhankelijk van jouw situatie en wensen. Naar aanleiding van een vragenlijst kan jouw beleggingsprofiel bepaald worden. Een hoog percentage rendement klinkt wellicht erg mooi, maar er dient ook gekeken te worden naar de mate van risico en de standaarddeviatie van een bepaald fonds. Pas dan kan er waarde worden gehecht aan rendement. Uiteraard begeleiden we jou hierbij!

Lijfrente

Een lijfrenteis eigenlijk een privépensioen dat veel overeenkomsten kent met een gewone pensioenregeling, zoals die voor werknemers. De pensioenopbouw voor de ondernemer kent vaak meerdere facetten. Zo is er niet alleen het periodiek inleggen van een geldbedrag, maar ook de waarde van een eventueel bedrijfspand. Vroeger was Goodwill ook nog onderdeel van opbrengst bij verkoop, maar dat zie je steeds minder. De lijfrente is het meest gekozen en beste alternatief voor pensioenopbouw voor de ondernemer.  De traditionele variant betreft een verzekerde lijfrente, die – zoals het woord al doet vermoeden – door een verzekeraar wordt aangeboden. Een meer flexibele variant betreft de bancaire lijfrente. Op beide varianten wordt hierna verder ingegaan.

Verzekerde lijfrente

Het is een levensverzekering met een lijfrenteclausule. De premie die je daarvoor inlegt, wordt bij een verzekeraar ondergebracht en deze keert het opgebouwde kapitaal pas uit vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd. Eerder kan ook wel, maar in bijna alle gevallen is de AOW-leeftijd om meerdere redenen ook het startpunt van uitkeren van de lijfrente.

De ingelegde premies zijn tot een fiscaal maximum aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Daarmee is dus feitelijk ook de “omkeerregel” (nu belastingvoordeel tegen “hoog tarief” en later afrekenen met de Belastingdienst tegen een lager tarief) gerealiseerd. De hoogte van het fiscaal maximum wordt per jaar bepaald o.b.v. de hoogte van de winst of het inkomen van de zelfstandige. Dit heet jaarruimte, terwijl er ook bekeken kan worden of er nog fiscale ruimte van de afgelopen 7 jaar te benutten is. Dit laatste noemen we reserveringsruimte.

Bancaire lijfrente

Daarnaast kennen we in Nederland sinds 2008 ook de bancaire lijfrente.
Deze variant kent geen verzekeringselement en is feitelijk een geblokkeerde bankrekening. Deze laatste variant heeft veel terrein gewonnen in de laatste tijd, ten koste van de verzekerde lijfrente. Dat heeft voornamelijk te maken met het kostenaspect en de hoge mate van flexibiliteit bij de bancaire lijfrente. In tegenstelling tot de verzekerde lijfrente valt de bancaire lijfrente in de boedel, zodat er altijd een uitkering plaats vindt van het totaal opgebouwde kapitaal. Een ander prettig aspect van deze lijfrente vormt het feit dat je helemaal zelf bepaalt wanneer je geld inlegt en wanneer niet.

Stamrecht

Ook zie je nog met enige regelmaat dat de ondernemer een zogenaamd stamrecht binnen de onderneming heeft opgebouwd. Een stamrechtvoorziening kent veel overeenkomsten met de lijfrente, maar heeft nog een aantal bijzondere voorwaarden, waardoor de ondernemer zijn eigen pensioen aardig kan regisseren. Na 2014 is het niet meer mogelijk om als ondernemer zelf je pensioen te regisseren. De stamrechten van voor 2014 mogen onder voorwaarde voor AOW-datum worden omgezet naar een lijfrente.

Vermogen

Wanneer mensen denken aan pensioen voor zelfstandige ondernemers ervaren wij dat veel van hen niet weten hoe vermogend ze eigenlijk zijn. Mensen zijn vaak rijker dan ze zelf denken. Om dit inzichtelijk te maken nemen wij al het vermogen mee in onze financiële planningen, indien gewenst. Niet alleen het geld dat op je bankrekening staat of in pensioen, maar denk ook aan de waarde van je bedrijf, de waarde van je huis en ook erfenissen. Zo kan een bedrijfspand bijvoorbeeld bij verkoop leiden tot een kapitaal ineens, terwijl je ook zou kunnen denken aan de verhuur van het pand en daarmee doorlopend inkomsten realiseert. Hierbij zijn diverse factoren van belang om juist voor het één of het ander te kiezen.

