150+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Waardoor verschillen overlijdensrisicoverzekeringen?

Van niet roker naar roker tijdens de looptijd van je overlijdensrisicoverzekering
Ben je als verzekerde een niet-roker bij het afsluiten van je overlijdensrisicoverzekering en ben je gaan roken tijdens de looptijd? Geef dit dan altijd door aan de verzekeraar. Doe je dit niet dan kan bij overlijden de verzekeraar de uitkering fors verlagen. In bepaalde gevallen kan hij zelf weigeren uit te keren.

Tijdens de looptijd van je ORV gestopt met roken?

Was je een roker bij het afsluiten van de overlijdensrisicoverzekering en ben je tijdens de looptijd langer dan 24 maanden gestopt? Geef dit dan door aan de verzekeraar. Meestal daalt dan de premie naar het lagere niet-rokers tarief. Vaak scheelt dit (bijna) de helft… Op deze manier verschillen overlijdensrisicoverzekering per verzekeraar.

Kijk of PensioenVizier bij je past

Zonder aanvullende vragen een jaarlijkse verhoging van verzekerd bedrag

Het kan zijn dat verzekeringsmaatschappijen het verzekerde bedrag jaarlijks met een bepaald percentage verhogen. Dit is toegestaan zonder opnieuw of aanvullende gezondheidsvragen te stellen.

Premiedaling overlijdensrisicoverzekering tijdens de looptijd

Er zijn overlijdensrisicoverzekeringen waarbij de premie automatisch daalt bij het verlagen van de risicotarieven. Hiervan profiteert de verzekeringnemer en worden trouwe klanten beloond door de verzekeraar. Vaak biedt de verzekeraar deze producten alleen aan nieuwe klanten aan. Het is dus zaak alert te zijn.

overlijdensrisicoverzekering

Hoge eindleeftijd gewenst bij overlijdensrisico

Doorgaans hanteert de verzekeraar bij een overlijdensrisicoverzekering een eindleeftijd van 75. Bij enkele aanbieders is het mogelijk het overlijdensrisico tot 80 jaar te verzekeren. Bij één aanbieder tot 85 jaar. De aanvangsleeftijd bij een overlijdensrisicoverzekering ligt meestal tussen maximaal 65 en 70 jaar.

Overlijdensrisicoverzekering afsluiten

De verzekering en de voorwaarden

De gehele looptijd een gelijke premie of de ‘en-bloc’ clausule in de voorwaarden
In de voorwaarden van veel overlijdensrisicoverzekeringen staat een ‘en-bloc’ clausule. Dit geeft de verzekeraar het recht om in bepaalde gevallen tussentijds de premie te verhogen. Bij onenigheid hierover kan de verzekeringnemer de verzekering stopzetten. Dit is echter lastig wanneer de verzekerde tussentijds ziek wordt.

Daarnaast kan stopzetten nadelig zijn omdat de verzekerde ouder is geworden en daarom meer premie betaalt bij een nieuwe verzekering. De premievergelijking geeft je inzicht in onderlinge verschillen tussen verzekeraars. Ook zie je of ze deze clausule wel of niet in de voorwaarden hebben staan.

Vrije keuze overlijdensrisicoverzekering

Sluit je als eigenwoningbezitter voor een hypotheek een overlijdensrisicoverzekering af dan ben je niet verplicht een door de bank aangegeven overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Verzekeringnemers hebben het recht zelf een keuze te maken. De keuze wordt nog makkelijker gemaakt door producten als bankspaarhypotheken. Het verschil zie je snel door een premievergelijking.

Gelijke premie maar een hoger verzekerd risicokapitaal

Vanwege een dalende prijs van overlijdensrisicoverzekeringen kun je de verzekering soms oversluiten naar een hoger verzekerd risicokapitaal met dezelfde premie.

Looptijd van de overlijdensrisicoverzekering

Wanneer een overlijdensrisicoverzekering al een lange tijd loopt, kan het zo zijn dat je bij een nieuwe meer premie betaalt. Dit omdat jij als verzekerde ouder bent geworden. Het is wellicht verstandig dat je in dat geval niet overstapt. Ook is het vooraf vergelijken van de premie hier onmisbaar.

