Kennisbankartikel:

Hoe hoog is mijn Anw-uitkering?

Kennisbank » Hoe hoog is mijn Anw-uitkering?

Een Anw-uitkering

De Anw-uitkering is in 1996 in de plaats gekomen van de Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW). De Algemene nabestaandenwet is een volksverzekering. De Anw geeft volwassenen (van wie de partner is overleden) recht op een uitkering. Ook weeskinderen komen in aanmerking voor een uitkering. Doorgaans valt iedere inwoner van Nederland automatisch onder de Algemene nabestaandenwet (Anw). Dit geldt dus ook voor zelfstandigen (en diens partners). Dat wil echter niet zeggen dat iedereen ook een uitkering krijgt na het overlijden van hun partner.

Iemand komt in aanmerking voor een Anw-uitkering als er sprake is van een gezamenlijk huishouden en als de nabestaande jonger dan 65 jaar is. Daarnaast moet op de dag van overlijden één van de volgende bepalingen gelden:

 • De nabestaande heeft een kind onder de 18 jaar (en/of krijgt vanwege het overlijden de zorg over een kind van onder de 18 jaar).
 • De nabestaande is voor tenminste 45% arbeidsongeschikt.

Algemene nabestaandenwet

De algemene nabestaandenwet kent veel verschillende uitkeringen. De hoogte van de Anw-uitkering verschilt per uitkering en kan afhangen van jouw inkomen. De Anw-uitkering is doorgaans maximaal 70% van het nettominimumloon. Op de website van het SVB kan je de bedragen van de Anw-uitkeringen vinden. Vanaf 1 juli 2015 ontvang je niet langer 90% van het minimumloon. Dit percentage is bijgesteld naar 70%. Als alleenstaande ouder heb je mogelijk wel recht op een hoger kindgebonden budget.

ANW

Kostendelersnorm

Vanaf 1 juli 2015 is er nog meer veranderd. De kostendelersnorm is namelijk ingevoerd in de Anw. Deze norm gaat ervan uit dat meerderjarige mensen die samenwonen de kosten voor het levensonderhoud kunnen delen.

Hoe werkt de kostendelersnorm?

Indien er nog andere mensen van 21 jaar of ouder bij jou in huis wonen, dan kunnen zij meebetalen in de kosten van jouw huishouden. Deze mensen worden dan kostendeler genoemd. Als je samen met een kostendeler woont, dan is jouw Anw-uitkering lager.

Wie zijn kostendeler?

Iedereen kan kostendeler zijn, dus ook jouw kind, vader of moeder. Het maakt daarbij niet uit of deze persoon (of personen) ook echt meebetaalt aan de kosten in het huishouden. Alleen je eigen inkomen telt mee voor de berekening van jouw Anw-uitkering. Er wordt niet gekeken naar het inkomen van de kostendeler(s).

Wie zijn geen kostendeler?

In onderstaande situaties is er geen sprake van een kostendeler:

 • Iemand woont op hetzelfde adres als jou en volgt een opleiding of studie, waarbij er tevens recht is op studiefinanciering voor die persoon;
 • Er sprake is van een ‘commerciële relatie’. Dat houdt in dat: je bij iemand anders een kamer huurt, jij kostganger bent, iemand bij jou een kamer in huis huurt of iemand bij jou kostganger is.

 

Je moet deze relatie wel kunnen bewijzen met een schriftelijke overeenkomst en bewijzen van overmaking van de huur. Met jouw kind, kleinkind, vader, moeder, broer of zus kun je geen commerciële relatie hebben. Met bijvoorbeeld een neef, nicht, oom of tante kun je wel een commerciële relatie hebben. Let op: Een partner is niet hetzelfde als een kostendeler. Een partner is iemand die 18 jaar of ouder is en meer dan de helft van de tijd samen met jou in een woning verblijft, en met wie je de kosten van het huishouden deelt, of als je voor elkaar zorgt. Dit kan een vriend of huisgenoot zijn, of een broer of zus. Maar niet je kind, vader of moeder. Als je met een partner woont, dan stopt de Anw-uitkering.

Neem vrijblijvend contact op!

