150+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

ODV – Oudedagsverplichting

Het zelf beheren van je pensioen heeft zijn beste tijd wel gehad. Per 1 april 2017 is het pensioen in eigen beheer gestopt. Als vervanger voor het pensioen in eigen beheer heeft de overheid het Oudedagsparen in Eigen Beheer bedacht. Dit is hernoemd naar Oudedagsverplichting DGA.

De afgelopen jaren heeft de fiscus pensioen in eigen beheer steeds onaantrekkelijker gemaakt. Met als gevolg dat pensioen in eigen beheer nauwelijks nog wordt toegepast en het een gecompliceerd verhaal is. Gecompliceerd voor de DGA, voor de Belastingdienst en ja.. ook voor de adviseur.

Direct naar:

Enkele nadelen van pensioen in eigen beheer:

  • Dividenduitkering kan alleen als er voldoende dekking binnen de BV is;
  • Er zijn drie waarderingsgrondslagen: fiscaal, commercieel en ”best estimate”;
  • Er is ieder jaar een actuariële berekening nodig.

Tijd voor verandering dus. Staatssecretaris van Financiën Wiebes heeft alternatieven voorgesteld voor het pensioen in eigen beheer. Eén daarvan is dus de zogenoemde oudedagsverplichting (ODV).

Uitgangspunten voor de ODV-regeling

  • Het moet simpeler dan pensioen in eigen beheer;
  • De commerciële en fiscale waarde zijn hetzelfde (‘het potje is wat het is’);
  • Eigen middelen moeten beschikbaar blijven voor de onderneming;
  • ODV is een soort lijfrente voor de ondernemer zelf.
Bereken hier jouw pensioen

Oudedagsverplichting DGA

Inmiddels zijn er brieven naar de Tweede Kamer gestuurd met diverse voorstellen. Ook is duidelijk geworden dat het veelgenoemd alternatief, de zogenoemde Oudedagbestemmingsreserve (OBR), het niet heeft gehaald. Zoals het er nu naar uitziet, is de oudedagsverplichting de nieuwe vorm voor de DGA om te sparen voor later.

Dat heeft ook de voorkeur van de staatssecretaris. Hij zet overduidelijk in op ODV als alternatief voor pensioen in eigen beheer. Hij ziet graag dat een zo groot mogelijk deel van de DGA’s het opgebouwde pensioen in eigen beheer omzet naar de oudedagsverplichting (ODV). Dit stimuleert hij door te stellen dat de fiscale pensioenreserve (vermeld op de balans) geacht wordt correct te zijn (!). Een verlies voor de fiscus, veroorzaakt door de bestaande onderdekking bij veel DGA’s, maar dit neemt de staatsecretaris voor lief. De DGA ziet met zijn overstap van pensioen in eigen beheer naar ODV feitelijk af van pensioen.

Hoe ziet het er in praktijk uit?

De oudedagsverplichtingspaarpot wordt jaarlijks ”opgerent” met de marktrente. De oudedagsspaarverplichting komt op de balans en geeft de aanspraak van de DGA weer. De oudedagsverplichting is fiscaal en commercieel vreemd vermogen.

Ook het reeds ingegane pensioen in eigen beheer kan de DGA omzetten naar de oudedagsverplichting. Dat betekent dat de uitkering vervolgens verloopt volgens het regime van banksparen. Loopt een uitkering 10 jaar (vanaf de 67e verjaardag van de DGA), dan mag de resterende uitkeringsduur nog 10 jaar zijn. Elk risico van lang leven of renteverschil wordt uit het systeem gehaald; fiscaal en commercieel moeten immers gelijk zijn.

De oudedagsverplichting moet op de pensioendatum of bij verkoop van de aandelen in de BV worden omgezet in een lijfrente, een lijfrentespaarrekening of een lijfrentebeleggingsrecht. Dit met een recht op jaarlijks gelijkblijvende uitkeringen gedurende 20 jaar. Dat kan bij een professionele verzekeraar, bank of beheerder van een beleggingsinstelling, of bij de eigen BV.  Zet je de oudedagsverplichting niet om in het recht op periodieke uitkeringen? Dan valt die alsnog vrij ten gunste van de winst, met heffing van vennootschapsbelasting en 20% revisierente.

Bij echtscheiding ODV nadelig voor partner

Met de omzetting van bestaande aanspraken naar de oudedagsverplichting ziet niet alleen de DGA, maar ook de partner feitelijk af van pensioen. Het is daarom verstandig om de partner mee te laten ”tekenen”. Daarnaast is het goed om te informeren over wat de omzetting betekent bij scheiding of bij overlijden van de DGA.

Zo komt de partner van de DGA, die onder huwelijkse voorwaarden is gehuwd, er bekaaid vanaf. Zoals het er nu uitziet, is de jaarlijkse reservering gebaseerd op een staffel. Als de DGA in een jaar niets reserveert, kan hij dat later niet inhalen. De DGA en zijn partner kunnen in deze variant wél direct juridisch afdwingbare rechten genieten op het ‘spaarpotje’. In deze variant kan de partner bij echtscheiding tevens aanspraak maken op een deel van de opgebouwde verplichting.

Lees hier meer over pensioen en scheiden!

ODV uitkering valt niet onder de pensioenwet

De oudedagsverplichting valt niet onder de pensioenwet. ”Het pensioenlabeltje” ontbreekt, want de oudedagsverplichting is gebaseerd op een reserve. Pensioen is gebaseerd op aanspraken. Dit heeft grote financieel nadelige gevolgen voor de partner die onder huwelijkse voorwaarden gehuwd is. Het is goed denkbaar dat de partner een compensatie dient te krijgen voor het afzien van zijn of haar (potentiële) afgeleide pensioenaanspraken. De vraag is alleen: wie betaalt die compensatie dan? De BV of de DGA?

Een ander probleem is dat een juiste compensatie bij de omzetting naar oudedagsverplichting eigenlijk niet goed te bepalen is. De partijen zijn namelijk nog niet aan het scheiden. De partner verdient aandacht voor de problemen die ontstaan bij de overheveling naar een ODV. Het is aan de wetgever of de politiek om de ‘vergeten’ partner op de kaart te zetten.

Overgang van Eigen beheer naar ODV

De overgang van Eigen beheer naar oudedagsverplichting heeft veel positieve kanten. De regeling is veel eenvoudiger en overzichtelijker geworden, ook voor de DGA. De nieuwe regeling heeft ook een nadeel. Wanneer je geen maatregelen treft, kan de partner die in gemeenschap van goederen is getrouwd na scheiding in een ongunstige situatie terecht komen.

Wanneer de DGA niets onderneemt en niet overstapt, wordt het voormalige pensioen in eigen beheer bevroren. Dat betekent dat er nog wel sprake blijft van een zekere stijgende fiscale waarde, maar het pensioen groeit niet meer. Het is dus verstandig om tijdig actie te ondernemen.

Test: is financiële planning iets voor mij?

Meer weten over het pensioen? Bekijk dan ook onze interessante pensioentips. Je kunt ook contact met ons opnemen, door hier te klikken of door het formulier hieronder in te vullen! Daarnaast zijn wij telefonisch bereikbaar op 088-9000 900. Het eerste gesprek is volledig vrijblijvend!

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Marcel Wallage

Financieel planner vanuit Sneek en Amsterdam. Voor onafhankelijk, begrijpelijk en persoonlijk advies aan ondernemers en bedrijven! Auteur “denk niet aan je pensioen”. Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen en mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.