150+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Nabestaandenpensioen

Wij geloven dat iedereen een financieel onbezorgd leven verdient. Dit is dan ook de missie van PensioenVizier. Het nabestaandenpensioen is hier een belangrijk onderdeel van. Het overlijden van jouw partner brengt financieel vervelende gevolgen met zich mee. Er valt inkomen weg, terwijl je lasten (bijna) gelijk blijven. Bovendien wil je jouw huidige levensstandaard bij het overlijden van je partner zoveel mogelijk behouden. Om dit te bereiken is het belangrijk dat jij je verdiept in het nabestaandenpensioen. Het nabestaandenpensioen bestaat uit één of meerdere van de volgende onderdelen:

  • ANW; de Algemene nabestaandenwet.
  • Het aanvullend nabestaandenpensioen, uit loondienst.
  • Een levensverzekering.

De Algemene nabestaandenwet

Om in aanmerking te komen voor de Algemene nabestaandenwet moet je voldoen aan de volgende criteria:

  1. Je hebt de AOW-leeftijd nog niet bereikt;
  2. Jouw partner moet woonachtig/werkende in Nederland zijn geweest;
  3. Je zorgt voor een kind jonger dan 18 jaar of je bent voor meer dan 45% arbeidsongeschikt.

Bovendien is de uitkering slechtst €1.167,65 per maand. Dit is maximaal 70% van het netto minimumloon. Per jaar komt dit neer op +/- €15.038,- inclusief vakantiegeld. Mocht je in aanmerking komen voor de algemene nabestaandenwet dan is het duidelijk dat het bedrag in de meeste gevallen niet toereikend is.

Vraag een adviesgesprek aan!

Aanvullend nabestaandenpensioen

In loondienst is er in het geval van overlijden sprake van een aanvullend nabestaandenpensioen. Grofweg bedraagt dit maximaal 70% van het te bereiken pensioen. Het juiste nabestaandenpensioen bedrag is te vinden op jouw pensioenoverzicht. Hiervoor kun je www.mijnpensioenoverzicht.nl raadplegen.

Het recht op nabestaandenpensioen vervalt meestal wanneer je van baan wisselt of je baan verliest. Daarnaast stopt de uitkering in vele gevallen wanneer je als nabestaande opnieuw gaat samenwonen of trouwen. Hier dien je ook rekening mee te houden. Er is dan sprake van een opbouw op risicobasis. Een andere wijze is nabestaandenpensioen op opbouwbasis. Dit houdt in dat jouw opgebouwde nabestaandenpensioen niet vervalt wanneer je ontslag neemt of stopt met het betalen van premie.

nabestaandenpensioen

Levensverzekering als nabestaandenpensioen

Wanneer je zelfstandig ondernemer bent, moet je zelf zorgen voor een nabestaandenpensioen (ondernemer). Je kunt een pensioen opbouwen door te sparen of te beleggen. Hiervoor zijn echter grote bedragen nodig die je liever voor andere zaken gebruikt. Een alternatief is een overlijdensrisicoverzekering. Een overlijdensrisicoverzekering is een belangrijk onderdeel voor een financieel onbezorgd leven voor je nabestaanden.

Bij een overlijdensrisicoverzekering betaal je een maandelijkse premie die afhankelijk is van het verzekerd bedrag. Het verzekerd bedrag wordt vaak berekend met behulp van jouw loon en het aantal jaren tot je pensioendatum. Stel je wilt je huidige levensstandaard voortzetten na het overlijden van je partner. Jouw partner is op dit moment 50 jaar en verdient €40.000 per jaar. Dit komt neer op een tekort van (67-50)*€40.000= €680.000,-.

Let op: Bij een verzekerd bedrag hoger dan €500.000,- is een medische keuring verplicht.

Uitkeringsverloop

Er zijn verschillende vormen voor het uitkeringsverloop van het verzekerd bedrag waaronder:

Gelijkblijvend

Deze vorm is interessant wanneer er sprake is van een groot krediet of een grote hypotheek waarbij geen daling verwacht wordt naar looptijd. Het uit te keren bedrag tot aan pensioendatum blijft dan gelijk. Het kenmerk van een gelijkblijvende uitkering is weinig risico. Hier staat een hoge premie tegenover.

Annuïtair dalend

Het verzekerd bedrag begint bij een annuïtair dalend verloop steeds sneller te dalen. Dit type is interessant wanneer je een dalend verloop van je uitgaven verwacht zoals voor jouw hypotheek of andere vaste lasten. Hier staat een lagere premie tegenover.

Lineair dalend

Lineair dalend betekent een daling van het verzekerd bedrag met gelijke bedragen per jaar. Een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering is dus ook interessant wanneer je een dalend verloop van je uitgaven verwacht. Elk jaar daalt jouw verzekerd bedrag namelijk met je jaarsalaris.

Bereken hier jouw pensioen als ondernemer!

Meer informatie over nabestaandenpensioen

Om jouw nabestaanden een financieel onbezorgd leven te geven zijn er dus verschillende mogelijkheden. De beste oplossing voor je nabestaandenpensioen is afhankelijk van een aantal factoren zoals lasten, wensen, je financiële situatie en gezinssituatie. PensioenVizier helpt je hier graag bij. Wil je graag meer informatie over het nabestaandenpensioen? Ons team staat voor je klaar om al je vragen te beantwoorden. Vul het contactformulier in op onze pagina of laat hieronder jouw gegevens achter! Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met jou op.

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Marcel Wallage

Financieel planner vanuit Sneek en Amsterdam. Voor onafhankelijk, begrijpelijk en persoonlijk advies aan ondernemers en bedrijven! Auteur “denk niet aan je pensioen”. Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen en mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.