Kennisbankartikel:

Het werkgeverspensioen

Kennisbank » Het werkgeverspensioen

Het werkgeverspensioen

Het werkgeverspensioen is een zaak voor alle werkgevers.

De term pensioen wordt in Nederland op diverse manieren gebruikt. Uiteindelijk heeft het meestal wel dezelfde strekking. Soms creëert het ook de nodige onduidelijkheid. ” Met pensioen gaan”, betekent meestal dat hij of zij de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Het zegt echter niet dat die persoon ook daadwerkelijk pensioen bij een werkgever heeft opgebouwd. Werkgeverspensioen valt onder de PensioenWet . Wel kan het goed zijn dat die persoon AOW gaat ontvangen en daarbovenop een eigen opgebouwde oudedagsvoorziening, zoals bijvoorbeeld een lijfrente.

Wat is werkgeverspensioen?

Daarmee bedoelen we het pensioen dat een werknemer alleen kan opbouwen, wanneer hij of zij werkzaam is bij een werkgever. Deze werkgever kan vervolgens verplicht zijn om een werkgeverspensioen aan te bieden. Het kan ook zijn dat deze verplichting er niet is. Dan kan de werkgever in kwestie wel een pensioenregeling aanbieden aan het personeel.

Val ik onder een pensioenfonds?

Regelgeving bedrijfstakpensioenfonds

In het eerste geval komt die verplichtstelling voort uit de regelgeving die een Bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) opstelt in de zogenaamde verplichtstellingsbeschikking. Als er geen verplichting op de werkzaamheden van het bedrijf, dan volgt een onderzoek.

Na dit onderzoek volgt een advies om zo een regeling op te stellen en vervolgens te implementeren. Als laatste variant van het werkgeverspensioen is er nog het Ondernemingspensioenfonds. Dit zijn bijna altijd pensioenfondsen van grote concerns, zoals KPN of KLM. Hieronder ga ik verder in op de eerste twee genoemde vormen.

Het Bedrijfstakpensioenfonds

Van alle werknemers in Nederland valt het overgrote deel onder de werking van de Bedrijfstakpensioenfondsen. Ambtenaren bouwen pensioen op bij het ABP. Alleen hier al bouwen meer dan 1 miljoen mensen actief hun pensioen op. Daarnaast kent het ABP ongeveer zo’n zelfde aantal personen dat in het verleden pensioen aldaar heeft opgebouwd. Die laatste groep wordt dan “inactieven”, “gewezen deelnemers” of “slapers” genoemd. Het ABP kent een eigen vermogen van meer dan 400 miljard euro (maart 2020).

“Het ABP is daarmee het, op twee na, grootste pensioenfonds ter wereld!”

Andere bekende Bpf’s zijn “Zorg en Welzijn” (gezondheidszorg), “PMT”(Metaal en Techniek) en “PME” (Metaalelektro) . Bij al dit soort pensioenfondsen worden de afspraken gemaakt over het pensioen. Dit kan gaan over de hoogte van opbouw, indexatie of dekking voor de nabestaanden. Afgevaardigden van de werknemersbonden, werkgeversbonden maken deze. Ook mensen die reeds de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben beslissen mee. Zij bepalen dus het beleid van het pensioenfonds en stellen derhalve ook de verplichtstellingsbeschikking op. In dit document geeft het Bpf aan welke werkzaamheden onder de werking van zo’n beschikking vallen.

Neem vrijblijvend contact op

Pensioenfondsen

Begin je met het aannemen van personeel kijk dan of de werkzaamheden vallen onder één van deze verplichtstellingsbeschikkingen. Op dit moment zijn er 89 pensioenfondsen die dus ook een beschikking hebben afgegeven. Ben je van plan een werkgeverspensioen aan te bieden, dan is het wijs om deze beschikkingen te raadplegen. In veel gevallen nemen werkgevers dan een professioneel bedrijf in de arm om te onderzoeken of een werkgeverspensioen mogelijk is. PensioenVizier is zo’n bedrijf dat voor jou kan uitzoeken of het mogelijk is een werkgeverspensioen te hanteren.

werkgeverspensioen

Rol pensioenadviseur

De adviseur voert een goede en uitgebreide inventarisatie uit om zich te vergewissen van de eisen en de wensen van de opdrachtgever. De adviseur geeft tevens een duidelijke uitleg over de werkwijze. Het onderzoek naar een eventuele verplichtstelling maakt standaard onderdeel uit van het gehele adviestraject. Wat als de opdrachtgever en de accountant er zeker van zijn er geen verplichtstelling is? Ook dan is een BPF onderzoek verplicht.