Piloot, militair of een gevaarlijk beroep

Waarom er verschillen zijn tussen overlijdensrisicoverzekeringen heeft ook te maken met jouw beroep. Er zijn verschillen in voorwaarden bij specialistische beroepen met bijzondere risico’s in relatie tot de overlijdenskans. Hiervoor bestaan overlijdensrisicoverzekeringen die dit soort beroepen zeer goed verzekeren. Echter zijn er ook aanbieders die de aanvraag accepteren, maar waarbij je een beperkte of verlaagde uitkering ontvangt.

Overlijdensrisicoverzekering in Box 1 of Box 3

Bij overlijdensrisicoverzekering in Box 1 gebruik je de uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering rechtstreeks voor het aflossen van het verzekerde deel van de hypotheekschuld. Bij overlijdensrisicoverzekering in Box 3 vindt de uitkering aan de begunstigde plaats, zoals dit is beschreven op het polisblad van de verzekering. In dat geval bepaalt de begunstigde zelf waarvoor hij de uitkering gebruikt.

Kruislings afsluiten van de overlijdensrisicoverzekering

Alles wat iemand verkrijgt door erfrecht van iemand die bij overlijden woonachtig was in Nederland, is met successierecht belast. Het belastingtarief is afhankelijk van de verwantschap met de erflater. Om het ontlopen van de heffing van successierecht te voorkomen, zijn er in de successiewet zogeheten ‘fictieve verkrijgingen’ opgenomen.

Een bekende hiervan is artikel 13 SW: uitkeringen uit levensverzekeringen. Komt, als gevolg van overlijden, een uitkering uit een levensverzekeringspolis of overlijdensrisicoverzekering tot stand, dan kijkt men of er premies zijn onttrokken aan het vermogen van de erflater. Bij het bepalen van het verschuldigde successierecht wordt hier rekening mee gehouden. Of er premies zijn onttrokken aan het vermogen van de erflater bepaal je door te kijken naar de premie verschuldigdheid. Zoals dit in de polisredactie staat.

Het is niet zo relevant of de premies zijn voldaan uit het vermogen van de overledene. Het gaat meer over het feit of hij ze verschuldigd was. Zijn verzekeringnemers in algehele gemeenschap van goederen gehuwd, dan is er in veel gevallen sprake van een te belasten uitkering. Dit omdat de premie uit het gezamenlijk vermogen voldaan is. Premiesplitsing of kruislings afsluiten heeft hier geen effect.

Vrijstelling successie

De overlijdensrisico uitkering komt in de meeste gevallen direct of indirect ten goede aan de langstlevende. Deze beschikt over een vrijstelling van € 792.219 in 2024. Ook na verrekening van aanspraken uit hoofde van nabestaandenlijfrente en nabestaandenpensioen is de vrijstelling vaak voldoende om de volledige uitkering onbelast te ontvangen. (Uitkering uit overlijdensrisicoverzekering en de genoemde nabestaandenvoorzieningen).

Neem vrijblijvend contact op

Overlijdensrisicoverzekering afsluiten op 1 of 2 levens

In veel gevallen sluit je een overlijdensrisicoverzekering af op 2 levens. Echter de risicoverzekering keert uit en stopt bij het overlijden van één van de verzekeringnemers. Vaak wil de achterblijvende partner dan toch een nieuwe overlijdensrisicoverzekering afsluiten voor bijvoorbeeld de kinderen. Een nadeel hier is dat de verzekeringnemer vaak veel ouder is dan bij het afsluiten van de overlijdensrisicoverzekering op twee levens. Hierdoor betaalt de verzekeringnemer meer overlijdensrisicopremie voor de nieuwe verzekering. Er zijn ook verzekeraars die geen extra kosten berekenen voor 2 aparte verzekeringen.

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen over waarom een overlijdensrisicoverzekering kan verschillen?
Neem gerust contact met ons op via 088 9000 900.

Om nog meer artikelen te lezen ga naar onze kennisbank.

Pensioencommunicatie, de stap naar waarde!

Als pensioenadviseur zijn we er niet alleen om jou als werkgever te ontzorgen, maar ook om ervoor te zorgen dat jij zelf goed op de hoogte bent van de pensioenregeling die je aanbiedt. Alles weten over een goede pensioencommunicatie? Bekijk onze pdf over pensioencommunicatie!

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Marcel Wallage

Financieel planner vanuit Sneek en Amsterdam. Voor onafhankelijk, begrijpelijk en persoonlijk advies aan ondernemers en bedrijven! Auteur “denk niet aan je pensioen”. Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen en mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.