150+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

BPF-check voor bedrijven

Val je als bedrijf onder een verplichte pensioenregeling of niet? Het is belangrijk om als bedrijf een bedrijfstakpensioenfondscheck (ook wel BPF-check genoemd) te doen. Wanneer je dit niet doet, loop je een groot risico! Als de BPF-check aangeeft dat je wel onder een BPF valt, is het goed mogelijk dat je veel geld moet betalen. In dit artikel leggen wij uit waarom het verstandig is om regelmatig een check te doen of het bedrijf al dan niet onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds (verder: BPF) valt.

Direct naar:

CAO bepaalt de inhoud van de pensioenregeling

In veel bedrijfstakken bepalen de sociale partners het basispakket arbeidsvoorwaarden. Voor 8 van de 10 werknemers is een CAO van kracht. De CAO biedt werknemers een belangrijk stuk bescherming. Voor werkgevers is er het voordeel dat ze minder te vrezen hebben van concurrentie op basis van arbeidsvoorwaarden. Onderdeel van de CAO is ook een pensioenparagraaf. Hierin wordt bepaald hoe het pensioen is geregeld. Soms is er een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds en soms ook niet!

Vraag een gratis adviesgesprek aan

CAO verbindend of niet?

Als een CAO algemeen verbindend is verklaard, en dus geldt voor alle werkgevers in een bepaalde bedrijfstak, moet bij het vormgeven van de pensioenregeling rekening worden gehouden met de verplichtingen die daaruit voortvloeien. De aansluiting bij een BPF van alle werkgevers in een bepaalde sector, bijvoorbeeld metaal, de horeca of in de bouwbranche, is zo’n verplichting. De makkelijkste manier om hierachter te komen is door middel van een BPF-check voor bedrijven.

Niet aangemeld bij het pensioenfonds

In de praktijk gebeurt het nog wel eens dat bedrijven hun werknemers niet hebben aangemeld terwijl ze daar volgens de cao wel toe verplicht zijn. Dit kan gebeuren doordat bijvoorbeeld de werkzaamheden van het bedrijf zijn veranderd of omdat de bepalingen van een pensioenfonds zijn gewijzigd. Echter vaak is het zo dat een onderneming er te weinig aandacht aan heeft besteed. Pensioen is namelijk iets voor later. Laat je niet verrassen door een verplicht pensioen voor jouw bedrijf en voer een BPF-check uit. Het is namelijk niet gemakkelijk om achter deze informatie te komen. Hoe komt dat?

BPF check voor bedrijven

Kop in het zand steken is geen goed idee

Er zijn op dit moment ruim 70 bedrijfstakpensioenfondsen in Nederland. Een duidelijk systeem waaruit blijkt of een werkgever onder de verplichtstelling valt, ontbreekt. Daarom zien we steeds vaker dat pensioenfondsen werkgevers aanschrijven om te achterhalen of bedrijven verplicht zijn zich aan te sluiten. Als een werkgever onder een verplichtstelling valt, is het aan te raden dat hij de werknemers ook aanmeldt.

Vroeg of laat staat het BPF bij de onderneming voor de deur. Hierbij hoort een vordering van alle niet betaalde premies, vanaf het moment dat er personeel in dienst kwam (!), al vlug tot de mogelijkheden. Dit kan je dus voorkomen door een BPF-check uit te voeren.

Heb ik collectief pensioen nodig?

Valt een werkgever niet onder een verplicht gesteld BPF?

Dan kan de werkgever zelf de pensioenregeling invullen. Hij is daar overigens niet toe verplicht, veel werkgevers doen het wel. In zijn algemeenheid wordt een pensioenregeling gezien als een goede secundaire arbeidsvoorwaarde. Wanneer de werkgever hiervoor kiest, dan kan de regeling zo worden vormgegeven, dat deze past bij de werkgever en de levensfase van zijn bedrijf. Wel is het wettelijk bepaald dat het pensioen van werknemers buiten de risicosfeer van het bedrijf gebracht moet worden. Dit kan door het sluiten van een verzekeringsovereenkomst of door vrijwillige aansluiting bij een pensioenfonds (indien dat mogelijk is).

De BPF-check is essentieel!

Het uitvoeren van een werkingssfeeronderzoek tijdens de adviesfase van een collectieve pensioenregeling is essentieel. Ook als de pensioenregeling al loopt, dient de adviseur periodiek te toetsen of de eerder geformuleerde uitgangspunten nog wel kloppen. De financiële gevolgen voor de onderneming zijn groot als blijkt dat een verplicht gesteld BPF van toepassing is en de onderneming niet is aangesloten. Dit betekent dat het noodzakelijk is om een BPF-check uit te laten voeren.

