145+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Recht op pensioen na overlijden partner

Je vraagt het je misschien af: “Heb ik recht op het nabestaandenpensioen en AOW van mijn overleden partner?”. Wanneer jouw partner is overleden, heb je wellicht recht op nabestaandenpensioen. Het nabestaandenpensioen is onderverdeeld in een partnerpensioen (voor de partner) en een wezenpensioen (voor de kinderen). De meeste pensioenregelingen zorgen ook voor een recht op pensioen na overlijden van de partner. Vaak is de hoogte van dit nabestaandenpensioen gekoppeld aan het ouderdomspensioen. Deze verhouding is over het algemeen gesteld op 70 procent.

Niet bij alle pensioenregelingen is de hoogte van het nabestaandenpensioen gekoppeld aan het ouderdomspensioen. Neem voor informatie over jouw persoonlijke situatie contact op met het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar. Sommige zaken kun je ook vinden op het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) van jouw partner.

Er zijn verschillende uitkeringen bij overlijden:

 1. Nabestaandenpensioen;
 2. ANW- uitkering (Algemene Nabestaandenwet).


Direct naar:

Werknemer-werkgever

De term pensioen is werknemer- werkgever gerelateerd. Is er geen werknemer-werkgever relatie? Dan is er ook geen recht op pensioen na overlijden in de huidige situatie!

Is er een werknemer-werkgever relatie in het verleden geweest? Dan kan er nog steeds recht op nabestaandenpensioen zijn! Wil jij weten of jij recht op nabestaandenpensioen hebt? Na het lezen van dit artikel kun je hier een goede inschatting van maken.

Bereken hier het collectief pensioen

Recht op nabestaandenpensioen vaak op risicobasis

Op risicobasis wil zeggen dat er geen “potje” wordt opgebouwd. Een toenemend aantal pensioenfondsen en pensioenverzekeraars biedt een nabestaandenpensioen “op risicobasis” aan.

Stel een werknemer (iemand in loondienst) neemt deel aan een pensioenregeling en overlijdt. Dan is het wettelijk geregeld dat aan de nabestaanden een pensioen uitgekeerd wordt. Hij of zij heeft dus direct recht op nabestaandenpensioen. Dit is vergelijkbaar met het “normale” ouderdomspensioen.

Wordt iemand werkloos, dan kunnen de gevolgen voor een pensioen op risicobasis ingrijpend zijn. Want op het moment dat het dienstverband is verbroken, wordt het recht op nabestaandenpensioen eveneens opgeschort. Bij overlijden tijdens een periode van werkloosheid bestaat er geen recht op een nabestaandenpensioen van de ex-werkgever.

Ter illustratie: een verzekering voor persoonlijke ongevallen is een verzekering die risico’s afdekt. Heb je zo’n verzekering afgesloten? Dan krijg je de financiële tegemoetkoming vergoed door de verzekeraar. Besluit je de verzekering op te zeggen en er gebeurt daarna iets, keert de verzekeraar niet uit. Logisch, je bent immers niet meer verzekerd. Hetzelfde geldt ook voor een nabestaandenpensioen op risicobasis. Wanneer er geen werkgever is, krijg je niets uitgekeerd. Jouw recht op nabestaandenpensioen komt dus te vervallen.

Uitruil van pensioenrechten

Vanaf 1 januari 2002 bestaat het recht op uitruil van pensioenrechten. Dit betekent dat je, wanneer je met pensioen gaat, het recht op pensioen voor jouw nabestaanden kunt ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Daarnaast kun je het recht eveneens gebruiken om eerder met pensioen te gaan. In het geval dat je alleenstaand bent en dus geen partner hebt, ligt uitruil van pensioenrechten voor de hand. Het komt niet vaak voor, maar iemand mét partner kan ook afzien van het recht op nabestaandenpensioen. Een reden hiervoor kan zijn dat de partner voldoende vermogen heeft. Het recht op uitruil geldt alleen voor pensioenrechten die na 1 januari 2002 zijn opgebouwd.

Ook al heb je een uitstekend ouderdomspensioen, dan nog bestaat de kans dat het nabestaandenpensioen ontoereikend is. Het ontbreken van het recht op een ANW-uitkering kan hiervan de oorzaak zijn, maar er kunnen meer oorzaken zijn. Het wel of niet hebben van een nabestaandenpensioen heeft geen invloed op de hoogte van de ANW-uitkering. Het nabestaandenpensioen komt namelijk bovenop de eventuele ANW-uitkering.

Test: is financiele planning iets voor mij?

Iedereen is verzekerd voor de Algemene Nabestaandenwet

Doorgaans valt iedere inwoner van Nederland automatisch onder de Algemene nabestaandenwet (ANW). De ANW maakt bovendien geen onderscheid tussen gehuwden, geregistreerde partners of samenwonenden. Ook als jij gescheiden bent, kom je mogelijk in aanmerking voor een uitkering.

