150+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Wat is een lijfrente?

Een bancaire lijfrente, ook benkend als een lijfrenteverzekering is een manier om jezelf te verzekeren van een extra inkomen. Deze wordt afgesloten op een ‘lijf’ (leven) en heeft daardoor ook deze naam gekregen. Je betaalt per periode of eenmalig premie aan de verzekeringmaatschappij. Per periode kan zijn: eens per maand, per kwartaal of per half jaar. Door premie te betalen, bouw je op tot een afgesproken moment wanneer wordt uitgekeerd. Bij een bancaire lijfrente stort je geld op een geblokkeerde bankrekening zodat je tussentijds geen geld kunt opnemen.

De meerderheid van de mensen sluit een lijfrenteverzekering af als aanvulling op hun pensioen. Ook eerder stoppen met werken wordt vaak als reden gegeven. Het opbouwen en uitkeren lijkt dan ook veel op dat van een pensioenregeling. De periode waarin je premie betaalt, wordt de opbouwfase genoemd. Je legt hierbij geld opzij om op een later moment uitkeringen te garanderen.

Wil je jouw pensioen uitrekenen? Dat kan hieronder!

Bereken hier jouw pensioen!

Hoe zorg ik ervoor dat mijn lijfrente zo hoog mogelijk is?

Wanneer een lijfrente expireert (zie ook artikel expirerende lijfrente), dan krijg je een bericht van de verzekeringsmaatschappij/bank waar je het kapitaal hebt opgebouwd. Dit bericht bevat informatie over het opgebouwde bedrag, welk bedrag je maandelijks krijgt en gedurende welke periode. Bij een bancaire lijfrente loopt de uitkering minimaal vijf jaar en maximaal twintig jaar. Bij een lijfrenteverzekering is een minimale uitkeringsfase niet aan de orde. Je kan dit alsnog afwijzen als je het er niet mee eens bent. Je kunt het opgebouwde kapitaal namelijk ook laten uitkeren door een andere maatschappij. Het kan zo zijn dat niet alle verzekeraars snel reageren. Wij raden dus aan om hier op tijd mee te beginnen.

Ik heb meerdere lijfrentepolissen afgesloten, mag ik deze ook samenvoegen?

Als je meerdere lijfrentepolissen hebt, dan mag je deze ook samenvoegen op één bankspaarrekening. Het samenvoegen is gemakkelijker en (vaak) ook voordeliger. Een verzekeraar/bank heeft liever één grote complete klant. Het is niet van belang dat alle polissen op hetzelfde moment aflopen, wel is van belang het moment waarop je deze polissen hebt afgesloten. Op oude lijfrenteverzekeringen zijn andere regels van toepassing. De belasting noemt dit oud en nieuw regimepolissen.

lijfrente

Het verschil tussen een oud en een nieuw regime

Ik krijg vaak vragen over een lijfrente en dan omtrent het oud en nieuw regimepolis. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen het oude en nieuwe regime als het gaat om lijfrentepolissen. Bij het oude regime gaat het om een lijfrenteverzekering met een premiebetaling die is afgesloten vóór 16 oktober 1990 en bij een koopsompolis die is afgesloten vóór 1 januari 1992.

Wat ook meetelt, is of je deze polis nog hebt verhoogd. Mocht dit wel het geval zijn, dan is de vraag onder welke condities deze verhoogd is. Heb je deze polis verhoogd, maar heb je geen gebruik gemaakt van de optieclausule, dan valt deze alsnog onder een nieuw-regimepolis. Dit hoeft niet altijd gunstig te zijn, want met een oud-regimepolis mag je meer. Met een oud-regimepolis mag je bijvoorbeeld na expiratie (aflopen) kiezen voor uitkering in contanten, de lijfrente direct in laten gaan, het uitstellen van het moment van uitkeren, de polis verlengen (mag ook ergens anders) of de polis doorschuiven naar de (klein)kinderen. Het nieuwe regime voor lijfrentes is strenger dan het oude regime. Als jouw nieuw-regimepolis expireert, dan heb je minder mogelijkheden dan bij een oude regimepolis. De mogelijkheden die je hebt, zijn als volgt:

  • het bedrag van de expirerende lijfrente gelijk op jouw laten rekening storten.
  • Een (uitgestelde) lijfrenteverzekering afsluiten.
  • Je open een direct of niet uitkerende bankspaarrekening.

