145+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Wat is een pensioengat?

Een pensioentekort of pensioengat ontstaat als je meer pensioen nodig bent dan dat je in totaal heb opgebouwd. Een pensioentekort kan op verschillende manieren ontstaan. Maar om te bepalen of je een pensioengat hebt, moet je eerst weten waar je naartoe wilt. Want als je niet weet waar je naartoe wilt…loop je nooit verkeerd! Bepaal dus eerst hoeveel pensioen jij op je pensioendatum wilt hebben. Wij kunnen jouw situatie in kaart brengen en maken pensioen begrijpelijk! Alles weten over jouw pensioen? Kijk dan op de pagina pensioen voor iedereen!

Direct naar:

Neem vrijblijvend contact op!

Hoe kom je aan een pensioengat?

Een pensioengat kan dus op verschillende manieren ontstaan. Hieronder omschrijven wij hoe een pensioengat kan ontstaan en hoe je dit op kan lossen.

Te hoge eisen

Stel je hebt nu een netto maandinkomen van € 3.000,- en je wilt hetzelfde netto inkomen na je pensioendatum behouden. Maar als je stopt met werken heb je maar € 2.500 netto per maand. Dat betekent dan dat je een pensioengat hebt. De makkelijkste manier om dit pensioengat te repareren, is door jouw wens naar beneden bij te stellen.

Bij scheiden niet verevenen

Vaak is er een pensioengat ontstaan door een scheiding. Dit komt door de Wet Verevening Pensioen bij Scheiding (WVPS). Leg je niets vast dan is deze wet van toepassing. Dit betekent dat het pensioen van beide partners wordt verevend. In gewone mensentaal: jullie hebben beide recht op 50% van het pensioen, dat jullie samen hebben opgebouwd tijdens de huwelijkse periode

Leg dus vast in het convenant, dat je de WVPS buiten werking stelt en dat je derhalve niet verevent. Bij een scheiding wordt het pensioen dus ook 50/50 verdeeld. Het ontstaan van een pensioengat bij scheiden kan je voorkomen door te trouwen onder huwelijksvoorwaarden.

Pensioenfonds keert minder uit dan is beloofd (korten of afstempelen)

Een pensioengat kan ook ontstaan buiten jouw eigen toedoen. Helaas komt het voor dat pensioenfondsen meer beloven dan dat ze waar kunnen maken. De Nederlandse Bank houdt toezicht op de pensioenfondsen. Is de dekkingsgraad te laag dan moeten deze fondsen hun toegezegde pensioenen naar beneden aanpassen. Dit noemen we korten of afstempelen van pensioen en zo ontstaat er een pensioengat. Het goede nieuws is dat als de omstandigheden (hogere rente en betere rendementen) weer ten goede keren, het pensioenfonds de negatieve maatregelen mag terugdraaien.

Trouwen met een veel jongere partner

De AOW is in 2015 “geïndividualiseerd”. Dit betekent dat iedereen recht heeft op zijn eigen AOW. Voorheen kreeg de oudste een toeslag ter grootte van de AOW van zijn partner. Deze toeslag is komen te vervallen. Dus als je in leeftijd 8 jaar van elkaar verschilt, dan mis je acht jaar AOW. De AOW voor samenwonenden of getrouwden is ongeveer €10.000 per persoon per jaar. Trouw je dus met een partner die veel jonger is dan jij dan ontstaat er al snel een fors pensioengat.

Tweeverdieners hebben een pensioengat

Dat klopt! Als je met z’n tweeën werkt, dan heb je tweemaal de zogenaamde AOW franchise. Dat is een vast drempelbedrag waar je geen pensioen over opbouwt. De AOW is ongeveer € 11.000 en de minimale franchise is ongeveer € 15.000 Hiermee bouw je dus een pensioentekort op van €8.000 (twee maal €4.000) per jaar en wordt het pensioengat steeds groter. De oplossing kan zijn om je huis extra af te lossen, te sparen bij de bank of met belastingvoordeel in een bancaire lijfrente.

Pensioengat
Bereken hier je pensioen!

eerder stoppen met werken

Tja, eerder stoppen met werken kost op twee manieren geld! Eerder stoppen met werken staat gelijk aan je eigen pensioengat graven.

Ten eerste heb je minder opbouwjaren. Dus als je 4 jaar eerder stopt met werken, dan mis je 4 opbouw jaren bij een salaris van €40.000 en een franchise van €15.000 met een opbouwpercentage van 1,87 is dit al gauw:

(€40.000-€15.000)*1,87%*4= €1.870 per jaar na pensioendatum.

