Mijn werkgever biedt geen pensioen aan

Als je werkgever geen pensioen aanbiedt, kun je onderhandelen over meer salaris. Vaak is dit rond de 14% van het bruto salaris.

Bij 80% van de werknemers in Nederland is een CAO van toepassing. In deze CAO’s is de pensioenpremie ongeveer 20% van het salaris. Van deze 20% betaalt de werkgever vaak 70% en de werknemer de overgebleven 30%. Let op! Het pensioen gaat vaak over meer dan sparen voor later. Nabestaandenpensioen en premievrijstelling bij langdurige ziekte doen ook mee! Verderop in dit artikel werken we de berekeningen wat nauwkeuriger uit. 

Direct naar:

Mijn werkgever heeft geen pensioenregeling

Er zijn in Nederland niet veel werkgevers die geen pensioen aanbieden. 

Dit komt doordat de meeste bedrijven een bedrijfstak-CAO hebben. In deze CAO wordt dan afgesproken wat de pensioentoezegging inhoudt voor de gehele bedrijfstak. Dit heeft twee voordelen. Ten eerste wordt er niet geconcurreerd op arbeidsvoorwaarden. Ieder bedrijf heeft immers dezelfde arbeidsvoorwaarden, inclusief een pensioenregeling. Ten tweede heeft het personeel in deze bedrijfstak een pensioenregeling die vaak voorziet in een aantal zaken, zoals geld als je oud wordt, ouderdomspensioengeld als je komt te overlijden, nabestaandenpensioen en geld als je langdurig ziek wordt, dit noemen we premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Zo loopt je pensioenregeling door, ook als je ziek bent.

Mag mijn werkgever geen pensioen geven? 

Als jouw werkgever niet in een CAO zit, dan mag dat zeker. Voorbeelden zijn: reclamebureaus, accountants, ICT-sector, groothandels.

Het is lang niet altijd duidelijk of een bedrijf onder een BPF valt. Dit zoekt een pensioenadviesbureau uit. Dit heet een BPF-check of een werkingssfeeronderzoek. 

Er wordt dan gelet op wat het personeel daadwerkelijk doet (personele werkingssfeer) en bovendien wordt er gekeken wat het bedrijf doet (materiele werkingssfeer). 

Heb ik collectief pensioen nodig?

Bruto bijdrage pensioen, voordelen en nadelen.

Stel dat je een compensatie krijgt aangeboden van €100 per maand. Dit betekent dat je dan €100 meer salaris ontvangt. Ook al is dit geld bestemd voor de oudedagsvoorziening, het is wel salaris. Het voordeel is dat je er mee kunt doen wat je wilt, maar ook waar je wilt. 

Je kunt het sparen voor een vakantie, of doorstorten naar een fiscaal vriendelijke spaarvorm voor later. Een voorbeeld hiervan is een bancaire of een beleggingslijfrente. 

Je kunt zelf de aanbieder uitkiezen. Dit kunnen verzekeraars zijn, maar ook banken en beleggingsinstanties zoals vermogensbeheerders.

De bruto bijdrage wordt gezien als salaris. Dit betekent dat de werkgever er ook werkgeverslasten over moet betalen. Bovendien heeft de werkgever geen invloed op hoe het geld wordt aangewend. De intentie van de werkgever kan zijn oudedagsvoorziening, terwijl de werknemer veel meer op de korte termijn gericht is, waardoor hij het geld gebruikt voor andere zaken, zoals vakantie, uit eten, kleding…. 

Hoeveel extra salaris moet ik dan krijgen? 

Een pensioenregeling kost geld. Goede pensioenregelingen kosten veel geld, terwijl slechte pensioenregelingen relatief goedkoop kunnen zijn. Dus om een bedrag te noemen voor de compensatie is lastig. Wat ik wel kan doen is een benchmark van de collectieve bedrijfstakpensioenfondsen maken. De bedrijfstakpensioenfondsen hanteren vaak een premie die rond de 25% hangt. Vaak is 30%  daarvan voor rekening van de werknemer en is 70% voor rekening van de werkgever.

Bereken hier het collectief pensioen!

Rekensom

Werkgever geen pensioen hoeveel meer salaris heb ik dan nodig?

De rekensom is dan als volgt bij fulltime: 

 • Salaris € 45.000 
 • Franchise 16.322 * 100% FT = € 16.322 
 • Pensioengrondslag € 28.678 
 • Werkgever 17,5% = € 5.018,65
 • Werknemer 7,5% = € 2.150.85 
 • Compensatie t.o.v. bruto salaris is dan 11,15% 

 

De rekensom is dan als volgt bij parttime 35%: 

 • Salaris € 25.000 
 • Franchise 16.322 * 35% PT = € 5.712,70
 • Pensioengrondslag is dan € 19.287,30
 • Werkgever 17,5% = € 3.375,27
 • Werknemer 7,5% = € 1.446,54 
 • Compensatie t.o.v. bruto salaris is dan 13,5% 

Zelf pensioen regelen in loondienst

Je kunt kiezen voor verschillende oplossingen. Zo kun je een potje vormen waar je te allen tijde bij kunt komen. Dit is een Box3-rekening.

Box 3 rekening

Het voordeel van een box 3 rekening is, zoals eerder gezegd, dat je erbij kunt komen, maar tegelijkertijd is dit ook een nadeel. Als de nood hoog is, dan is het heel verleidelijk om dit potje open te breken. Ook betaal je vermogensrendementsheffing op dit gespaarde vermogen boven de € 57.000 (2023). Bij gehuwden of fiscaalpartners is de hoogte van deze vrijstelling €114.000 in 2023.

Box 1 rekening; De lijfrente

Je kunt ook kiezen voor een fiscaal vriendelijke oplossing; een Box1-rekening, ofwel een lijfrente. Het nadeel is dat je niet aan dit geld kunt komen tot aan AOW-datum. Het voordeel is dat je fiscaal vriendelijk spaart. Alle inleg is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Zo voelt een inleg van € 100 als € 62,90 bij een belastingdruk van 37,1%. Het gespaarde bedrag is vrij van vermogensrendementsheffing.

Gratis adviesgesprek aanvragen!

meer inzicht in je mogelijkheden?

Pensioen moet je altijd zien samen met een aantal andere zaken, zoals; 

 • Oude pensioenen elders 
 • Het pensioen van je partner 
 • Vastgoed (hypotheek) 
 • Erfenissen 
 • Spaar- en beleggingsgelden 

Om alles op een rijtje te zetten, helpen we je graag verder. We zijn gespecialiseerd in pensioen voor ondernemers. 

Heb je meer informatie nodig op de vraag: werkgever geen pensioen hoeveel meer salaris? Bel 088-9000 900 of mail naar info@pensioenvizier.nl of klik hier om naar de contactpagina te gaan.

Marcel Wallage

Financieel planner vanuit Sneek en Amsterdam. Voor onafhankelijk, begrijpelijk en persoonlijk advies aan ondernemers en bedrijven! Auteur “denk niet aan je pensioen”. Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen en mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.