Pensioen bij een scheiding

De vraag is vaak wanneer krijgt mijn ex-partner pensioen? Het is inmiddels niet meer weg te denken in onze samenleving, het aantal scheidingen is talrijk. Over 2020 heeft het CBS berekend dat 91080 huwelijken in een echtscheiding eindigen. Feitelijk gaat meer dan 2 op de 5 huwelijken stuk en dit stijgt nog steeds. We weten niet waar dat precies aan ligt. Zeker is dat dit emotionele gevolgen heeft. Bovendien gaat dit alles ook gepaard met de nodige pensioenproblematiek.

Direct naar:

Wanneer krijgt ex-partner pensioen?

In dit artikel geef ik op een eenvoudige wijze antwoord op de vraag: Wanneer krijgt ex-partner pensioen en hoe je deze rechten verdeelt. We leven in Nederland in een land waarin zowel mannen als vrouwen vaak werken. Vrouwen werken vaker parttime. In ieder geval zie je dat beide echtgenoten veelal pensioen opbouwen.

Als je uit elkaar gaat, is het goed om uit te zoeken wat te doen met de opgebouwde pensioenrechten. Vergis jezelf hier niet in, aangezien dit doorgaans om meer dan een paar honderd of een paar duizend euro gaat. Het gaat vaak om tienduizenden euro’s, maar het is niet altijd inzichtelijk.

Is PensioenVizier iets voor mij

Het feit dat iemand parttime werkt wil niet automatisch zeggen dat het pensioen van die persoon minder of lager is dan het “fulltime pensioen” van zijn of haar partner! Vallen de scheidende partners binnen dezelfde pensioenregeling, stel beiden bouwen op binnen het fonds Zorg & Welzijn, dan staan deze opgebouwde waardes wel in verhouding.

Er is dus gekozen om uit elkaar te gaan. Je hebt, zelf, of via professioneel advies, inzage verkregen in elkaars opgebouwde rechten. Wettelijk is het zo geregeld dat beide partners recht hebben op de helft van het opgebouwde pensioen van de ander. Dit geldt voor het opgebouwde pensioen tijdens de huwelijkse periode.

Wil je meer weten over je opgebouwde pensioen? Lees hier meer over op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Pensioen verevenen

Nu blijft de vraag: Wanneer krijgt je ex-partner pensioen?

Voorbeeld: Piet heeft tijdens het huwelijk een recht opgebouwd van €10.000,- bruto pensioen per jaar en Renate heeft op dat moment €6.000,- opgebouwd aan pensioen. Beiden besluiten om uit elkaar te gaan en zij gaan het pensioen “verevenen”, waarbij ieder aanspraak maakt op 50% van de pensioenrechten van de ander.

Piet houdt dan €5.000,- over van zijn eigen pensioen en krijgt er €3.000,- bij van Renate. Renate houdt €3.000,- over van haar eigen pensioen en krijgt er €5.000,- bij van Piet. Een andere verdeling mag ook en je mag verder ook nog afzien van elkaars opgebouwde rechten. Dit alles uiteraard wel op basis van beider overeenstemming.

Als de één wenst af te zien van verevening (stel Piet) en de ander wil volledig verevenen (Renate), dan trekt Renate aan het langste eind! Als er dan ook nog sprake is van een opgebouwd nabestaandenpensioen, dan kan de partner dit voor 100% claimen, aangezien dat deel volledig voor de partner bedoeld was.

Ouderdomspensioen gaat over echt veel geld

Het bovenstaande is geen uitzonderlijk voorbeeld. Bedenk dat de “totale waarde” van zo’n opgebouwd ouderdomspensioen een veelvoud (ongeveer 28 keer!) is van het bedrag per jaar. Een klein rekensommetje maakt dan al snel inzichtelijk dat het om behoorlijke bedragen gaat.

Wat je daarbij wel moet doen is binnen een termijn van twee jaar, nadat de scheiding is ingeschreven, het betreffende pensioenfonds inlichten over de gemaakte afspraken. Op die wijze administreert het pensioenfonds dit apart.

Wanneer krijgt ex partner pensioen?

Pensioen voor de ex-partner 

Nu komen we aan het antwoord op de vraag: “Wanneer krijgt ex-partner pensioen?” Het betreffende fonds keert het pensioen uit op de afgesproken datum. Dit gebeurd op het moment dat degene die het recht heeft opgebouwd zelf ook met pensioen gaat.

Mocht de ex-partner nu voorafgaand aan zijn of haar pensioendatum komen te overlijden, dan krijgt de andere ex-partner niet meer het bedongen recht (zoals de helft in dit voorbeeld), maar het bijzonder nabestaandenpensioen. Het deel dat was afgestaan aan deze overleden ex-partner vloeit weer terug naar het eigen pensioen.

Stel Renate komt te overlijden voordat zij met pensioen gaat, dan krijgt Piet niet meer de bedongen €3.000,- erbij, maar krijgt het bijzonder nabestaandenpensioen (vaak lager). Anderzijds vloeit het afgestane deel aan Renate, zijnde €5.000,- weer terug naar hem.

Bereken hier jouw pensioen als ondernemer!

Conversie, uitzondering bij pensioen voor ex-partner

Er bestaat nog wel een uitzondering op het moment “Wanneer krijgt ex-partner pensioen”. Dat geldt wanneer je afspreekt dat de waarde van het deel van de partner volledig overgaat naar het pensioenfonds van de andere partner. In dat geval spreek je over Conversie. Jouw ex-partner ontvangt dan pensioen op het moment dat hij/zij zelf met pensioen gaat. Indien één van beide ex-partners komt te overlijden, dan wijzigt er niets meer.

Paul Verbeek

Paul Verbeek (PensioenVizier Schinveld) is niet alleen een gepassioneerd pensioenadviseur, hij coacht na een succesvolle eigen volleybalcarrière ook diverse volleybalteams. Het coachen van mensen zit hem in het bloed. Zo brengt hij jou met plezier en humor naar jouw doel.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.