20+

Jaar pensioenadvies op maat

< 30

minuten reactie

Geen cao geen pensioen?

Al met al lijkt het erop dat “ geen cao, geen pensioen ” een gegeven lijkt dat snel tot het verleden behoort. In verreweg de meeste beroepen is er een cao afgesloten tussen werkgevers en werknemers. Veel werkgevers die niet gebonden zijn aan een cao, hebben wel een duidelijke keuze gemaakt om een pensioenregeling voor het personeel aan te bieden.

Test: is collectief pensioen iets voor mij?

Ook is er gesproken over een verplichtstelling van pensioen voor ZZP’ers. Dat is er uiteindelijk niet doorheen gekomen, maar het geeft wel aan dat duidelijk de nadruk ligt op het belang van pensioenopbouw voor iedereen. Als laatste is er dan nog de groep “witte vlekken”. Dit zijn de werknemers van bedrijven waar geen pensioenregeling van kracht is. Daarvoor geldt tot nu toe wel “ geen cao, geen pensioen ”.

Direct naar:

Cao of niet?

Ondanks het feit dat er nog lang geen volledige uitwerking is op alle onderdelen, geeft het wel een richting aan waar de bonden en de overheid overeenstemming over hebben bereikt. Pensioenopbouw wordt steeds individueler en steeds meer werkenden bouwen pensioen op. Maar wat nou als je geen cao hebt? Krijg je dan helemaal geen pensioen?

In verreweg de meeste beroepen (ongeveer 80%) is er dus een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) afgesloten tussen werkgevers en werknemers. Een belangrijk onderdeel van dit soort cao’s wordt gevormd door de pensioenafspraken, die hierin tevens zijn opgenomen.

Hierbij valt te denken aan de ambtenaren (ABP), werknemers in de bouw (BPF Bouw) , metaal (PMT), de zorg (PFZW) enz. Voor hen is het duidelijk in welke regeling zij per beroepsgroep vallen en hoe deze pensioenopbouw voor hen is geregeld. Maar wat nou als je geen cao hebt? Krijg je dan helemaal geen pensioen? “Geen cao, geen pensioen” is lang niet altijd het geval.

Collectief pensioen, hoe zit het nou precies?

Pensioen voor werknemers zonder cao

In Nederland is ongeveer 20% niet verbonden aan een cao. Veel werkgevers die niet gebonden zijn aan een cao, hebben wel een duidelijke keuze gemaakt om een pensioenregeling voor het personeel aan te bieden. Dat kan zijn vanuit concurrentieoverwegingen, maar ook gewoon uit moreel besef van de werkgever in kwestie. In de pensioenpraktijk komt het ook wel eens voor dat een werkgever (geheel ten onrechte) van mening is geen pensioenregeling te hoeven aanbieden.

Wil je een overzicht van jouw pensioen? klik dan hier!

Pas op! Val je onder een pensioenfonds?

Bewust of onbewust wordt er dan verwezen naar bijvoorbeeld de KvK inschrijving, waarin zo ongeveer staat wat het bedrijf zoal doet. Wellicht dat men op basis daarvan kan stellen dat er geen cao van kracht is. Geldt dan ook de stelling “ geen cao, geen pensioen ?”.

Dat hangt ervan af. Zo kan het zomaar voorkomen dat een bedrijf in de loop der jaren gegroeid is, waardoor feitelijk de situatie ontstaan is waarbij het gros van de activiteiten wel degelijk onderhevig zijn aan één van de cao’s. Ook bij gewijzigde bedrijfsactiviteiten, overnames, fusies is het mogelijk dat er ineens wel sprake is van een cao en wellicht ook een pensioenregeling. Dit kan gecheckt worden door een werkingssfeeronderzoek.

geen pensioen

Pensioen voor ZZP’ers

Met het pensioenakkoord van een aantal jaar geleden is er nog een argument te noemen op de kwestie “ geen cao, geen pensioen ”. In de aanloop van het akkoord is namelijk ook gesproken over een verplichtstelling van pensioen voor ZZP’ers. Dat is er uiteindelijk niet doorheen gekomen, maar het geeft wel aan dat duidelijk de nadruk ligt op het belang van pensioenopbouw voor iedereen. Er zijn toch al snel 1,1 miljoen ZZP’ers in Nederland. Verder is er wel in het akkoord opgenomen dat er voor deze groep een verplicht gesteld arbeidsongeschiktheidspensioen komt. Ook hiervoor geldt dat de specifieke uitwerking ervan nog op zich laat wachten.

Bereken hier het collectief pensioen!

Geen cao geen pensioen?

Als laatste is er dan nog de groep “witte vlekken”. Dit zijn dan de werknemers van bedrijven waar geen pensioenregeling van kracht is. Daarvoor geldt tot nu toe wel “ geen cao, geen pensioen ”. Ook voor deze categorie werkgevers wil men af van de vrijblijvendheid van, of beter gezegd het niet aanbieden van, een pensioenregeling. Al met al lijkt het erop dat “ geen cao, geen pensioen ” een gegeven lijkt dat snel tot het verleden behoort. Als pensioenspecialist gun je iedereen een goed pensioen, echter zou het wel iets moeten zijn of worden waarbij enige keuzevrijheid mogelijk is.

Wereldwijd neemt Nederland de zesde (!) plek in als het gaat om het totale binnenlandse pensioenvermogen. Zetten we dit af tegen het Bruto Binnenlands Product dan zijn we veruit de nummer 1 in de wereld. Het zou erg mooi zijn, voor alle toekomstige pensionado’s, als we enige vorm van flexibiliteit en keuzes in het systeem houden.

Test: is collectief pensioen iets voor mij?

Pensioencommunicatie, de stap naar waarde!

Het is belangrijk dat jouw werknemers niet alleen weten hoe ze er op dit moment voorstaan, maar ook of ze nog op de goede weg zijn om hun doel op hun AOW-datum te bereiken. Hierbij komt pensioencommunicatie om de hoek kijken! Alles weten over een goede pensioencommunicatie? Bekijk onze pdf over pensioencommunicatie!

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Paul Verbeek

Paul Verbeek (PensioenVizier Schinveld) is niet alleen een gepassioneerd pensioenadviseur, hij coacht na een succesvolle eigen volleybalcarrière ook diverse volleybalteams. Het coachen van mensen zit hem in het bloed. Zo brengt hij jou met plezier en humor naar jouw doel.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.