Nabestaandenpensioen DGA & ondernemer

Hoe ziet het nabestaandenpensioen van een DGA & ondernemer eruit? Wat krijgen jouw nabestaanden als jij komt te overlijden? Is er dan nog wel “brood op de plank”? Het is belangrijk dat je bewust bent van de financiële gevolgen wanneer jij (of je partner) komt te overlijden. Als jij als zelfstandige (ZZP’er) komt te overlijden, vallen jouw inkomsten weg. Dit heeft consequenties voor je achterblijvende partner en eventueel kinderen. Maar ook andersom: als je partner komt te overlijden, kan dit grote financiële consequenties hebben. Wie weet moet je minder gaan werken, of zelfs je ondernemingsactiviteiten staken. Er zijn verschillende manieren om met het overlijdensrisico om te gaan. Op deze pagina vind je uitleg en de mogelijkheden die we kunnen bieden als het gaat om nabestaandenpensioen DGA & ondernemer.

Test: is financiële planning iets voor mij?
Direct naar

Algemene nabestaandenwet

De algemene nabestaandenwet (Anw) is een volksverzekering die een volwassenen van wie de partner is overleden, recht geeft op een uitkering. Iemand komt in aanmerking voor een Anw-uitkering als:

  • Wanneer er sprake was van een gezamenlijk huishouden
  • Als de nabestaande jonger is dan 67 jaar
  • Kinderen zijn onder de 18 jaar oud

Wet Bpr

Voor een aantal beroepsgroepen geldt de Wet verplichte deelneming in een Beroepspensioenregeling (Wet Bpr). Deze wet verplicht zelfstandigen binnen bepaalde beroepsgroepen om aan een beroepspensioenregeling mee te doen. Het kan zijn dat er binnen deze beroepspensioenregeling ook een nabestaandenregeling geldt. Een overzicht wat je tot dusver hebt opgebouwd aan pensioen, kun je vinden op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Dit is onder andere van toepassing op schilders en fysiotherapeuten die zelfstandig zijn.

Bel me, een eerste adviesgesprek is gratis

Eigen voorzieningen voor nabestaanden

De Anw-uitkering is veelal (veel) te laag om je nabestaanden, met jouw nabestaandenpensioen goed verzorgd achter te laten. Als zij überhaupt al voor een Anw-uitkering in aanmerking komen. Vooral als je niet binnen een beroepspensioenregeling valt, is het belangrijk om zelf aanvullende nabestaandenvoorzieningen te treffen. Hierbij kan je denken aan de volgende mogelijkheden:

Sparen en/of beleggen als nabestaandenpensioen

Op het moment dat je eigen vermogen opbouwt, biedt dat een buffer bij (financiële) tegenslagen. Denk hierbij aan: spaartegoeden, beleggingen maar ook aan (overwaarde in) een eigen woning. Voor jou als zelfstandige geldt bovendien dat je bedrijf een bepaalde waarde kan vertegenwoordigen. Ook dit kan een onderdeel vormen van een nabestaandenvoorziening.
Wil je een handig overzicht? Wij maken gebruik van een “financieel dashboard“.

Pensioenverzekering DGA

Binnen een pensioenverzekering worden vaak ouderdomspensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen en nabestaandenpensioen geregeld. Op het moment dat je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of arbeidsongeschikt wordt, ontvang je uit deze pensioenpolis maandelijks een uitkering. Op het moment dat je komt te overlijden voor de pensioendatum, ontvangen je nabestaanden maandelijks een uitkering.

Overlijdensrisicoverzekering DGA

Een overlijdensrisicoverzekering keert een kapitaal uit bij het overlijden van de verzekerde. Dit kapitaal kan door de nabestaanden gebruikt worden om bijvoorbeeld de hypotheek (deels) af te lossen of als extra inkomensbron. Vaak wordt in het geval van een eigen huis een dergelijke verzekering verplichtgesteld door de hypotheekinstelling als extra zekerheid. Sommige maatschappijen bieden speciale kortingen voor zelfstandigen.

Wil je een indicatie van de premie voor een overlijdensrisicoverzekering, we helpen je graag verder.

Belangrijk bij een goede nabestaandenvoorziening is dat er voor de nabestaanden voldoende vermogen en/of inkomen overblijft. Dan hoeft de woonsituatie en/of levensstijl niet aangepast te worden.

Nabestaandenpensioen

Je hebt een keuze als ondernemer

Hoe zorg je dat je nabestaanden goed verzorgd achterblijven op het moment dat jij komt te overlijden? Hoe regel ik mijn nabestaandenpensioen als DGA of ondernemer? Zoals vermeld, heb je verschillende mogelijkheden. De ideale oplossing hangt af van jouw wensen, financiële situatie en gezinssituatie. Ons team bestaat uit ervaren pensioenadviseurs. Door het contactformulier in te vullen, neemt de adviseur in jouw regio contact met je op. Het inventarisatiegesprek is volledig vrijblijvend!

Paul Verbeek

Paul Verbeek (PensioenVizier Schinveld) is niet alleen een gepassioneerd pensioenadviseur, hij coacht na een succesvolle eigen volleybalcarrière ook diverse volleybalteams. Het coachen van mensen zit hem in het bloed. Zo brengt hij jou met plezier en humor naar jouw doel.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.