150+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Hoe (goed) bouwt de DGA-pensioen op?

Tot voor kort kenden we in Nederland een onderscheid voor wat betreft de pensioenopbouw tussen de werknemer, de zelfstandig ondernemer en de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Dit onderscheid is er nog wel, maar de ”Wet Uitfasering Pensioen in eigen beheer” schaart alle zelfstandigen, dus zowel IB-ondernemers als DGA, onder dezelfde soort fiscale wetgeving.

Fiscaliteit en pensioen

In dit artikel ga ik niet verder in op de afschaffing van het pensioen in eigen beheer. Echter zal dit artikel gaan over de algemene problematiek rond het opbouwen van de oudedagsvoorziening. In het verleden zijn hiervoor vanuit de overheid diverse maatregelen getroffen om dit te stimuleren. Dit betreft dan voornamelijk de fiscale wetgeving, waarbij je vaak “nu” een belastingvoordeel kan genieten. Dit terwijl je er in de toekomst (bij uitkering) wel weer belasting over betaalt, echter tegen een lager tarief. Daar is nog altijd niets op tegen maar de nadruk zou steeds minder op enkel het fiscale voordeel moeten komen te liggen.

In mijn dagelijkse pensioenpraktijk merk ik dat de ondernemer (in het algemeen) veel behoefte heeft aan duidelijkheid. Door de diversiteit aan regels en wetten is pensioen een synoniem geworden van “moeilijk”, “lastig” en “vooruitgeschoven problematiek”. Veel ondernemers denken er dus ook niet aan om bezig te gaan met DGA-pensioen.

Lees meer over pensioen in eigen beheer!

Er zijn zeker wel mogelijkheden

Op het moment dat je met een DGA en eventueel partner om de tafel zit en de wensen en eisen goed “op tafel” krijgt, dan zijn er heus wel mogelijkheden om iets te bereiken dat voldoende dekking geeft op de gestelde vragen. Het gaat er nou juist om dat je actief met de klant en eventueel zijn/haar partner gaat “sparren” over welke zaken zij belangrijk vinden. Een grondige inventarisatie is essentieel bij DGA pensioen.

Heb jij een pensioentekort? Bekijk deze video!

Waarom is een inventarisatie nodig?

Stel je voor dat een DGA alle relevante zaken rondom het DGA-pensioen goed geregeld wil zien en er tevens een erfenis te verwachten valt van een paar honderdduizend euro. De situatie kan dan dusdanig uitpakken dat er een veel lager doelkapitaal nodig is, dan in geval van geen erfenis. Ook komt het regelmatig voor dat mensen gescheiden zijn, maar dat dit soort gegevens (nog) niet goed geregistreerd staan. Dan kun je zomaar een compleet verkeerd advies ontvangen. Dat is dan ook gelijk de reden waarom we in dit vak nagenoeg nooit in staat zijn om “op afstand” een advies te verstrekken. Gelukkig ook maar, want anders zou er ook maar weinig aan zijn. De inventarisatie van het DGA-pensioen dient dus grondig te gebeuren.

Wat is een goed pensioen voor een DGA?

Of je als DGA nou uiteindelijk goed en voldoende DGA-pensioen opbouwt is voor 100% afhankelijk van je eigen beeld daarover. Voordat er een goed advies gegeven is, zal dat beeld behoorlijk troebel zijn. Voor mij (als pensioenconsultant) beschouw ik het duidelijk maken van dit beeld als mijn hoofdtaak. Weet je als ondernemer namelijk welk pensioen je moet opbouwen en ook wat dit voor kosten met zich meeneemt, dan is dat een duidelijke keuze. Het lijkt een “open deur”, maar in de praktijk zie ik nog te veel “vraagtekens” bij DGA.

voldoende dga pensioenopbouw

Niet leuk, maar toch benoemen en bespreken

Buiten het risico dat je lang blijft leven, zijn er nog de scenario’s waarbij arbeidsongeschiktheid en overlijden dienen te worden besproken. In het ergste geval zal dat het laatstgenoemde risico zijn. Het is dan goed om te bespreken welke financiële gevolgen dit heeft voor de nabestaanden. Ook hierbij is belangrijk: “Een grondige inventarisatie is van wezenlijk belang”. Als je bedenkt dat het inkomen wegvalt van de DGA en dat de achterblijvende partner (stel 30-jarige leeftijd) in dit scenario jaarlijks €20.000, – “tekort” komt, dan heb je al snel een doelkapitaal nodig van ruim 7 ton. Een vrij eenvoudige rekensom, maar wie heeft deze helder?

Kijk voor een overzicht van jouw pensioen op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Arbeidsongeschiktheid en DGA-pensioen

Bij arbeidsongeschiktheid zijn er een hoop mogelijkheden. De variabelen zorgen ervoor dat een ogenschijnlijke kleine wijziging, grote gevolgen kan hebben op de premie en/of mogelijke uitkeringen. Dit gaat men vaak uit de weg en eenmaal afgesloten denk je er niet meer aan. Ik zie dan ook polissen voorbijkomen die veel te duur zijn en dan ook nog eens ontoereikend zijn. Uitkeringen die maar tot 65 lopen, terwijl 67 vaak ook kan.

Daarnaast kunnen premies lager zijn en in de meeste gevallen ook nog eens betere voorwaarden hebben. Deze zaken kunnen gemakkelijk ondervangen worden door de ondernemer jaarlijks te bezoeken. Dan kunnen deze drie zaken weer eens rustig worden besproken. Is het doelkapitaal nog altijd van toepassing en ligt de DGA qua sparen op schema voor zijn DGA-pensioen? Is de nabestaandendekking nog altijd toereikend en biedt de dekking voor arbeidsongeschiktheid nog steeds voldoende financiële “back-up”?  Dit zijn vragen die van belang zijn bij de inventarisatie van het DGA-pensioen.

Bereken hier jouw pensioen!

Periodiek “vinger aan de pols”

De jaarlijkse check geeft de DGA ook meer het gevoel dat het DGA-pensioen goed geregeld is. Ook geeft het een gevoel dat je er meer invloed op hebt. Voor de band die je opbouwt met de relatie is het ook alleen maar beter als er periodiek een gesprek plaatsvindt. Daarbij wordt de ondernemer ook daadwerkelijk betrokken. Alleen maar voordelen dus en het ondernemerspensioen is goed geregeld!

Meer weten?

Wil je meer weten over het DGA-pensioen? Je kan altijd een afspraak met ons maken. Neem gerust contact met ons op via 088 9000 900 of laat een bericht achter op onze contactpagina.

Wist je dat het kennismakingsgesprek volledig vrijblijvend is?

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Chantal Nap

Mijn naam is Chantal Nap en sinds 2021 mede-eigenaar van PensioenVizier. Na mijn stageperiode bij PensioenVizier in 2009, namens de Hanzehogeschool Groningen, ben ik bij PensioenVizier in dienst getreden. Vanaf 2015 adviseer ik, met veel plezier, werkgevers over de mogelijkheden van een pensioenregeling voor de werknemers. Het maken van keuzes die passen bij een werkgever geeft mij een voldaan gevoel.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.