Werkgeverspensioen?

Vrijblijvend Betrouwbaar pensioenadvies

Werkgeverspensioen regelen, ook voor jou?

Het werkgeverspensioen is een zaak voor alle werkgevers.

De term pensioen wordt in Nederland op diverse manieren gebruikt. Uiteindelijk heeft het meestal wel dezelfde strekking. Soms creëert het ook de nodige onduidelijkheid. ” Met pensioen gaan”, betekent meestal dat hij of zij de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Het zegt echter niet dat die persoon ook daadwerkelijk pensioen bij een werkgever heeft opgebouwd. Werkgeverspensioen valt onder de PensioenWet . Wel kan het goed zijn dat die persoon AOW gaat ontvangen en daarbovenop een eigen opgebouwde oudedagsvoorziening, zoals bijvoorbeeld een lijfrente.

Bedrijfspensioen

145+ Google reviews

25+ Jaar pensioenadvies op maat

Binnen 30 minuten reactie

Wat is een Werkgeverspensioen?

Daarmee bedoelen we het pensioen dat een werknemer alleen kan opbouwen, wanneer hij of zij werkzaam is bij een werkgever. Deze werkgever kan vervolgens verplicht zijn om een werkgeverspensioen aan te bieden. Het kan ook zijn dat deze verplichting er niet is. Dan kan de werkgever in kwestie wel een pensioenregeling aanbieden aan het personeel.

Val ik onder een pensioenfonds?
S. Nagelhout - Het4kant

Dit zeggen relaties over ons

Het4kant – Mevr. S. Nagelhout

Als ik heel eerlijk ben heb ik nauwelijks kennis van pensioenzaken dus was ik bij voorbaat al sceptisch over “pensioenadvies”. Ook had ik mijn twijfels over de betrouwbaarheid van PensioenVizier, per slot van rekening geef je je hele hebben en houden bloot. Achteraf was deze twijfel ab-so-luut ongegrond. PensioenVizier gaat vertrouwelijk met gegevens om en elke vraag wordt geduldig uitgelegd. Net zolang tot ik het begreep. Uiteindelijk heeft PensioenVizier voor zowel de personeelsleden als voor de directieleden van Advies-& ingenieursbureau het4kant b.v. een goed advies afgegeven inzake pensioenen en financiële planning. Wij zijn erg tevreden over de aanpak van PensioenVizier. Er is eerst een advies afgegeven waarna wij in alle vrijheid konden beslissen of we de adviezen al dan niet op wilden volgen. Het feit dat PensioenVizier niet op provisie basis werkt, maar puur op vaste afspraken, vinden wij erg plezierig en is duidelijk.

Het Bedrijfstakpensioenfonds

Van alle werknemers in Nederland valt het overgrote deel onder de werking van de Bedrijfstakpensioenfondsen. Ambtenaren bouwen pensioen op bij het ABP. Alleen hier al bouwen meer dan 1 miljoen mensen actief hun pensioen op. Daarnaast kent het ABP ongeveer zo’n zelfde aantal personen dat in het verleden pensioen aldaar heeft opgebouwd. Die laatste groep wordt dan “inactieven”, “gewezen deelnemers” of “slapers” genoemd. Het ABP kent een eigen vermogen van meer dan 400 miljard euro (maart 2020).

“Het ABP is daarmee het, op twee na, grootste pensioenfonds ter wereld!”

Andere bekende Bpf’s zijn “Zorg en Welzijn” (gezondheidszorg), “PMT”(Metaal en Techniek) en “PME” (Metaalelektro) . Bij al dit soort pensioenfondsen worden de afspraken gemaakt over het pensioen. Dit kan gaan over de hoogte van opbouw, indexatie of dekking voor de nabestaanden. Afgevaardigden van de werknemersbonden, werkgeversbonden maken deze. Ook mensen die reeds de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben beslissen mee. Zij bepalen dus het beleid van het pensioenfonds en stellen derhalve ook de verplichtstellingsbeschikking op. In dit document geeft het Bpf aan welke werkzaamheden onder de werking van zo’n beschikking vallen.

Rol pensioenadviseur

De adviseur voert een goede en uitgebreide inventarisatie uit om zich te vergewissen van de eisen en de wensen van de opdrachtgever. De adviseur geeft tevens een duidelijke uitleg over de werkwijze. Het onderzoek naar een eventuele verplichtstelling maakt standaard onderdeel uit van het gehele adviestraject. Wat als de opdrachtgever en de accountant er zeker van zijn er geen verplichtstelling is? Ook dan is een BPF onderzoek verplicht.

Financieel haalbaar pensioen

Blijkt dat er een eigen werkgeverspensioen kan worden aangeboden, dan gaat het adviestraject door. Hierbij speelt vervolgens de financiële positie van het bedrijf een belangrijke rol. Een werkgever kan een hele goede, maar ook dure regeling uitkiezen. Uit de financiële stukken kan blijken dat dit pensioen een onverantwoorde uitgave is.

