Belastingboxen

Iedere ondernemer met inkomsten, heeft te maken met de belastingboxen van het belastingstelsel. Ook de belastingdienst werkt met het belastingboxen systeem. Voor verschillende soorten inkomsten zijn verschillende belastingboxen. Iedere box heeft verschillende belastingtarieven. Er zijn drie boxen (box 1, box 2 en box 3), die ieder bestaan uit het belastbaar inkomen van:

  1.  het inkomen uit werk en woning.
  2.  inkomen verkregen uit aanmerkelijk belang (ondernemers met een BV).
  3.  inkomen uit sparen en beleggen.

Kijk voor een uitgebreidere uitleg van het boxensysteem op de site van de Belastingdienst. Hieronder zijn de twee belastingboxen, waarmee jij het meeste te maken hebt, verder uitgewerkt. Sparen voor later heeft als voordeel dat je nu meer fiscaal voordeel hebt en later minder belasting afdraagt. Dit noemen we de omkeerregel.

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Box 1 Inkomen

Elke ondernemer met een inkomen valt voor de belastingdienst in box 1. In box 1 wordt er belasting betaald over het inkomen van de ondernemer. Het vermogen in deze box heet ook wel lijfrente. Sparen in de FOR kan natuurlijk ook. Dat is geld dat nu gespaard wordt voor later. De maximale hoogte van de lijfrente hangt af van het inkomen, de franchise en het reeds gespaarde pensioen. Dit wordt ook wel de jaarruimte genoemd. De formule voor het berekenen van de jaarruimte ziet er als volgt uit;

Jaarruimte (J) = Salaris – (Franchise lijfrente * 13,3%) – (6,5 * Afactor)

  1. Franchise lijfrente houdt in, het gedeelte van het inkomen waarover geen lijfrente opgebouwd kan worden. Dit heeft te maken met het feit dat iedereen een basispensioen krijgt in de vorm van AOW. Bijvoorbeeld franchise 2022 € 12.837;
  2. De A factor: Het bedrag van de aangroei van uw pensioen. Het pensioenfonds verstrekt jaarlijks een opgave op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO).
  3.  

Hieronder zijn de schijven met belastingpercentages gegeven:

  1. Tot € 69.398,- – 37,07%
  2. € 69.398,- en hoger – 49,50%

Eerste schijf:

Over de eerste € 69.398,- betaal je 37,07% belasting. Dit komt neer op een bedrag van €25.725,83

Tweede schijf:

Als er daarna nog  een bedrag over blijft betaal je 49,50% voor schijf 2.

Wanneer jij bijvoorbeeld €75.000,- verdient houdt je dan (€75.000,- – €25.725,83 – €2.772,99) €46.498,18 netto over.

Het kenmerk van een box 1 rekening (bancaire- of verzekeringslijfrente ) is dat het niet opneembaar is voor de AOW leeftijd. Dit houdt in dat als je geld nodig hebt voor pensioendatum, je dit vermogen niet aan kan spreken. Of tegen hele hoge fiscale boetes aanloopt.

belastingboxen

Box 3 Sparen en beleggen.        

Elke ondernemer met vermogen, zoals een tweede huis, spaarrekening of een beleggingsrekening, valt in box 3. Het vermogen in box 3 wordt op deze manier berekend;

Vermogen (box3) = Bezittingen – schulden (Jan2022) – heffingsvrij vermogen

Heffingsvrij vermogen: Een vast bedrag van je vermogen is vrijgesteld van belasting: voor 2022 is dit bedrag vastgesteld op €50.650 (zonder fiscale partner). Met fiscale partner is dit bedrag verdubbeld naar €101.300,-

Tot en met € 50.650 betaal je 1,82% forfaitair rendement maal 31% tarief box 3 is 0,56% (€285.76)

Van €50.650 tot en met €962.350 betaal je 4,37% forfaitair rendement maal 31% tarief box 3 is 1,35%

Vanaf € 962.350 betaal je 5,53% forfaitair rendement maal 31% tarief box 3 is 1,71%

Voorbeeld 1: je hebt geen fiscale partner en heeft in box 3 een totaal vermogen van €59.123,-. In dit geval betaal je over een bedrag van €8.473,- (€59.123 – €50.650) belasting van 0,56%. Dit komt dan neer op €47,45.

Voorbeeld 2: je hebt wel een fiscale partner en er is een gezamenlijk vermogen van €52.123,-. In dit geval zit je nog onder de grens van het heffingsvrije vermogen. Daardoor hoeft er dus geen belasting betaald hoeft te worden over dit vermogen.

De belastingdienst ziet dit vermogen ook als belastbaar inkomen.

Over dit bedrag moet 0,56% – 1,35% of 1,71% belasting betaalt worden. Dit percentage heeft de belastingdienst ingevoerd, omdat de belastingdienst er van uit gaat dat er rendement op vermogen wordt behaald. Over dit fictief rendement (forfaitair rendement) wordt dan 31% belasting geheven. Dit komt dan neer op eerder genoemde percentages en heet vermogensrendementsheffing (VRH).

Het kenmerk van een spaar- en beleggingsrekening in box 3 is dat het te allen tijde vrij opneembaar is. Bovendien houdt dit in dat als je geld nodig hebt, je dit vermogen aan kan spreken.

Bereken hier jouw pensioen als ondernemer!

Meer weten over het belastingstelsel?

Wil jij meer weten over belastingboxen? Of andere pensioen gerelateerde zaken? Dat kan, neem contact met ons op via 088 9000 900 of klik hier om naar onze contactpagina te gaan.

Paul Verbeek

Paul Verbeek (PensioenVizier Schinveld) is niet alleen een gepassioneerd pensioenadviseur, hij coacht na een succesvolle eigen volleybalcarrière ook diverse volleybalteams. Het coachen van mensen zit hem in het bloed. Zo brengt hij jou met plezier en humor naar jouw doel.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.