150+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Mijn werkgever biedt geen pensioen aan

Wanneer je werkgever geen pensioenregeling aanbiedt, is het mogelijk om te onderhandelen over een hoger salaris. Vaak is dit ongeveer 14% van het bruto salaris.

Bij 80% van de werknemers in Nederland is een CAO van toepassing. In deze CAO’s is de pensioenpremie ongeveer 20% van het salaris. Van deze 20% betaalt de werkgever vaak 70% en de werknemer de overgebleven 30%. Let op! Het pensioen gaat vaak over meer dan sparen voor later. Nabestaandenpensioen en premievrijstelling bij langdurige ziekte doen ook mee! Verderop in dit artikel werken we de berekeningen wat nauwkeuriger uit. 

Direct naar:

Mijn werkgever heeft geen pensioenregeling

Er zijn in Nederland niet veel werkgevers die geen pensioen aanbieden. 

Dit komt doordat de meeste bedrijven onder een bedrijfstak-CAO vallen. In deze CAO wordt dan afgesproken wat de pensioentoezegging inhoudt voor de gehele bedrijfstak. Dit heeft twee voordelen. Ten eerste is er geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden, aangezien elk bedrijf dezelfde arbeidsvoorwaarden heeft, inclusief een pensioenregeling. Ten tweede heeft het personeel in deze bedrijfstak een pensioenregeling die vaak voorziet in een aantal zaken, zoals geld als je ouder wordt, ouderdomspensioen. Als je komt te overlijden dan is er nabestaandenpensioen. Bij langdurige ziekte is er premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Zo loopt de opbouw van je pensioenregeling door, ook als je ziek bent.

Mag mijn werkgever geen pensioen geven? 

Als jouw werkgever niet onder een CAO valt, is dat zeker mogelijk. Voorbeelden zijn: reclamebureaus, accountants, ICT-sector, groothandels.

Het is lang niet altijd duidelijk of een bedrijf onder een BPF valt. Dit zoekt een pensioenadviesbureau uit. Dit heet een BPF-check of een werkingssfeeronderzoek. 

Hierbij wordt gekeken naar wat het personeel daadwerkelijk doet (personele werkingssfeer) en tevens wordt er gekeken naar de activiteiten van het bedrijf zelf (materiële werkingssfeer).

Ga voor duidelijkheid! Laat je adviseren

Geen pensioen straks op de loonstrook!

Bij het aannemen van de Wet Toekomst Pensioen hebben de partijen PVDA en Groenlinks aangedrongen dat indien er geen pensioen wordt opgebouwd dit klip en klaar op de loonstrook dient te staan. Dit zal op korte termijn gerealiseerd worden. Onze verwachting is dat dit in 2024 een feit is.

Daarnaast zal er een expliciete vermelding komen op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl wanneer er geen pensioen wordt opgebouwd.

Deze maatregelen moeten er voor zorgen dat het aantal werknemers zonder pensioen (ongeveer 900.000 en 13% van de beroepsbevolking) drastisch verminderd.

Op deze manier moeten werkgevers aan het denken gezet worden waarom er geen pensioenregeling is en werknemers en ondernemingsraden aanzetten om hun werkgevers te vragen om wèl een pensioenregeling in te stellen.

Bruto bijdrage pensioen, voordelen en nadelen.

De bruto bijdrage voor pensioen, ook wel compensatie genoemd, is een bedrag dat werkgevers kunnen betalen wanneer er geen pensioen wordt opgebouwd. Stel dat je een compensatie krijgt aangeboden van €100 per maand. Dit betekent dat je dan €100 meer salaris ontvangt. Ook al is dit geld bestemd voor de oudedagsvoorziening, het is wel salaris. Het voordeel is dat je er mee kunt doen wat je wilt, maar ook waar je wilt. 

Je kunt het sparen voor een vakantie, of doorstorten naar een fiscaal vriendelijke spaarvorm voor later. Een voorbeeld hiervan is een bancaire of een beleggingslijfrente. 

Je kunt zelf de aanbieder uitkiezen. Dit kunnen verzekeraars zijn, maar ook banken en beleggingsinstanties zoals vermogensbeheerders.

De bruto bijdrage wordt gezien als salaris. Dit betekent dat de werkgever er ook werkgeverslasten over moet betalen. Bovendien heeft de werkgever geen invloed op hoe het geld wordt aangewend. De intentie van de werkgever kan zijn oudedagsvoorziening, terwijl de werknemer veel meer op de korte termijn gericht is, waardoor hij het geld gebruikt voor andere zaken, zoals vakantie, uit eten, kleding…. 

Zelf pensioen regelen

Hoeveel extra salaris moet ik dan krijgen? 

Een pensioenregeling kost geld. Goede pensioenregelingen kosten veel geld, terwijl slechte pensioenregelingen relatief goedkoop kunnen zijn. Dus om een bedrag te noemen voor de compensatie is lastig. Wat ik wel kan doen is een benchmark van de collectieve bedrijfstakpensioenfondsen maken. De bedrijfstakpensioenfondsen hanteren vaak een premie die rond de 25% hangt. Vaak is 30%  daarvan voor rekening van de werknemer en is 70% voor rekening van de werkgever.

Bereken hier het collectief pensioen

Rekensom

Werkgever geen pensioen hoeveel meer salaris heb ik dan nodig?

Bereken hieronder eenvoudig jouw compensatie!

Zelf pensioen regelen in loondienst

Je kunt op verschillende manieren zelf pensioen regelen. Zo kun je een potje vormen waar je te allen tijde bij kunt komen. Dit is een Box3-rekening.

Box 1 rekening; De lijfrente

Je kunt ook kiezen voor een fiscaal vriendelijke oplossing; een Box1-rekening, ofwel een lijfrente. Het nadeel is dat je niet aan dit geld kunt komen tot aan AOW-datum. Het voordeel is dat je fiscaal vriendelijk spaart. Alle inleg is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Zo voelt een inleg van € 100 als € 63,03 bij een belastingdruk van 36,97%. Het gespaarde bedrag is vrij van vermogensrendementsheffing.

Box 3 rekening

Het voordeel van een box 3 rekening is, zoals eerder gezegd, dat je erbij kunt komen, maar tegelijkertijd is dit ook een nadeel. Als de nood hoog is, dan is het heel verleidelijk om dit potje open te breken. Ook betaal je vermogensrendementsheffing op dit gespaarde vermogen boven de €57.000 (2024). Bij gehuwden of fiscaalpartners is de hoogte van deze vrijstelling €114.000 in 2024.

Gratis adviesgesprek aanvragen

meer inzicht in je mogelijkheden?

Pensioen moet je altijd zien samen met een aantal andere zaken, zoals; 

  • Oude pensioenen elders 
  • Het pensioen van je partner 
  • Vastgoed (hypotheek) 
  • Erfenissen 
  • Spaar- en beleggingsgelden 

Om alles op een rijtje te zetten, helpen we je graag verder. We zijn gespecialiseerd in pensioen voor ondernemers. 

Heb je meer informatie nodig op de vraag: werkgever geen pensioen hoeveel meer salaris? Bel 088-9000 900 of mail naar info@pensioenvizier.nl of klik hier om naar de contactpagina te gaan.

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Marcel Wallage

Financieel planner vanuit Sneek en Amsterdam. Voor onafhankelijk, begrijpelijk en persoonlijk advies aan ondernemers en bedrijven! Auteur “denk niet aan je pensioen”. Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen en mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.