De adviseur geeft hier dan een negatief advies over. Dan geldt zeker dat de adviseur zich terug moet trekken. Zeker als de werkgever toch besluit om over te gaan tot de “dure” werkgeverspensioenregeling. In de praktijk valt dit vaak mee. Soms komen we toch tegen dat hier weinig begrip voor is. Een goede communicatie hierover op voorhand voorkomt deze onduidelijkheid. Uiteindelijk komt de adviseur met een aantal alternatieven. Er zijn dan offertes waaruit de werkgever er één kan kiezen als het nieuwe werkgeverspensioen. Daarna volgen de implementatie en voorlichting aan het personeel.

Eigen onderzoek werkgeverspensioen

De pensioenadviseur doet een onderzoek. Indien blijkt, dat er wel een verplichtstelling rust op de werkzaamheden, dan meldt de adviseur dit bij de opdrachtgever. Tevens geeft de adviseur het advies aan de opdrachtgever om contact op te nemen met het betrokken bedrijfstakpensioenfonds. De adviseur gaat zeker niet “vrijuit” als de opdrachtgever het ter kennisgeving aanneemt. En toch besluit om een eigen regeling in te zetten.

“Toch komen we het regelmatig tegen dat hier weinig begrip voor is” 

Regelgeving bedrijfstakpensioenfonds

In het eerste geval komt die verplichtstelling voort uit de regelgeving die een Bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) opstelt in de zogenaamde verplichtstellingsbeschikking. Als er geen verplichting op de werkzaamheden van het bedrijf, dan volgt een onderzoek.

Na dit onderzoek volgt een advies om zo een regeling op te stellen en vervolgens te implementeren. Als laatste variant van het werkgeverspensioen is er nog het Ondernemingspensioenfonds. Dit zijn bijna altijd pensioenfondsen van grote concerns, zoals KPN of KLM. Hieronder ga ik verder in op de eerste twee genoemde vormen.

Pensioenfondsen

Begin je met het aannemen van personeel kijk dan of de werkzaamheden vallen onder één van deze verplichtstellingsbeschikkingen. Op dit moment zijn er 89 pensioenfondsen die dus ook een beschikking hebben afgegeven. Ben je van plan een werkgeverspensioen aan te bieden, dan is het wijs om deze beschikkingen te raadplegen. In veel gevallen nemen werkgevers dan een professioneel bedrijf in de arm om te onderzoeken of een werkgeverspensioen mogelijk is. PensioenVizier is zo’n bedrijf dat voor jou kan uitzoeken of het mogelijk is een werkgeverspensioen te hanteren.

Bereken hier het collectief pensioen!

Werkgeverspensioen zelf doen …

De werkgever kan besluiten om het traject van het werkgeverspensioen helemaal zelf te doen. Zoals hierboven wel blijkt, liggen er dan wel een aantal “valkuilen” in de weg waar voorzichtigheid geboden is. De financiële gevolgen kunnen dusdanig desastreus zijn, dat het voortbestaan van de onderneming in gevaar komt!

Als werkgever is het dus belangrijk om de juiste stappen te nemen als je een werkgeverspensioen wilt starten. PensioenVizier helpt graag bij het realiseren van dit werkgeverspensioen. In een vrijblijvend eerste gesprek lichten wij je het bovenstaande nader toe. Zo kun je comfortabel verder ondernemen.

Voor meer vragen over het werkgeverspensioen kan je ons bereiken op 088 9000 900.

Onze werkwijze!

Kennismakings gesprek

Tijdens de korte kennismaking krijg jij een gezicht te zien bij het advies. Jij geeft aan wat je nodig hebt en wij kijken of wij hier bij kunnen helpen.

Informatie verzamelen

Wij vragen enkel de informatie op die wij nodig zijn voor het maken van een offerte. Denk hierbij aan het salaris en datum in dienst, meer niet!

Heldere offerte

Nadat we weten wat wij voor jou moeten regelen krijg jij van ons een heldere offerte. De offerte is interactief en kan naar wens verder worden aangepast!

Samen bespreken

Na het uitbrengen van de offerte maken wij een nieuwe afspraak. Tijdens deze afspraak leggen wij onze offerte uit en passen we deze aan naar jouw wensen.

Opstarten regeling

Nadat de complete regeling naar wens is gaan we direct voor je aan de slag met het opstarten van de pensioenregeling. Hier hoef je zelf niets voor te doen!

Communicatie met personeel

Wij brengen jouw personeel op de hoogte van alle veranderingen. Lichten de verschillende keuzes toe en geven aan wat ze zelf nog kunnen doen!