Wezen- en weduwepensioen

Het wezen- en weduwepensioen is het pensioen voor de nabestaanden na een sterftegeval. Dit wordt ook wel het nabestaandenpensioen genoemd. Weet jij of je weduwe- en wezenpensioen krijgt? Binnen de pensioenbranche is er de laatste tijd weer het nodige veranderd. Inmiddels weet iedere werknemer wel dat de AOW-gerechtigde leeftijd is verhoogd. Daar blijft het niet bij. De pensioenleeftijd is gekoppeld aan de gemiddelde sterfteleeftijd. In Nederland leven mensen steeds langer en blijven langer gezond. Daardoor gaat de pensioenleeftijd dus ook omhoog. Volgens het pensioenakkoord van juni 2019 is er een tabel gemaakt. Benieuwd hoe deze tabel pensioenleeftijd eruit ziet?

Al met al is het niet erg vreemd dat de AOW-leeftijd stijgt. Willem Drees, de grondlegger van ons AOW-stelsel, gaf destijds al aan dat het systeem hierop is gebaseerd. Dat dit jarenlang niet is gebeurd, is geheel te wijten aan de politiek. De politiek heeft dit hete hangijzer veel te lang voor zich uit geschoven. Dit ten koste van het weduwepensioen.

Direct naar:
Bekijk hier of een financiele planning bij je past!

Nabestaandenpensioen niet meer toereikend?

Als gevolg van bovenstaande maatregel heeft Den Haag in haar wijsheid besloten dat de maximale pensioenopbouw naar beneden bijgesteld wordt. Feitelijk een ordinaire bezuinigingsmaatregel, maar met langer doorwerken bouw je meer pensioen op. Daarnaast hoeft er minder lang uitgekeerd te worden. Op zich logisch, maar dit kan mogelijk voor problemen zorgen voor het weduwe- en wezenpensioen.

Het nabestaandenpensioen word gebaseerd op een percentage van de pensioengrondslag. Dit is het pensioengevend inkomen minus de franchise. De rechthebbenden krijgen de bedragen direct jaarlijks uitgekeerd. Ook dit percentage is naar beneden toe bijgesteld. Hierdoor kan het zomaar voorkomen dat het wezen- en weduwepensioen niet meer toereikend is.

Ook is er in het regeerakkoord overeengekomen dat de wettelijke Anw-uitkering gemaximaliseerd zou worden tot 1 jaar. Stel je partner is hoofdkostwinner en heeft een gemiddeld inkomen. Vroeger zou daarbij een weduwepensioen van €10.000,- bruto per jaar gelden. Sinds 01-01-2018 valt de dekking van het nabestaandenpensioen in dit voorbeeld ongeveer €1.500,- bruto per jaar lager uit. Daarnaast volgt nog de beperking van de wettelijke Anw, die dus nog maar 1 jaar gaat uitkeren. Ik kan mij dan voorstellen dat het voor velen financieel niet meer haalbaar is.

weduwepensioen en wezenpensioen

Anw-hiaatverzekering

Er is hier echter wel een goede oplossing voor, namelijk de Anw-hiaatverzekering. Deze collectieve verzekering biedt dekking tot zo’n €15.000,- bruto per jaar aan de nabestaande partner van de overleden werknemer. En keert dit bedrag, ongeacht de vermogens en inkomenssituatie van de nabestaande, uit tot het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Laat dit nou net de periode zijn dat jij geld het hardst nodig hebt.

De tarieven voor deze aanvulling op het weduwenpensioen en wezenpensioen zijn erg laag, waardoor het goed betaalbaar is. Voor een werkgever biedt dit tevens een prachtige kans om een extra arbeidsvoorwaarde te scheppen. Door de versobering van de pensioenen is de werkgever (in de meeste gevallen) namelijk ook minder kosten kwijt.

Meer weten over Anw?

Weduwe- en wezenpensioen belangrijk bij overlijden

Als het over pensioen gaat, dan beperkt het onderwerp zich vaak tot de opbouw ervan. Het gevaar van overlijden, en daarmee onlosmakelijk het weduwepensioen en wezenpensioen, gaat echter over morgen of overmorgen en is direct! Een goede reden om werknemers en hun partners goed te laten slapen, zodat zij goed uitgerust aan het werk kunnen! Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op.

Marcel Wallage

Financieel planner vanuit Sneek en Amsterdam. Voor onafhankelijk, begrijpelijk en persoonlijk advies aan ondernemers en bedrijven! Auteur “denk niet aan je pensioen”. Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen en mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.