Meer informatie over nieuw regimepolissen.

Wat gebeurt er met mijn lijfrente als mijn partner of ik kom te overlijden?

Mensen die mij vragen over lijfrente stellen, weten over het algemeen niet wat het verschil is tussen een bancaire lijfrente en een lijfrenteverzekering. Wat gebeurt er met jouw lijfrente als je komt te overlijden? Dit verschilt tussen een bancaire lijfrente of een lijfrenteverzekering. Kom je bij een lijfrenteverzekering eerder te overlijden, dan gaat alle winst naar de verzekeringsmaatschappij. Je betaalde premie is dan weg. De verzekering is namelijk afgesloten op een ‘’lijf’’, als je een lijfrente afsluit op alleen jouw eigen leven dan blijft de partner met lege handen achter.

Wil je de lijfrente uitkering aan je nabestaanden achterlaten dan kan je overwegen om meerdere levens te verzekeren. Bij het afsluiten van je lijfrente, krijg je dan een aantal opties, namelijk:

De klassieke lijfrente

Een klassieke lijfrente is afgesloten op één persoon. Een nadeel van deze lijfrente is dat de uitkering stopt wanneer deze persoon overlijdt. Deze optie wordt hierdoor ook niet vaak gekozen.

30% minder voor de langstlevende

Hierbij zijn beide partners verzekerd. Overlijdt één van beide dan wordt de lijfrente uitkering verlaagd tot 70% van het oorspronkelijke bedrag. Hierdoor is de achtergebleven partner verzekerd van inkomsten, al zijn deze wel wat lager.

70% overgang voor de tweede verzekerde

Hierbij ben jij bijvoorbeeld de eerste verzekerde en jouw partner de tweede verzekerde. Als jij dan komt te overlijden, ontvangt jouw partner nog altijd 70% van de lijfrentetermijnen. Ben jij de langstlevende van het stel? Dan wordt de volledige lijfrentetermijn alsnog uitgekeerd.

Bij een bancaire lijfrente is het zo dat als je komt te overlijden, de nabestaanden hierbij de lijfrente erven. Daarom bespreek je ook met de bank hoe lang de uitkering zal duren. Ook stopt de lijfrenteverzekering als je overlijdt. Soms is het nog wel mogelijk dat jouw partner de uitkering krijgt. Jouw kinderen kunnen de uitkering dus niet erven. Voor meer vragen over lijfrente en de antwoorden hierop, verzoek ik je om door te lezen.

Heeft het zin om na mijn 55ste nog een lijfrente af te sluiten

Dat hangt er vanaf. Voorheen was de lijfrentepremie een prima aftrekpost maar tegenwoordig mogen alleen mensen met een pensioentekort de premie aftrekken. Heb je een pensioentekort dan mag je de premie van jouw lijfrenteverzekering aftrekken van jouw belastbaar inkomen. Daarvoor is het belangrijk dat je kijkt hoeveel jaarruimte je hebt. Meer informatie over jaarruimte. Ook staat hier een rekenmodel in. Let op! Heb je geen pensioentekort dan is een lijfrente vaak niet interessant.

Mijn lijfrente komt vrij, welke mogelijkheden heb ik?

De uitkering van een lijfrente kan op verschillende manieren. Hieronder de mogelijkheden voor een lijfrente uitkering:

Laten doorgroeien

Als je het geld nu niet nodig hebt, dan kan je jouw huidige lijfrente verlengen. Je kan het bedrag overdragen naar een andere verzekeraar of een bank. Zoals eerder genoemd in dit artikel, is het verstandig om bij meerdere aanbieders een offerte aan te vragen. Deze offertes kan je vergelijken op basis van flexibiliteit, het rendement en het risico wat er aan vast zit.

