145+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Wat is een bancaire lijfrente?

Bij PensioenVizier wordt ons deze vraag vaak gesteld. In dit artikel leggen wij uit wat een bancaire lijfrente is. Daarnaast zullen we dieper ingaan op de belangrijkste kenmerken van een bancaire lijfrente. Lees dus snel verder!

Direct naar:

Wet Banksparen

Op 1 januari 2008 is de Wet Banksparen ingevoerd. Waar tot die tijd verzekeraars het alleenrecht hadden om fiscaal gefaciliteerde (pensioen)producten aan bieden, zijn banken en beleggingsinstellingen nu ook op de markt toegelaten. Met uitkerende lijfrentes kun je tegenwoordig ook “doorbeleggen”.

In de basis zijn er veel overeenkomsten tussen de bancaire lijfrente en de lijfrenteverzekering. Er zijn echter ook verschillen. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste kenmerken van een bancaire lijfrente. Heb je vragen over een lijfrente? Bekijk de antwoorden

Ben jij ondernemer? Klik hier!

Belangrijkste kenmerken bancaire lijfrente

  • Bij overlijden komt het saldo op de spaar- of beleggingsrekening van de erfgenamen. Successieplanning moet via het testament gebeuren. Lees hier nog meer over het overlijdensrisico.
  • Bij de bancaire lijfrente is een levenslange uitkering niet mogelijk. Er dient altijd een einddatum bepaald te worden. Op het moment dat er geen saldo meer op de rekening staat, stopt de uitkering. Het langlevend risico ligt dus bij de klant.
  • Komt de verzekerde te overlijden dan gaan de uitkeringen gewoon door. Die komen dan toe aan de erfgenamen.
  • De minimale uitkeringsfase (looptijd) van een bancaire lijfrente bedraagt 5 jaar, max is 20 jaar
  • Gaat de rekeninghouder failliet, dan valt een bancaire lijfrente buiten een faillissement.
  • Lijfrente spaarrekeningen vallen onder het depositogarantiestelsel. Dan moet wel de bank, de rekening en de rekeninghouder onder de voorwaarden vallen. Het depositogarantiestelsel keert bij een faillissement van een bank maximaal € 100.000 uit per spaarder.
Sparen

Waarom sparen voor later?

De overheid trekt zich steeds verder terug.

Dus de AOW en met name de aanvangsleeftijd staat onder druk. Na 2024 wordt de aanvang van de AOW bepaald door de levensverwachting. Dit betekent langer doorwerken dan de nu bekende 67 jaar. Omdat ook de levensverwachting hoger wordt, is de kans groot dat je ook meer geld nodig hebt later. Het is dus erg belangrijk om op tijd te beginnen met sparen met bijvoorbeeld een bancaire lijfrente.

De pensioenfondsen hebben het moeilijk.

Door de lage rentestand hebben de pensioenfondsen het nu(!) erg moeilijk. Of dit zo blijft weet natuurlijk niemand. Zelf sparen blijft het advies als je een lekkere oude dag wilt hebben. Hierbij kan een bancaire lijfrente de oplossing voor zijn.

Als ondernemer ben je zelf verantwoordelijk voor de opbouw van jouw pensioen.

Geen pensioenfonds, geen sociaal vangnet. Jij als ondernemer moet het zelf doen. Veel ondernemers stellen dit vaak uit, omdat ze nog niet met pensioen bezig willen zijn. Toch is het verstandig om er zo vroeg mogelijk mee te beginnen. Je kan dan een kleiner bedrag per maand opzij zetten met hetzelfde eindresultaat. Zo spreid je de lastendruk het meeste.

Er komt namelijk een moment in jouw leven, dat je het wat rustiger aan wilt doen. Daar kun kun je nu alvast je financiële basis voor leggen.

Er zijn ook andere manieren om te sparen voor jouw pensioen.

Andere manieren om te sparen voor je pensioen

Een voorbeeld hiervan is sparen via de bank. Dit heeft vaak een laag rendement, maar het geld is wel direct opneembaar.

Een andere manier om te sparen voor je pensioen is via de FOR.

Fiscale Oudedagsreserve (FOR)

Met de FOR reserveer je een deel van de ondernemingswinst voor het pensioen. Het is verplicht om de fiscale oudedagsreserve op de ondernemingsbalans te zetten. Wanneer je de FOR wil gaan gebruiken kan je het geld op een spaarrekening zetten of bijvoorbeeld in een bancaire lijfrente. Je hoeft de inkomstenbelasting pas te betalen wanneer je met pensioen gaat en het geld wordt uitgekeerd.

Daarnaast is de waarde van je bedrijf ook een manier van sparen, de waarde van jouw klanten is een vorm van vermogensopbouw.

Heb jij ons pensioenboek? Klik hier!

Lijfrente en faillissement

Lijfrenteverzekeringen met een aftrekfaciliteit in de IB kennen doorgaans een (contractueel) afkoopverbod. Deze lijfrenten mag een curator niet afkopen bij faillissement van de verzekeringnemer. Dat volgt uit artikel 986 Burgerlijk Wetboek. Volgens dat artikel zijn in beginsel alle gefaciliteerde box 1-lijfrenten uit het Brede Herwaarderingstijdperk én uit de IB 2001-periode beschermd bij faillissement.

Bancaire lijfrenten zijn ook beschermd bij een faillissement. Dat is geregeld in artikel 21, sub 7 van de Faillissementswet. Volgens die bepaling valt bancaire lijfrente buiten de boedel en mag deze niet worden afgekocht door de curator in geval van faillissement van de rekeninghouder.

Pre-Brede Herwaardering lijfrenten kennen geen afkoopverbod. Die zou de curator eventueel kunnen afkopen bij faillissement van de verzekeringnemer, tenzij er een onredelijke benadeling is van de verzekeringnemer of begunstigde. De rechter moet toetsen of er sprake is van een onredelijke benadeling.

In 2017 heeft rechtbank Gelderland in een zaak die later tot cassatie bij de Hoge Raad leidde, laten zien hoe de ‘toets van onredelijke benadeling’ uitgevoerd moet worden bij een pensioenverzekering van een failliet. Hoewel een pensioenverzekering geen lijfrenteverzekering is, geven de overwegingen van de rechtbank een heldere kijk op de toets van artikel 22a, lid 1 FW bij levensverzekeringen met een verzorgingskarakter.

Die komt er kortweg op neer dat wanneer er geen andere voorzieningen zijn en de levensverzekering is bedoeld als oudedagsvoorziening (heeft verzorgingskarakter) de afkoop in het algemeen leidt tot onredelijke benadeling. Indien de levensverzekering niet de enige oudedags- of nabestaandenvoorziening is, dan zal afkoop doorgaans eerder kunnen worden toegestaan door een rechter-commissaris.

Uitkerende lijfrente berekenen

Op het eind heb je een som geld en daar kun je een lijfrente van aankopen. Dat is dus een bedrag wat je iedere maand, kwartaal of jaar uitgekeerd krijgt

Reken hier uit hoeveel je dan krijgt.

Berekn hier de hoogte van jouw lijfrente

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Marcel Wallage

Financieel planner vanuit Sneek en Amsterdam. Voor onafhankelijk, begrijpelijk en persoonlijk advies aan ondernemers en bedrijven! Auteur “denk niet aan je pensioen”. Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen en mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.