De nabestaandenuitkering ANW is een financiële ondersteuning van de overheid na het overlijden van een partner of ouders. De hoogte van de ANW-uitkering is afhankelijk van jouw inkomen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de ANW namens de overheid uit. Is je partner overleden? Dan heb je mogelijk recht op een nabestaandenuitkering ANW. De eisen die de SVB stelt aan het verkrijgen van die uitkering staan hieronder opgesomd.

Je krijgt een nabestaandenuitkering ANW als:

 1. Jij nog niet de AOW-leeftijd hebt;
 2. Jouw partner in Nederland woonde of werkte;
 3. Je zorgt voor een kind dat jonger is dan 18 jaar en/of je bent voor meer dan 45% arbeidsongeschikt.

Het maakt niet uit of je getrouwd was of samenwoonde met jouw overleden partner.

Als jij een kind jonger dan 18 jaar hebt, dan kun je een nabestaandenuitkering krijgen als:

 1. Jij jouw eigen kind, pleeg- of stiefkind verzorgt, én
 2. Dit kind tot jouw huishouden behoorde op het moment dat je partner overleed.

Zodra jouw kind de leeftijd van 18 bereikt, komt de ANW-uitkering te vervallen.

Enige andere inkomsten gaan in sommige gevallen van jouw nabestaandenuitkering ANW af. Heb je geen andere inkomsten? Dan krijg je de volledige ANW- uitkering. Heb je wel andere inkomsten? Dan hangt het af van het soort inkomen of het wordt verrekend. Aan de hand van het soort inkomen wordt dit helemaal, voor een deel of niet afgetrokken van de ANW-uitkering.

Recht op nabestaandenpensioen

Inkomsten die de SVB niet van jouw ANW kan aftrekken:

 1. Een aanvullend nabestaandenpensioen dat je krijgt van een pensioenfonds of verzekeraar.
 2. Een nabestaandenpensioen dat je krijgt uit een lijfrente van je partner.
 3. Rente.
 4. Dividend.
 5. Spaartegoeden.

Inkomsten die de SVB gedeeltelijk van jouw ANW kan aftrekken:

 1. Inkomen uit loondienst.
 2. Winst uit jouw eigen bedrijf.
 3. Inkomen uit (vervroegd) pensioen.

Inkomsten die de SVB helemaal van jouw ANW kan aftrekken:

 1. Een werkloosheidsuitkering (WW).
 2. Een arbeidsongeschiktheidsuitkering (bijvoorbeeld WAO of WIA).
 3. Een ziektewetuitkering (ZW).
 4. Een nabestaandenuitkering uit een ander land dan Nederland.
 5. Diverse andere uitkeringen.

Nabestaandenpensioen en AOW

Wanneer jij de AOW-datum bereikt, vervalt jouw recht op een eventuele ANW-uitkering. Voor het nabestaandenpensioen gelden andere regels. In vrijwel alle gevallen is het recht op nabestaandenpensioen levenslang. Wel geldt bij sommige pensioenfondsen dat er een verschil is in de hoogte vóór en ná pensioendatum. Je krijgt dan voor je AOW-datum een hoger bedrag aan nabestaandenpensioen. Dit hogere nabestaandenpensioen voor je AOW-datum heet een tijdelijk partnerpensioen. Voor je AOW-datum betaal je een hoger belastingtarief dan erna en zo’n tijdelijk partnerpensioen helpt om dit op te vangen. Daarnaast kan een tijdelijk partnerpensioen het inkomenstekort opvullen wanneer je geen recht hebt op een ANW-uitkering. Daarom spreekt men ook wel van een ANW-hiaatpensioen. De exacte bedragen kun je vinden op het pensioenoverzicht van jouw partner. 

Kijk voor een overzicht van jouw pensioen op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Wil je alles weten over pensioen? Kijk dan op de pagina pensioen voor iedereen!

Neem contact met ons op!

Wist je dat het kennismakingsgesprek geheel vrijblijvend is?

Als pensioenadviseurs, zoeken wij graag uit of jij recht op nabestaandenpensioen hebt. Je kan gemakkelijk een afspraak maken met ons. Neem contact met ons op via 088 9000 900 of bezoek onze contactpagina.

Pensioencommunicatie, de stap naar waarde!

Als werkgever heb je een zorgplicht voor je werknemers. Sinds de Wet pensioencommunicatie (2015) in werking is getreden, wordt de werkgever ook grotendeels verantwoordelijk gehouden voor het informeren en begeleiden van de werknemers omtrent hun pensioen. Alles weten over een goede pensioencommunicatie? Neem contact met ons op!

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Paul Verbeek

Paul Verbeek (PensioenVizier Schinveld) is niet alleen een gepassioneerd pensioenadviseur, hij coacht na een succesvolle eigen volleybalcarrière ook diverse volleybalteams. Het coachen van mensen zit hem in het bloed. Zo brengt hij jou met plezier en humor naar jouw doel.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.