150+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Nabestaandenpensioen DGA & ondernemer

Hoe ziet het Nabestaandenpensioen ZZP of Directeur-grootaandeelhouder eruit? Wat krijgen jouw nabestaanden als jij komt te overlijden? Is er dan nog wel “brood op de plank”? Het is belangrijk dat je bewust bent van de financiële gevolgen wanneer jij (of je partner) komt te overlijden. Als jij als zelfstandige (ZZP’er) komt te overlijden, vallen jouw inkomsten weg. Dit heeft consequenties voor je achterblijvende partner en eventueel kinderen. Maar ook andersom: als je partner komt te overlijden, kan dit grote financiële consequenties hebben. Wie weet moet je minder gaan werken, of zelfs je ondernemingsactiviteiten staken. Er zijn verschillende manieren om met het overlijdensrisico om te gaan. Op deze pagina vind je uitleg en de mogelijkheden die we kunnen bieden als het gaat om nabestaandenpensioen ZZP & ondernemer.

Neem direct contact met ons op
Direct naar

Algemene nabestaandenwet

De algemene nabestaandenwet (Anw) is een volksverzekering die een volwassenen van wie de partner is overleden, recht geeft op een uitkering. Iemand komt in aanmerking voor een Anw-uitkering:

  1. als de nabestaande de AOW leeftijd nog niet heeft bereikt èn
  2. wanneer de nabestaande 45% of meer arbeidsongeschikt is of
  3. indien de kinderen onder de 18 jaar oud zijn èn thuis wonen

Als punt 1 samen met punt 2 van toepassing is krijg je dus ANW.

Als punt 1 samen met punt 3 van toepassing is krijg je dus ANW.

Zodra de voorwaarde niet meer van toepassing is vervalt de ANW. (bijvoorbeeld als het jongste kind 18 jaar wordt)

Wet Bpr

Voor een aantal beroepsgroepen geldt de Wet verplichte deelneming in een Beroepspensioenregeling (Wet Bpr). Deze wet verplicht zelfstandigen binnen bepaalde beroepsgroepen om aan een beroepspensioenregeling mee te doen. Het kan zijn dat er binnen deze beroepspensioenregeling ook een nabestaandenregeling geldt. Een overzicht wat je tot dusver hebt opgebouwd aan pensioen, kun je vinden op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Dit is onder andere van toepassing op schilders en fysiotherapeuten die zelfstandig zijn.

Bel me, een eerste adviesgesprek is gratis

Nabestaandenpensioen regelen

De Anw-uitkering is veelal (veel) te laag om je nabestaanden, -met jouw nabestaandenpensioen- goed verzorgd achter te laten. Als zij überhaupt al voor een Anw-uitkering in aanmerking komen. Vooral als je niet binnen een beroepspensioenregeling valt, is het belangrijk om zelf aanvullende nabestaandenvoorzieningen te treffen. Hierbij kan je denken aan de volgende mogelijkheden:

Nabestaandenpensioen verzekeren

Je kunt het nabestaandenpensioen op verschillende manieren verzekeren ik noem er drie:

  1. Je sluit een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering af. Bijvoorbeeld: jouw partner heeft €1.000 per maand nodig na jouw overlijden. Jouw partner is 40 jaar. De overbruggingsperiode is dus 27 jaar. De berekening is dan als volgt 27 jaar maal €12.000 komt neer op een verzekerde som van €324.000
  2. Je sluit een overlijdensrisico verzekering af met een vaste maanduitkering van €1.000
  3. Je neemt deel aan een pensioenregeling en sluit binnen de pensioenregeling een ANW hiaat verzekering af.

Nabestaandenpensioen verzekeren neemt geen tijd in beslag. Online kan het snel geregeld zijn en de premies zijn over het algemeen laag. Nog makkelijker is het om ons te bellen we regelen het snel voor je.

Wat Als je geen nabestaandenpensioen regelt?

Indien je niets doet krijgt je partner het nabestaanden pensioen uit een bestaande pensioenregeling. Dit kan flink tegenvallen.

Ons advies is om wat tijd te steken in het nabestaanden pensioen om te weten hoeveel jouw nabestaanden krijgen.

Kijk daarom op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Let wel op of je bruto of netto bedragen leest.

Sparen en/of beleggen als nabestaandenpensioen ZZP & DGA

Op het moment dat je eigen vermogen opbouwt, biedt dat een buffer bij (financiële) tegenslagen. Denk hierbij aan: spaartegoeden, beleggingen maar ook aan (overwaarde in) een eigen woning. Voor jou als zelfstandige geldt bovendien dat je bedrijf een bepaalde waarde kan vertegenwoordigen. Ook dit kan een onderdeel vormen van een nabestaandenvoorziening.
Wil je een handig overzicht? Wij maken gebruik van een “financieel dashboard“.

Pensioenverzekering DGA

Binnen een pensioenverzekering worden vaak ouderdomspensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen en nabestaandenpensioen geregeld. Op het moment dat je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of arbeidsongeschikt wordt, ontvang je uit deze pensioenpolis maandelijks een uitkering. Op het moment dat je komt te overlijden voor de pensioendatum, ontvangen je nabestaanden maandelijks een uitkering. Regel optijd je nabestaandenpensioen, wij adviseren je graag!

Overlijdensrisicoverzekering DGA

Een overlijdensrisicoverzekering keert een kapitaal uit bij het overlijden van de verzekerde. Dit kapitaal kan door de nabestaanden gebruikt worden om bijvoorbeeld de hypotheek (deels) af te lossen of als extra inkomensbron. Vaak wordt in het geval van een eigen huis een dergelijke verzekering verplichtgesteld door de hypotheekinstelling als extra zekerheid. Sommige maatschappijen bieden speciale kortingen voor zelfstandigen.

Wil je een indicatie van de premie voor een overlijdensrisicoverzekering, we helpen je graag verder.

Belangrijk bij een goede nabestaandenvoorziening is dat er voor de nabestaanden voldoende vermogen en/of inkomen overblijft. Dan hoeft de woonsituatie en/of levensstijl niet aangepast te worden.

Je hebt een keuze als ondernemer

Hoe zorg je dat je nabestaanden goed verzorgd achterblijven op het moment dat jij komt te overlijden? Hoe regel ik mijn nabestaandenpensioen als DGA of ondernemer? Zoals vermeld, heb je verschillende mogelijkheden. De ideale oplossing hangt af van jouw wensen, financiële situatie en gezinssituatie. Ons team bestaat uit ervaren pensioenadviseurs. Door het contactformulier in te vullen, neemt de adviseur in jouw regio contact met je op. Het inventarisatiegesprek is volledig vrijblijvend!

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Paul Verbeek

Paul Verbeek (PensioenVizier Schinveld) is niet alleen een gepassioneerd pensioenadviseur, hij coacht na een succesvolle eigen volleybalcarrière ook diverse volleybalteams. Het coachen van mensen zit hem in het bloed. Zo brengt hij jou met plezier en humor naar jouw doel.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.