Dit alles zetten we tegenover de kosten die je maakt, zoals de maandelijkse vaste lasten, hypotheeklasten, boodschappen en de nodige verzekeringen. Op deze manier maken we inzichtelijk hoe jouw financiële situatie eruit ziet (of kan zien) en waar kansen voor verbetering liggen.

pensioen-voor-collectief

Overlijdensrisicoverzekering

Je wilt er liever niet over nadenken, maar zorgen voor je nabestaanden bij overlijden is een erg belangrijk. onderdeel van pensioen voor ondernemers Dit kun je doen door middel van een overlijdensrisicoverzekering (ORV).

Een overlijdensrisicoverzekering is een vangnet voor jouw nabestaanden. Zodra jij komt te overlijden, zorgt een ORV ervoor dat je familie een uitkering krijgt. Hiermee kunnen de nabestaanden de vaste lasten blijven betalen.

Ook is het mogelijk om een overlijdensrisicoverzekering te koppelen aan je hypotheek. Het verzekerde bedrag wordt dan (gedeeltelijk) gebruikt voor het aflossen van de hypotheek, zodat nabestaanden hier geen omkijken aan hebben. Maar hoe sluit je een overlijdensrisicoverzekering af? Lees hier meer!

Compagnonsverzekering

Naast zorgen voor je nabestaanden is het ook belangrijk om rekening te houden met de continuïteit van je onderneming bij overlijden. Hiervoor is een compagnonsverzekering dé uitkomst als het gaat om pensioen voor ondernemers.

Bij het afsluiten van een compagnonsverzekering zorg je ervoor dat de bedrijfsvoering niet in gevaar komt bij het overlijden van jou of je compagnon. Het verzekerde bedrag bij een compagnonsverzekering staat meestal gelijk aan de waarde van de aandelen van de betreffende compagnon. Hiermee kan de langstlevende compagnon de aandelen van de overleden compagnon terugkopen van diens nabestaanden.

De waarde van aandelen binnen het bedrijf kan natuurlijk veranderen vanaf het moment dat de compagnonsverzekering afgesloten is. Daarom is het mogelijk om bij een compagnonsverzekering stijgend, dalend of gelijkblijvend kapitaal te verzekeren. Op deze manier heb je garantie dat alle aandelen kunnen worden overgenomen van de nabestaanden.

Op deze manier kan een compagnonsverzekering ervoor zorgen dat je nabestaanden, op het moment van jouw overlijden, extra kapitaal krijgen uit de verkoop van deze aandelen. Hierdoor neemt de financiële druk op de nabestaanden verder af. Wil je meer weten over een compagnonsverzekering? Klik dan hier!

Algemene nabestaandenwet

De Algemene nabestaandenwet (ANW) is de vervanger van de eerde Algemene Weduwen-en Wezenwet (AWW). De Algemene nabestaandenwet geeft de partner van een overledene recht op een uitkering. Ook weeskinderen komen in aanmerking voor een uitkering. De Algemene nabestaandenwet is een volksverzekering, wat betekent dat doorgaans iedere inwoner van Nederland onder de ANW valt. Echter zijn er uitzonderingen op deze wet. Meer over de Algemene nabestaandenwet vind je hier

Partner- en wezenpensioen

Het partner-en wezenpensioen is pensioen voor werknemers om de nabestaanden te helpen, dit is dus geen standaard onderdeel van pensioen voor ondernemers! 

Wanneer jij in het verleden pensioen hebt opgebouwd via een werkgever, kan het zijn dat jJe partner en kinderen hieruit nog partner- en wezenpensioen ontvangen wanneer jij onverhoopt overlijdt. De uitkering van dit pensioen vindt plaats bij zowel overlijden voor als na de pensioendatum. Het nabestaandenpensioen is gebaseerd op een percentage van de pensioengrondslag en de rechthebbenden krijgen het bedrag in maandelijkse termijnen uitgekeerd. 

Nabestaandenpensioen

Iedereen verdient een onbezorgd financieel leven, het nabestaandenpensioen is hier een essentieel onderdeel van. Het overlijden van jou of je partner heeft nare gevolgen, ook financieel. Uiteindelijk wil je ervoor zorgen dat de levenstandaard behouden kan worden, terwijl er wel een deel van het inkomen wegvalt.

Hiervoor dient het nabestaandenpensioen. Het zorgt er namelijk voor dat de financiële gevolgen bij overlijden afgedekt worden. Het nabestaandenpensioen bestaat uit drie verschillende onderdelen;

Meer weten over het nabestaandenpensioen of pensioen voor ondernemers? Klik dan hier!

