Kennisbankartikel:

Uniform Pensioenoverzicht UPO

Kennisbank » Uniform Pensioenoverzicht UPO

Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

De pensioenwet verplicht pensioenverzekeraars om het uniform pensioenoverzicht naar elk van hun pensioendeelnemers te versturen. Het uniform pensioenoverzicht wordt ook wel UPO genoemd. Deze wet is verplicht gesteld na 208. De deelnemers ontvangen vervolgens periodiek, per pensioenverzekering (pensioenpolis), een UPO van hun verzekeraar(s).

Snel je pensioen raadplegen

Het kernwoord van deze wet is transparantie, met name voor de pensioendeelnemers. Zij krijgen meer zekerheid over de (toekomstige) uitbetaling van hun pensioen. Ook krijgen zij een wettelijk recht op goede voorlichting over hun pensioen. Het accent ligt hierbij dus op voorschriften over de wijze waarop (uniformiteit) en wanneer informatie aan pensioendeelnemers wordt verschaft. Het UPO is hier een uitgelezen voorbeeld van.

Aspecten van het Uniform Pensioenoverzicht

De belangrijkste aspecten van het UPO zijn:

 • Pensioendeelnemers ontvangen het pensioenoverzicht niet langer van hun werkgever, maar rechtstreeks van de pensioenverzekeraar;
 • Pensioendeelnemers ontvangen vanaf 2008 per pensioenpolis een UPO met de bedragen, zoals die door de pensioenverzekeraar zijn geadministreerd;
 • Verschillende UPO’s (pensioenpolissen) zijn onderling vergelijkbaar en optelbaar.

 

uniform pensioenoverzicht

Informatie op het UPO

 • De gegevens waarop jouw pensioenopbouw is gebaseerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan salaris, leeftijd en datum indiensttreding.
 • Het voorbeeldkapitaal waarmee je op pensioendatum een levenslange pensioenuitkering aankoopt.
 • Een voorbeeld van de opgebouwde pensioenaanspraken voor jouw nabestaanden bij overlijden voor en na je pensionering.
 • Jouw pensioen aangroei (Factor A) in het voorafgaande jaar: belangrijk voor je belastingaangifte.
 • Een toelichting op het Uniform Pensioenoverzicht.
 • Hoeveel AOW jij hebt opgebouwd.

 

Taken en verantwoordelijkheden UPO

Verder zijn de taken van werkgever, werknemer en de pensioenuitvoerder uitvoerig in het wetsvoorstel voor de Pensioenwet beschreven. Hierdoor is duidelijk wie van deze drie partijen waarvoor verantwoordelijk is.

Om ervoor te zorgen dat pensioenoverzichten begrijpelijk, gemakkelijk vergelijkbaar en optelbaar zijn, hebben verzekeraars en pensioenfondsen het Uniform Pensioenoverzicht ontwikkeld. Alle verzekeraars en pensioenfondsen gebruiken dezelfde modellen. De UPO overzichten, die voor iedereen gelijk zijn, geven je ieder jaar inzicht in jouw huidige en toekomstige pensioensituatie. Dit Uniform Pensioenoverzicht ontvang je gedurende jouw dienstverband jaarlijks van je pensioenuitvoerder. Na beëindiging van jouw dienstverband ontvang je eens in de vijf jaar dit Uniform Pensioenoverzicht.

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan!!

Pensioentip

Geef bij verhuizing ook jouw adreswijziging door aan je oude pensioenfondsen. Dit wordt nogal eens vergeten.

Geschiedenis

Op 1 januari 2007 heeft de Pensioen- en Spaarfondsenwet (PSW), daterend uit 1952, plaats gemaakt voor de Pensioenwet.

Ten slotte, wil je graag jouw pensioenoverzicht bekijken? Ga dan naar mijnpensioenoverzicht.nl. Het enige wat je nodig hebt, is jouw DigiD.

  Schrijf me ook in voor de nieuwsbrief

  Mail mij dit overzicht

  Mail mij dit overzicht en krijg inzicht in alle collectieve pensioen mogelijkheden.

  Je staat toe dat wij je de uitkomsten van de pensioenrekentool toesturen en andere handige tips en tools met je delen. We spammen je niet en je kunt je bij elke e-mail eenvoudig weer uitschrijven.

  Lees meer over hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan in ons privacybeleid.

  Mail mij dit overzicht

  Mail mij dit overzicht en krijg inzicht in alle pensioen mogelijkheden.

  Je staat toe dat wij je de uitkomsten van de pensioenrekentool toesturen en andere handige tips en tools met je delen. We spammen je niet en je kunt je bij elke e-mail eenvoudig weer uitschrijven.

  Lees meer over hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan in ons privacybeleid.

  Aanvraag gratis adviesgesprek

  Vraag nu een gratis adviesgesprek aan en krijg inzicht in jouw pensioen mogelijkheden.

  Lees meer over hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan in ons privacybeleid.

  Pensioenupdates, ja graag!

  Schrijf je nu in voor onze pensioenupdates en ontvang onze 7 extreem waardevolle tips voor een goed pensioen!

  Net als jij hebben wij ook een hekel aan SPAM, daar hoef je niet bang voor te zijn.