Eigen onderzoek werkgeverspensioen

De pensioenadviseur doet een onderzoek. Indien blijkt, dat er wel een verplichtstelling rust op de werkzaamheden, dan meldt de adviseur dit bij de opdrachtgever. Tevens geeft de adviseur het advies aan de opdrachtgever om contact op te nemen met het betrokken bedrijfstakpensioenfonds. De adviseur gaat zeker niet “vrijuit” als de opdrachtgever het ter kennisgeving aanneemt. En toch besluit om een eigen regeling in te zetten.

“Toch komen we het regelmatig tegen dat hier weinig begrip voor is” 

Financieel haalbaar pensioen

Blijkt dat er een eigen werkgeverspensioen kan worden aangeboden, dan gaat het adviestraject door. Hierbij speelt vervolgens de financiële positie van het bedrijf een belangrijke rol. Een werkgever kan een hele goede, maar ook dure regeling uitkiezen. Uit de financiële stukken kan blijken dat dit pensioen een onverantwoorde uitgave is.

De adviseur geeft hier dan een negatief advies over. Dan geldt zeker dat de adviseur zich terug moet trekken. Zeker als de werkgever toch besluit om over te gaan tot de “dure” werkgeverspensioenregeling. In de praktijk valt dit vaak mee. Soms komen we toch tegen dat hier weinig begrip voor is. Een goede communicatie hierover op voorhand voorkomt deze onduidelijkheid. Uiteindelijk komt de adviseur met een aantal alternatieven. Er zijn dan offertes waaruit de werkgever er één kan kiezen als het nieuwe werkgeverspensioen. Daarna volgen de implementatie en voorlichting aan het personeel.

Bereken hier het collectief pensioen!

Werkgeverspensioen zelf doen …

De werkgever kan besluiten om het traject van het werkgeverspensioen helemaal zelf te doen. Zoals hierboven wel blijkt, liggen er dan wel een aantal “valkuilen” in de weg waar voorzichtigheid geboden is. De financiële gevolgen kunnen dusdanig desastreus zijn, dat het voortbestaan van de onderneming in gevaar komt!

Als werkgever is het dus belangrijk om de juiste stappen te nemen als je een werkgeverspensioen wilt starten. PensioenVizier helpt graag bij het realiseren van dit werkgeverspensioen. In een vrijblijvend eerste gesprek lichten wij je het bovenstaande nader toe. Zo kun je comfortabel verder ondernemen.

Voor meer vragen over het werkgeverspensioen kan je ons bereiken op 088 9000 900.

  Schrijf me ook in voor de nieuwsbrief

  Mail mij dit overzicht

  Mail mij dit overzicht en krijg inzicht in alle collectieve pensioen mogelijkheden.

  Je staat toe dat wij je de uitkomsten van de pensioenrekentool toesturen en andere handige tips en tools met je delen. We spammen je niet en je kunt je bij elke e-mail eenvoudig weer uitschrijven.

  Lees meer over hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan in ons privacybeleid.

  Mail mij dit overzicht

  Mail mij dit overzicht en krijg inzicht in alle pensioen mogelijkheden.

  Je staat toe dat wij je de uitkomsten van de pensioenrekentool toesturen en andere handige tips en tools met je delen. We spammen je niet en je kunt je bij elke e-mail eenvoudig weer uitschrijven.

  Lees meer over hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan in ons privacybeleid.

  Aanvraag gratis adviesgesprek

  Vraag nu een gratis adviesgesprek aan en krijg inzicht in jouw pensioen mogelijkheden.

  Lees meer over hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan in ons privacybeleid.

  Pensioenupdates, ja graag!

  Schrijf je nu in voor onze pensioenupdates en ontvang onze 7 extreem waardevolle tips voor een goed pensioen!

  Net als jij hebben wij ook een hekel aan SPAM, daar hoef je niet bang voor te zijn.