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die uitkeert bij overlijden. Dus wanneer jij of je partner onverhoopt komt te overlijden, komt er geld vrij voor je nabestaanden. Hierdoor kunnen zij (voor nu) onbezorgd in het huis blijven wonen en de vaste lasten gewoon doorbetalen. Wanneer jij een eigen bedrijf hebt, kunnen je nabestaanden door middel van deze verzekering bijvoorbeeld ook je bedrijf draaiende houden. Wil je meer weten over een overlijdensrisicoverzekering

Oudedagsvoorziening (ODV)

Tot juli 2017 kon je als DGA nog sparen op de balans in “pensioen in eigen beheer”, het traditionele pensioen voor de zelfstandige ondernemer met een BV. Als vervanging heeft de overheid de oudedagsverplichting in het leven geroepen en deze variant kan dus niet “los” afgesloten worden.. Al sinds langere tijd heeft de fiscus pensioen in eigen beheer steeds onaantrekkelijker gemaakt. Hierdoor zie je enkel nog maar premievrije voorzieningen van pensioen in eigen beheer of dus de ODV.

Tot 31-12-2019 was er een aantal opties om deze reservering op de balans om te zetten. Je kon het afkopen (dit betekende gelijk afrekenen met de fiscus), je kon het omzetten in een polis, premievrij voortzetten of omzetten in een oudedagsvoorziening.

Dit laatste betekende dat je het fiscale bedrag (bedrag wat op de balans stond) om kon zetten naar een oudedagsvoorziening. Je had dan geen actuariële berekeningen meer nodig. Bovendien was er ook geen sprake meer van een verschil tussen fiscale en commerciële waarde.

Een oudedagsvoorziening lijkt erg op een lijfrente op de balans. Deze oudedagsvoorziening kan ook omgezet worden in een lijfrente. Dit kan in één keer, maar ook gefaseerd, bijvoorbeeld in vier keer. Pas als het gehele bedrag in de lijfrente staat, kan de oudedagsvoorziening van de balans af en kan de BV opgeheven worden. Vanzelfsprekend kan de lijfrentestorting NIET afgetrokken worden van de inkomstenbelasting. Er is immers al fiscaal voordeel genoten binnen de BV.

Bedrijf verkopen

De waarde van jouw bedrijf is ook onderdeel van pensioen voor ondernemers, want natuurlijk zit er waarde in jouw bedrijf. Dit nemen we ook mee met de vermogensbestanddelen. Dit betekent dat we jouw bedrijf waarderen op verkoopwaarde. Het bepalen van deze verkoopwaarde doen wij door de EBITDA-factor te gebruiken. De EBITDA-factor is een rekenmodel dat een reële commerciële waarde van een bedrijf kan bepalen. Zo krijg je een eerlijk beeld van jouw eigendomspositie.

Voor de duidelijkheid; wij zijn pensioenadviseurs en geen valuators, dus de werkelijke waarde kan afwijken en er kunnen geen rechten ontleend worden aan onze berekeningen, maar ze geven een goede indicatie.

BOF: bedrijfsovername faciliteit

Draag je je bedrijf over aan je zoon of dochter, dan wordt de verkoopprijs soms vastgesteld op een niveau dat lager ligt dan de prijs die een derde persoon zou moeten betalen voor de onderneming.

Het ministerie heeft in de wet vastgelegd dat zo’n bedrijfsoverdracht aan je zoon of dochter een ‘schenking’ inhoudt. Hierbij zou je dan schenkbelasting moeten betalen. ‘Zou moeten’, want je boft met de bedrijfsoverdracht faciliteiten in de successiewet, de BOF. Door de BOF leidt een bedrijfsoverdracht in de praktijk nauwelijks tot heffing van schenkbelasting, omdat de wet je schenkbelasting voorwaardelijk kwijtscheldt. Deze voorwaardelijke kwijtschelding wordt op termijn  – als je voldoet aan alle voorwaarden – omgezet in een definitieve kwijtschelding.

Om te voldoen aan de voorwaarden, moet je bijvoorbeeld voldoen aan de eis dat je al minimaal vijf jaar het bedrijf hebt gerund. Ook de overnemer moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Hij of zij moet de onderneming minimaal vijf jaar voortzetten. Let bij de gesprekken voorafgaand aan de overname daarom goed op dat je de goede beslissing neemt en laat je goed adviseren (door bijvoorbeeld een extern adviseur zoals een fiscalist, accountant of estateplanner).

De BOF-regeling zorgt ervoor dat een bedrijfsoverdracht in de familiesfeer bijna nooit meer leidt tot een heffing van schenkbelasting. Dat is natuurlijk hartstikke fijn, maar houd er wel rekening mee dat broers en zussen van de overnemer kunnen stellen dat zij juridisch benadeeld zijn en dat hun legitieme portie geschonden is. 