ANW uitkering berekenen

Heb je geen andere inkomsten naast de Anw-uitkering? Als dit het geval is, krijg je een volledige nabestaandenuitkering! Ben je in loondienst, maak je winst uit een eigen onderneming of ontvang je andere uitkeringen zoals een WIA of WW? Dan kan de SVB die inkomsten volledig of in gedeeltes aftrekken van de nabestaandenuitkering. Voor de Anw-uitkering telt een aantal inkomsten niet mee:

 • rente-inkomsten, spaargeld of dividend.
 • een nabestaandenpensioen dat je krijgt uit een lijfrente van jouw partner.
 • een uitkering uit een particulier – of collectief afgesloten nabestaandenpensioen.

Inkomsten die gedeeltelijk van de Anw-uitkering worden afgetrokken:

 • Inkomen uit loondienst.
 • Winst uit een eigen bedrijf.
 • Inkomen uit (vervroegd) pensioen.

De SVB (Sociale verzekeringsbank) berekent de hoogte van de nabestaandenuitkering Anw als volgt (2021):

 • De eerste € 842,40 van jouw inkomen telt niet mee.
 • Het inkomen boven € 842,40 wordt voor twee derde afgetrokken van de nabestaandenuitkering.
 • Je krijgt geen nabestaandenuitkering uit hoofde van de Anw als je meer verdient dan € 2.709,77 per maand.

 

Voorbeeld: Stel jouw inkomen is € 1.100,- per maand. De eerste € 842,40 is vrijgesteld. Van de overige € 257,60 wordt twee derde in mindering gebracht op je Anw-uitkering. Dat is derhalve
€ 171,73 (de hoogte van deze uitkering is dus weer afhankelijk van een eventuele kostendeler).

Inkomsten die helemaal van de Anw-uitkering afgetrokken worden:

 • Een werkloosheidsuitkering (WW).
 • Een arbeidsongeschiktheidsuitkering (bijvoorbeeld WAO of WIA).
 • Een ziektewetuitkering (ZW)
 • Een nabestaandenuitkering uit een ander land dan Nederland.
 • Diverse andere uitkeringen.

 

Is je uitkering hoger dan € 1.150,91? Dan krijg je geen nabestaandenuitkering uit hoofde van de Anw. Op een wezenuitkering hebben andere inkomsten geen invloed. De SVB trekt andere inkomsten hier niet vanaf. Meer lezen over een wezenuitkering, klik dan hier.

Bestel het pensioenboek? Klik hier!

Meer inkomsten naast de Anw-uitkering?

Heb je geen andere inkomsten naast de Anw-uitkering? Als dit het geval is, krijg je een volledige nabestaandenuitkering! Ben je in loondienst, maak je winst uit een eigen onderneming of ontvang je andere uitkeringen zoals een WIA of WW? Dan kan de SVB die inkomsten volledig of in gedeeltes aftrekken van de nabestaandenuitkering. Voor de Anw-uitkering telt een aantal inkomsten niet mee:

 • rente-inkomsten, spaargeld of dividend.
 • een nabestaandenpensioen dat je krijgt uit een lijfrente van jouw partner.
 • een uitkering uit een particulier – of collectief afgesloten nabestaandenpensioen.

Vrijblijvend eerste gesprek!

Heb je vragen of wil je meer informatie over de Anw-uitkering? Neem gerust contact met ons op. Bel naar 088 9000 900 of laat hieronder jouw gegevens achter. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend.

  Schrijf me ook in voor de nieuwsbrief

  Mail mij dit overzicht

  Mail mij dit overzicht en krijg inzicht in alle collectieve pensioen mogelijkheden.

  Je staat toe dat wij je de uitkomsten van de pensioenrekentool toesturen en andere handige tips en tools met je delen. We spammen je niet en je kunt je bij elke e-mail eenvoudig weer uitschrijven.

  Lees meer over hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan in ons privacybeleid.

  Mail mij dit overzicht

  Mail mij dit overzicht en krijg inzicht in alle pensioen mogelijkheden.

  Je staat toe dat wij je de uitkomsten van de pensioenrekentool toesturen en andere handige tips en tools met je delen. We spammen je niet en je kunt je bij elke e-mail eenvoudig weer uitschrijven.

  Lees meer over hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan in ons privacybeleid.

  Aanvraag gratis adviesgesprek

  Vraag nu een gratis adviesgesprek aan en krijg inzicht in jouw pensioen mogelijkheden.

  Lees meer over hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan in ons privacybeleid.

  Pensioenupdates, ja graag!

  Schrijf je nu in voor onze pensioenupdates en ontvang onze 7 extreem waardevolle tips voor een goed pensioen!

  Net als jij hebben wij ook een hekel aan SPAM, daar hoef je niet bang voor te zijn.