145+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

De pensioenwet verplicht pensioenverzekeraars om het uniform pensioenoverzicht naar elk van hun pensioendeelnemers te versturen. Het uniform pensioenoverzicht wordt ook wel UPO genoemd. Deze wet is verplicht gesteld na 2008. De deelnemers ontvangen vervolgens periodiek, per pensioenverzekering (pensioenpolis), een UPO van hun verzekeraar(s).

Snel je pensioen raadplegen

Het kernwoord van deze wet is transparantie, met name voor de pensioendeelnemers. Zij krijgen meer zekerheid over de (toekomstige) uitbetaling van hun pensioen. Ook krijgen zij een wettelijk recht op goede voorlichting over hun pensioen. Het accent ligt hierbij dus op voorschriften over de wijze waarop (uniformiteit) en wanneer informatie aan pensioendeelnemers wordt verschaft. Het UPO is hier een uitgelezen voorbeeld van.

Aspecten van het Uniform Pensioenoverzicht

De belangrijkste aspecten van het UPO zijn:

  • Pensioendeelnemers ontvangen het pensioenoverzicht niet langer van hun werkgever, maar rechtstreeks van de pensioenverzekeraar;
  • Pensioendeelnemers ontvangen vanaf 2008 per pensioen een UPO met de bedragen, zoals die door de pensioenverzekeraar zijn geadministreerd;
  • Verschillende UPO’s (pensioenpolissen) zijn onderling vergelijkbaar en optelbaar.
uniform pensioenoverzicht

Informatie op het UPO

  • De gegevens waarop jouw pensioenopbouw is gebaseerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan salaris, leeftijd en datum indiensttreding.
  • Het voorbeeldkapitaal waarmee je op pensioendatum een levenslange pensioenuitkering aankoopt.
  • Een voorbeeld van de opgebouwde pensioenaanspraken voor jouw nabestaanden bij overlijden voor en na je pensionering.
  • Jouw pensioenaangroei (Factor A) in het voorafgaande jaar: belangrijk voor je belastingaangifte.
  • Een toelichting op het Uniform Pensioenoverzicht.
  • Hoeveel AOW jij hebt opgebouwd.

Taken en verantwoordelijkheden UPO

De verantwoordelijkheden van werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder zijn uitgebreid beschreven in het wetsvoorstel voor de Pensioenwet, waardoor duidelijk is vastgelegd wie van deze drie partijen waarvoor verantwoordelijk is. Om ervoor te zorgen dat pensioenoverzichten begrijpelijk, gemakkelijk vergelijkbaar en optelbaar zijn, hebben verzekeraars en pensioenfondsen het Uniform Pensioenoverzicht ontwikkeld. Alle verzekeraars en pensioenfondsen maken gebruik van dezelfde modellen. Deze Uniform Pensioenoverzichten, die voor iedereen gelijk zijn, bieden jaarlijks inzicht in de huidige en toekomstige pensioensituatie. Gedurende jouw dienstverband ontvang je jaarlijks dit Uniform Pensioenoverzicht van je pensioenuitvoerder. Na beëindiging van jouw dienstverband ontvang je eens in de vijf jaar dit Uniform Pensioenoverzicht.

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan!!

Pensioentip

Geef bij verhuizing ook jouw adreswijziging door aan je oude pensioenfondsen. Dit wordt nogal eens vergeten.

Geschiedenis

Op 1 januari 2007 heeft de Pensioen- en Spaarfondsenwet (PSW), daterend uit 1952, plaats gemaakt voor de Pensioenwet.

Ten slotte, wil je graag jouw pensioenoverzicht bekijken? Ga dan naar mijnpensioenoverzicht.nl. Het enige wat je nodig hebt, is jouw DigiD.

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Paul Verbeek

Paul Verbeek (PensioenVizier Schinveld) is niet alleen een gepassioneerd pensioenadviseur, hij coacht na een succesvolle eigen volleybalcarrière ook diverse volleybalteams. Het coachen van mensen zit hem in het bloed. Zo brengt hij jou met plezier en humor naar jouw doel.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.