De werkingssfeer van een BPF is vastgelegd in de statuten. Daarin is opgenomen voor welke bedrijfsactiviteiten een werkgever verplicht onder de werkingssfeer van het BPF valt. De statuten bevatten juridische taal, die soms lastig te doorgronden is. Schakel dus altijd een pensioenadviseur in om te bepalen of er sprake is van een verplichte aansluiting. Het onterecht niet aangesloten zijn bij een BPF kan faillissement van een bedrijf betekenen! Onderstaand lichten we dit toe aan de hand van een voorbeeld. Kiezen voor een BPF-check is dus geen overbodige luxe. De BPF-check dient dus niet alleen als uitgangspunt, maar ook als controlemiddel.

BPF check voor bedrijven

Voorbeeld: hoe een bedrijf failliet kan gaan

Onderneming X heeft 25 medewerkers. De loonsom bedraagt € 750.000 (en we gaan er gemakshalve van uit dat dit ook in de afgelopen jaren zo was). De activiteiten van de onderneming zijn het inblikken van diverse soorten fruit en het maken van verschillende soorten jam. Op grond van de bedrijfsactiviteiten en de statuten van het BPF valt de onderneming sinds 2008 onder de werking van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groente en Fruit verwerkende Industrie. De werkgever heeft zijn medewerkers echter niet aangemeld.

De premie bij dit fonds bedraagt 24,20% van de loonsom, waarvan 17,82% voor rekening van de werkgever komt. De werknemer draagt 6,38% bij. De werkgever heeft een pensioenregeling voor zijn medewerkers, die wordt uitgevoerd door verzekeraar Y. De onderneming krijgt bezoek van een medewerker van het BPF. Deze constateert dat de onderneming aangesloten had moeten zijn bij het BPF sinds 2008. Het BPF stelt zich nu op het standpunt dat onderneming X zijn medewerkers alsnog met terugwerkende kracht moet aanmelden. Met 2008 als ingangsjaar en het BPF staat hierin volledig in zijn recht. Voor de onderneming betekent dit: alsnog afdragen van premies aan het BPF: 5 jaar x 24,20% x € 750.000 = € 907.500;

En wat nu verder?

Ondernemer X kan nu concluderen dat hij ten onrechte 5 jaar premies heeft betaald aan de verzekeraar. De verzekeraar neemt waarschijnlijk het standpunt in dat hij risico heeft gelopen. De onderneming krijgt in ieder geval een discussie met de verzekeraar die niet zonder meer de overeenkomst met terugwerkende kracht zal ontbinden.

De onderneming heeft het moeilijk gehad de laatste tijd. Er is een grote concurrentie en de financiële reserves zijn klein. Dit komt mede door een recente investering in machines om efficiënter te werken. De eigenaar ziet maar één oplossing nadat hij tevergeefs bij diverse banken heeft aangeklopt; het faillissement aanvragen.

Bereken hier het collectief pensioen

PensioenVizier voert de BPF-check voor je uit

Bovenstaand scenario wil je niet als eigenaar of manager van een bedrijf en ook als accountant wil je dit niet voor je klanten. Wij helpen je! Met een minimale tijds- en geldinvestering nemen we je graag deze zorg uit handen. Wij voeren de BPF-check voor je uit.

Wil jij ook informatie over BPF-check voor bedrijven?

Wil je meer informatie over een BPF? Of andere pensioen zaken? Neem dan contact met ons op! Wij zijn telefonisch bereikbaar op 088 9000 900. Daarnaast kun je ook het contactformulier hieronder invullen, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met jou op!

Pensioencommunicatie, de stap naar waarde!

Naast verschillende levensfases, zijn ook de verschillende generaties een belangrijk aandachtspunt als het gaat om pensioencommunicatie. Wanneer iemand net van school komt en aan het begin van zijn carrière staat, wordt er nog niet of nauwelijks nagedacht over pensioen. Alles weten over een goede pensioencommunicatie? Bekijk onze pdf over pensioencommunicatie!

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Marcel Wallage

Financieel planner vanuit Sneek en Amsterdam. Voor onafhankelijk, begrijpelijk en persoonlijk advies aan ondernemers en bedrijven! Auteur “denk niet aan je pensioen”. Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen en mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.