Hoe werkt een papieren schenking precies?

Wat heeft een erfenis met een papieren schenking te maken? Als iemand overlijdt, gaat de erfenis naar de erfgenamen toe. Een nalatenschap of erfenis bestaat uit alle bezittingen én schulden die een overledene nalaat. Erfgenamen zijn personen (of instellingen) die door het overlijden iets krijgen uit de erfenis. Dit kan bijvoorbeeld een geldbedrag of een kostbaar voorwerp zijn.

Heeft de overledene geen erfenis geregeld, en dus geen testament opgesteld, dan regelt het erfrecht wie jouw erfenis krijgt. Het erfrecht staat in het Burgerlijk Wetboek.

Test: is financiele planning iets voor mij?
Direct naar

Papieren schenking

Schenken aan je kind om minder belasting te betalen. Dat is het doel van een zogeheten papieren schenking bij notarissen. De ouders leggen in een akte bij de notaris vast dat zij hun kind geld schenken en dat de ouders dit bedrag dan direct weer terug ‘’lenen’’. Je kunt nu dus zeggen dat de ouders een schuld hebben bij hun kinderen omdat zij geld van hun kinderen ‘’lenen’’.

Overlijden de ouders, dan betaal je minder erfbelasting. Deze papieren schuld moet namelijk eerst worden ‘afbetaald’ aan de kinderen voordat je over het restant successierecht betaalt. Successierechten, of erfenisrechten, is een directe belasting die wordt geheven over erfenissen.

Erfbelasting

Hoeveel erfbelasting je betaalt (in het jaar 2023), hangt af van jouw relatie met de overledene en de waarde van de erfenis. Voor meer informatie over erfenis kan je via deze link een kijkje nemen op de site van de Belastingdienst.

Een tweede eis van de fiscus is dat je de papieren schenking aan de kinderen bij de notaris vastlegt. Voor de duidelijkheid: niet als de ouders het geld gewoon aan hun kind geven, maar wel als de ouders het geschonken bedrag eigenlijk bij zich houden.

Dus bij een schenking op papier bespaar je alleen belasting als je naar de notaris toe gaat om het vast te leggen in een akte. Doe je dit niet dan heft de Belastingdienst bij overlijden gewoon erfbelasting over het geschonken bedrag.

Neem hier contact met ons op!

Vrijstelling belasting

Je kunt ook de erfenis verkleinen door jaarlijks een bedrag te schenken aan je kinderen. Net als eerder genoemd ligt het bedrag lager als je schenkt aan anderen dan je directe (pleeg)kinderen.

Kinderen mogen eenmalig € 28.947 (2023)  belastingvrij ontvangen van hun ouders. Dan mogen ze zelf bepalen wat ze met het geld doen.

De jubelton wordt in 2023 verlaagd naar ditzelfde vrij besteedbare bedrag. Voor 2023 bedraagt dit € 28.947.

Paul Verbeek

Paul Verbeek (PensioenVizier Schinveld) is niet alleen een gepassioneerd pensioenadviseur, hij coacht na een succesvolle eigen volleybalcarrière ook diverse volleybalteams. Het coachen van mensen zit hem in het bloed. Zo brengt hij jou met plezier en humor naar jouw doel.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.