Eerder met pensioen als zelfstandig ondernemer

Ook wanneer je eerder wilt stoppen met werken dient er geld aanwezig te zijn om de tussenliggende periode tussen het stoppen met werken en de AOW-gerechtigde leeftijd te overbruggen. Vergis je niet, want in de periode voorafgaand aan de AOW geldt nog steeds het “hogere” belastingtarief, terwijl de AOW nog niet uitkeert.

Dit betekent dat, wanneer je besluit te stoppen met werken, er geen inkomen is, tenzij er voldoende vermogen aanwezig is. Samen met jou bepalen we hoeveel geld je nodig hebt en wat je nu moet inleggen om jouw doel te behalen.

zelf je pensioen regelen, in 4 stappen

Waarom pensioenadvies bij PensioenVizier?

Pensioenadvies… is dat niet een beetje overbodig? Welnee! Bij PensioenVizier doen we het net even anders, wij zorgen niet alleen voor een goed pensioenadvies. Jij bent de architect van jouw eigen toekomst! Jij wilt kant-en-klare, duidelijke oplossingen en neemt zelf het voortouw voor jouw financiële toekomst.

Wij geven advies in duidelijke en simpele taal. Jij wilt weten hoeveel geld je opzij moet zetten om bijvoorbeeld 2 jaar eerder te stoppen met werken? Wij rekenen het voor je uit! Ook zorgen we voor inzicht in verschillende opties hoe je dit geld gemakkelijk kan sparen. Dit doen wij door het maken van simulaties van je (financiële) levensloop, hier zie je direct de impact van eerder stoppen met werken of bijvoorbeeld langer doorwerken. Daarnaast krijg je inzicht in de huidige stand van zaken. Mocht je een pensioengat hebben? Dan zoeken wij samen een oplossing om dit op te lossen. Pensioen regelen wordt zo wel heel makkelijk! Begin vandaag nog met sparen voor later, vraag een gratis adviesgesprek aan.

Iedereen wil toch lekker kunnen slapen na een avondje “denken aan later”?

FAQ voor zelfstandige ondernemers

Kan je op deze pagina geen antwoord vinden op jouw vraag? Kijk dan op onze FAQ-pagina. Op deze pagina vind je de meest voorkomende vragen die wij, door de jaren heen, hebben verzameld.

Wil je bijvoorbeeld weten wanneer je genoeg pensioen hebt, Op welke manier je pensioen opbouwt als ondernemer, hoe je pensioen regelt voor je bedrijf of als ZZP’er, of wil je weten wat wij voor je kunnen doen?

Heb je nog meer vragen over pensioen als ondernemercollectief , ZZP’er of vragen over nabestaandenpensioen? Neem dan contact met ons op en laat een van onze deskundige pensioenadviseurs je helpen!

vacature backoffice medewerker pensioenen

Niet kunnen werken?

Wanneer je in loondienst werkt voor een werkgever, heb je recht op loondoorbetaling bij ziekte. Als ondernemer ben je hiervoor niet verzekerd en ontvang je dus geen geld wanneer je door ziekte niet kunt werken. Stel, je inkomen is €3.000 per maand en je bent een jaar uit de running, dan heb je een inkomenstekort van maar liefst €36.000 per jaar. En wanneer je langer arbeidsongeschikt raakt, misschien zelfs blijvend, wordt dit inkomenstekort almaar groter en zijn de gevolgen groot. Een ongeluk zit natuurlijk in een klein hoekje, dus vinden wij het erg verstandig om je voor dit arbeidsongeschiktheidsrisico te verzekeren.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Eén van de mogelijkheden om dit risico af te dekken, is door het sluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Deze verzekering sluit je bij een verzekeraar en wanneer jij arbeidsongeschikt raakt, ontvang je vanuit de verzekeraar een maandelijkse uitkering. De premies voor een AOV zijn vaak redelijk hoog, maar de premie mag je bij de aangifte inkomstenbelasting aftrekken van je inkomen in Box1. Over de uitkering die je ontvangt bij ziekte, betaal je vervolgens belasting in Box1. Wanneer je een AOV aanvraagt, moet je een gezondheidsverklaring invullen en in sommige gevallen is ook een medische keuring nodig. 