Ten tweede zal je pensioen eerder tot uitkering komen, of je eet je spaargeld op. Dit kost ongeveer 6,5% per jaar van je pensioen. Stel je hebt een pensioen van €16.000 en je stop 4 jaar eerder, waarbij je jouw pensioen eerder laat ingaan, dan wordt je nieuwe pensioen €11.840.

Pensioengat berekenen

Om je pensioengat te berekenen, moet je eerst weten wat je wilt. Hoeveel pensioen wil je op de pensioendatum hebben? Als je op AOW-datum te weinig inkomen hebt, dan heb je een pensioengat. Om het pensioengat op te vullen kun je verschillende dingen doen, dit wordt toegelicht in de volgende paragraaf.

Hoe dicht je een pensioengat?

In dit artikel heb je al een aantal manieren gelezen waarop je een pensioengat kan veroorzaken. Maar op welke manier kan je dit pensioengat weer herstellen? Een manier om jouw pensioengat te herstellen is door zelf een aanvullend pensioen bijeen te sparen. Het sparen voor jouw aanvullend pensioen kan bijvoorbeeld middels een bancaire lijfrente.

Bancaire lijfrente

Een manier om jouw pensioengat te herstellen is door zelf een aanvullend pensioen bijeen te sparen. Het sparen voor jouw aanvullend pensioen kan bijvoorbeeld middels een bancaire lijfrente.

Het bedrag dat je spaart wordt op een speciale bankrekening gestort. Je kan vervolgens voor een vooraf bepaalde tijd niet bij jouw geld. Dit geld wordt voor jou vastgehouden totdat de rekening expireert. Doordat het geld vaststaat op een speciale rekening, ontvang je een hoger rentepercentage, dan wanneer je kiest voor banksparen.

Verder is een voordeel van de bancaire lijfrente dat je geen vermogensrendementsheffing betaalt. Het betreft namelijk geen lijfrenteverzekering. Daarnaast is de inleg aftrekbaar van de inkomstenbelasting en bovendien mag je zelf weten bij wie je deze lijfrente afsluit.

Sparen

Het is ook mogelijk om jouw pensioengat op te vullen door zelf geld te sparen op een spaarrekening bij de bank. Hierbij hoef je geen rekening te houden met de pensioenwet, waardoor de regels omtrent sparen soepeler zijn. Het nadeel van banksparen is echter dat je vermogensrendementsheffing moet betalen als je over de drempel zit.

Het pensioengat opvullen vergt natuurlijk wel discipline en daar helpt PensioenVizier jou graag bij. Je blijft natuurlijk zelf verantwoordelijk voor het storten van de gelden, maar dat is niet het grootste probleem.

Zelfstandig ondernemer: benut je fiscale ruimte

Als zelfstandige ben je blij wanneer je de rekeningen iedere maand weer kunt betalen. Dan is je pensioen niet je eerste zorg. Hierdoor komt het dat ondernemers vaak een pensioengat hebben. Mijn advies is dan ook om toch te sparen voor later. De belastingdienst betaalt mee. Wist je dat je tot 7 jaar terug mag rekenen? Daar zitten wel wat spelregels aan, maar in principe kun je tot 7 jaar de fiscale ruimte benutten.

Hulp nodig?

Het berekenen en het vullen van je pensioengat wordt als lastig ervaren. Wij vinden het interessante materie en helpen je er graag bij!

Vraag een gratis adviesgesprek aan!

Wie zijn wij?

PensioenVizier specialiseert zich in pensioen en financiële planningen voor ondernemers en ondernemingen. We zijn al sinds 1 maart 2003 iedere dag bezig met pensioen. We hebben meer dan 10.000 adviezen uit mogen brengen voor jong en oud. Wij denken mee met onze relaties over individuele en collectieve pensioenen. Kenmerken van ons advies zijn dat we begrijpelijk communiceren, integer handelen en jouw belang staat voorop. Uiteraard voldoen we aan de wetgeving en zijn we in het bezit van alle benodigde vergunningen.

Informatie over jouw pensioengat

Wil je meer informatie over het pensioengat? Wij zoeken graag voor je uit of jij te maken hebt met een pensioengat. Je kunt contact met ons opnemen via 088 9000 900 of klik op de link om naar onze contactpagina te gaan.

Wist je dat het kennismakingsgesprek volledig vrijblijvend is?

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Chantal Nap

Mijn naam is Chantal Nap en sinds 2021 mede-eigenaar van PensioenVizier. Na mijn stageperiode bij PensioenVizier in 2009, namens de Hanzehogeschool Groningen, ben ik bij PensioenVizier in dienst getreden. Vanaf 2015 adviseer ik, met veel plezier, werkgevers over de mogelijkheden van een pensioenregeling voor de werknemers. Het maken van keuzes die passen bij een werkgever geeft mij een voldaan gevoel.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.