150+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Banksparen voor pensioen

Pensioen opbouwen kan op verschillende manieren. Banksparen is daar één van. Hoeveel je moet inleggen om via banksparen pensioen op te bouwen is natuurlijk afhankelijk van een aantal factoren. Wat is een goede maandelijkse of jaarlijkse inleg voor mijn oudedag? Veel mensen stellen ons die vraag om erachter te kunnen komen hoeveel zij hiervoor moeten budgetteren. Ons standaard antwoord luidt nagenoeg altijd: ”Dat hangt ervan af!” Uiteindelijk zal je als spaarder eerst goed in beeld moeten krijgen welke behoefte er tegen die tijd is.

Direct naar:

Inventariseren

Om goed te kunnen beoordelen hoeveel jij moet inleggen om te banksparen voor pensioen, is het noodzakelijk om te inventariseren. In onze optiek is dat de kerntaak van de adviseur. Natuurlijk is de klant in kwestie zelf degene die het meeste weet. De adviseur dient alle informatie in het juiste perspectief te plaatsen.

Tevens zal de adviseur meer letten op zaken als de woonlasten. Ook de netto bedragen van de AOW en bijvoorbeeld het wel of juist niet meetellen van kinderen en bijbehorende kosten. Het feit dat iemand tijdelijk geen pensioen heeft opgebouwd wil niet gelijk zeggen dat die persoon een pensioengat of -tekort heeft.

Andersom hoeft een relatief hoge inhouding op de loonstrook geen automatische indicatie te zijn voor een goed pensioen. Hoeveel het inleggen banksparen pensioen moet zijn, is dus een resultaat van de in te schatten behoefte, tegen die tijd en gegeven de huidige wetenschap over inkomen, bestedingsgedrag, fiscale wetgeving etc. Als de inventarisatie goed gedaan is kan de adviseur aan de slag om te bepalen welk doelkapitaal er benodigd is.

banksparen voor pensioen

Hoe werkt banksparen voor pensioen?

Het antwoord op die vraag proberen we hierna te geven, middels een voorbeeld. Stel de adviseur heeft samen met de klant(en) bepaald dat er vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd van de man een maandelijks tekort is van €400,- netto, gedurende een periode van 5 jaar. Dit komt omdat zijn vrouw – die 4 jaar jonger is – pas 5 jaar na haar man haar AOW krijgt.

De vrouw werkt niet en heeft dus ook geen pensioen. We gaan er verder ook vanuit dat de rentevoet en de inflatie dusdanig laag blijft dat er geen indexatie nodig is. Een eenvoudige rekensom leert vervolgens hoeveel inleggen banksparen pensioen benodigd is, namelijk €4.800,- maal 5 en dus €24.000,- netto.

Vervolgens dient dit doelkapitaal gebruteerd te worden om zodoende het juiste streefbedrag te realiseren. In dit voorbeeld stellen we het brutobedrag op €30.000,- maar dit kan – afhankelijk van het overig inkomen en/of heffingskorting – hoger uitpakken. Verder is er de wetenschap dat de tijdsduur tot het bereiken van de (verwachte) AOW-gerechtigde leeftijd van de man nog 18 jaar. Hoeveel het inleggen banksparen pensioen dan moet worden, is vervolgens weer afhankelijk van de keuze om wel of niet (deels) te gaan beleggen. Tegenwoordig zijn er best aardige producten van aanbieders van banksparen, waarbij er jaarlijks steeds een stukje risico-afbouw plaats vindt en dat heet “Lifecycle beleggen”.

Tevens kan men dan ook nog bepalen of men een defensief, neutraal of offensief risicoprofiel heeft. Je zou dan besluiten om de maandelijkse premie via sparen (en dus niet beleggen) te gaan doen. Dat kun je bijna stellen dat het doelbedrag gedeeld moet worden door 18 om zodoende te bepalen hoeveel het inleggen banksparen pensioen benodigd is op jaarbasis.

Bereken hier jouw pensioen!

Hoog-laag constructie

Indien de man in het bovenstaande voorbeeld beschikt over een jaarlijks pensioen (via zijn voormalige werkgever) ter hoogte van €15.000,- bruto per jaar vanaf AOW-leeftijd. Dan zou je daar ook nog mee aan de slag kunnen gaan middels een zogenaamde “hoog-laag constructie”. Hij zou zijn pensioenuitvoerder kunnen vragen om de eerste 5 jaar een hogere uitkering te kunnen verstrekken. Dan in alle resterende jaren daarna. Hierbij dient gedacht te worden aan bijvoorbeeld €18.000,- in de eerste 5 jaar. Gevolgd door €13.500,- in alle daarop volgende jaren. Hiermee wordt het netto jaarlijkse tekort terug gebracht tot €2.400,- en dus de helft!

Doordat zijn partner 5 jaar later haar AOW krijgt van €800,- netto vormt de iets lagere pensioenuitkering van de man geen “gevaar” m.b.t. de berekende behoefte. Hoeveel inleggen banksparen pensioen er benodigd is, is dus eigenlijk ook afhankelijk van een goede adviseur. Mocht je nu meer hierover willen weten, dan neem gerust contact met ons op.

Kijk voor een overzicht van jouw pensioen op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Marcel Wallage

Financieel planner vanuit Sneek en Amsterdam. Voor onafhankelijk, begrijpelijk en persoonlijk advies aan ondernemers en bedrijven! Auteur “denk niet aan je pensioen”. Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen en mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.