Schenkkring

Een aanzienlijk goedkopere manier om het risico van arbeidsongeschiktheid af te dekken, is door deel te nemen aan een schenkkring. Dit is een sociale kring waarbij een groep van ondernemers elkaar steunt in geval van ziekte. Iedere maand stort je een vooraf afgesproken bedrag op een bankrekening. Wanneer een ondernemer uit jouw groep langer dan de eigenrisicoperiode ziek wordt, ontvangt hij van de overige deelnemers een maandelijks bedrag. De maximale uitkeringsperiode is twee jaar. Er is een onderscheid te maken tussen gesloten en open schenkkringen. Bij een gesloten schenkkring is de toegang beperkt. Iedereen kent elkaar en er wordt elke drie maanden vergaderd door de leden. Bij ziekte is geen keuring nodig, maar je moet dit natuurlijk wel doorgeven aan de overige leden uit jouw schenkkring. Hierdoor is er weinig privacy. Bij een open schenkkring is er meer anonimiteit. Er wordt niet vergaderd en wanneer je ziek bent, word je gekeurd door een onafhankelijke arbodienst. De toegang tot een open schenkkring is vrij en ongelimiteerd. Bij een schenkkring is er dus geen sprake van premiebetaling, maar van een maandelijkse inleg. Deze inleg is niet aftrekbaar van je inkomstenbelasting, maar de uitkeringen die je bij ziekte ontvangt, zijn onbelast. Deze worden namelijk gezien als schenking en doordat je van meerdere deelnemers een relatief laag bedrag ontvangt, zijn deze bedragen vrijgesteld van schenkbelasting.

Is een AOV verplicht?

Op dit moment is het nog niet verplicht om als ZZP’er een AOV te hebben. De overheid werkt echter aan een plan om dit vanaf 2024 wel verplicht te stellen, dit is een gevolg van het nieuwe pensioenakkoord.

Eén van de redenen dat een AOV verplicht wordt, is doordat de concurrentie tussen ondernemers dan eerlijker wordt. De hoge premies die zij betalen, moeten zij immers doorberekenen aan hun klanten. Wanneer een ondernemer niet verzekerd is, kan hij zijn kosten lager houden. Dit heeft echter wel tot gevolg dat de kosten en risico’s van deze onverzekerde ondernemers voor de samenleving zijn en dat hoopt de overheid met deze verplichtstelling te voorkomen. Deze verplichte AOV kan via het UWV worden afgesloten zodra de plannen van de overheid zijn doorgevoerd. Het UWV biedt tegen die tijd echter een verzekering aan met een relatief lage dekking. Wanneer je kiest voor een AOV bij een verzekeraar, dan heb je veel meer keuze in bijvoorbeeld de dekking en in de eigenrisicotermijn. Wij adviseren dan ook om niet te wachten met het regelen van een inkomensvoorziening bij ziekte.

Overweeg je het aanvragen van een AOV of deelname aan een schenkkring? Of misschien wel een combinatie van beide? Laat je goed informeren over de mogelijkheden. Onze pensioenadviseurs helpen je hier natuurlijk graag bij!

Onze artikelen over pensioen

Pensioenpremie berekenen: hoe is het voor jou opgebouwd?
27 september 2021
Hoogte van de pensioenpremie zorgt voor onderzekere werknemers Er zijn nogal wat onzekerheden bij werknemers over de hoogte van de pensioenpremie en o…
Lees meer
pensioen-voor-iedereen
25 mei 2021
Nabestaandenpensioen DGA & ondernemer Hoe ziet het Nabestaandenpensioen ZZP of Directeur-grootaandeelhouder eruit? Wat krijgen jouw nabestaanden a…
Lees meer
bijdrage pensioen werkgever
12 mei 2021
Bijdrage pensioen werkgever Sanne werkt sinds kort bij haar eerste werkgever. Tijdens het sollicitatiegesprek komt ook het onderwerp pensioen naar vor…
Lees meer

Tips voor een waanzinnig pensioen ontvangen?

Wij geloven dat iedereen een financieel onbezorgd leven verdient.

Jouw pensioen moet simpel zijn, transparant en moet vooral geen gedoe opleveren. Een ondernemer heeft geen behoefte aan ingewikkelde verhalen over techniek en regelgeving of stapels documenten. Een ondernemer wil zeker weten dat zijn risico’s zijn afgedekt voor een scherpe prijs die binnen zijn budget valt en waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van de fiscale spelregels.

Onze loyale medewerkers zijn persoonlijk, integer, betrouwbaar en bieden jou deskundig en duidelijk pensioenadvies.

werkingssfeer-bedrijftakpensioenfonds-wees-op-uw-hoede

Wil je onze 7 extreem waardevolle tips voor een goed pensioen ontvangen?