Alles ineens laten uitkeren

Je kan er ook voor kiezen om het direct te laten uitkeren. Je kan het hele bedrag ineens laten uitkeren. Het is wel van belang om rekening te houden met het feit dat er over het gehele bedrag inkomstenbelasting moet worden betaald. Daarnaast krijg je te maken met vermogensredementsheffing. Het kan dus fiscaal gezien erg ongunstig zijn om de lijfrente ineens te laten uitkeren.

In termijnen laten uitkeren

Je kan ervoor kiezen om het vrijkomende bedrag als aanvulling te gebruiken op jouw inkomen. Hiervoor kan je de ingaande lijfrente bij een verzekeraar of een bank afsluiten. Het hele bedrag wordt dan in één keer gestort en je ontvangt dan periodiek een uitkering. Deze uitkering wordt belast als jouw inkomen.

Lijfrente en faillissement

Lijfrenteverzekeringen met een aftrekfaciliteit in de IB kennen doorgaans een (contractueel) afkoopverbod. Deze lijfrenten mag een curator niet afkopen bij faillissement van de verzekeringnemer. Dat volgt uit artikel 986 Burgerlijk Wetboek. Volgens dat artikel zijn in beginsel alle gefaciliteerde box 1-lijfrenten uit het Brede Herwaarderingstijdperk én uit de IB 2001-periode beschermd bij faillissement.

Bancaire lijfrenten zijn ook beschermd bij faillissement. Dat is geregeld in artikel 21, sub 7 van de Faillissementswet. Volgens die bepaling valt bancaire lijfrente buiten de boedel en mag deze niet worden afgekocht door de curator in geval van faillissement van de rekeninghouder.

Pre-Bredeherwaarderingslijfrenten kennen geen afkoopverbod. Die zou de curator eventueel kunnen afkopen bij faillissement van de verzekeringnemer, tenzij er een onredelijke benadeling is van de verzekeringnemer of begunstigde. De rechter moet toetsen of er sprake is van een onredelijke benadeling.

In 2017 heeft rechtbank Gelderland in een zaak die later tot cassatie bij de Hoge Raad leidde, laten zien hoe de ‘toets van onredelijke benadeling’ uitgevoerd moet worden bij een pensioenverzekering van een failliet. Hoewel een pensioenverzekering geen lijfrenteverzekering is, geven de overwegingen van de rechtbank een heldere kijk op de toets van artikel 22a, lid 1 FW bij levensverzekeringen met een verzorgingskarakter.

Die komt er kortweg op neer dat wanneer er geen andere voorzieningen zijn en de levensverzekering is bedoeld als oudedagsvoorziening (heeft verzorgingskarakter) de afkoop in het algemeen leidt tot onredelijke benadeling. Indien de levensverzekering niet de enige oudedags- of nabestaandenvoorziening is, dan zal afkoop doorgaans eerder kunnen worden toegestaan door een rechter-commissaris.

AOV is onderdeel van een goede financiële planning

Vragen over lijfrente? Dit is niet het enige wat belangrijk is om een goede financiële planning te realiseren. De visie van PensioenVizier is: Nu lekker leven, straks lekker leven. Het “straks lekker leven” kan gerealiseerd worden door het hanteren van een goede financiële planning. Bij een goede financiële planning hoort niet alleen het sparen voor een lijfrente, maar ook het indekken van het verlies van inkomsten. De AOV is een manier om dit te bewerkstelligen. PensioenVizier helpt jou hierbij door middel van duidelijke en gebruiksvriendelijke software, namelijk het financieel dashboard. PensioenVizier staat voor jou klaar om alle vragen over lijfrente te beantwoorden.

Heb je ons pensioenboek al gezien?

Ik heb nog meer vragen over lijfrente, wat kan ik doen?

Als je nog meer vragen over lijfrente hebt, dan kan je gerust contact opnemen met ons: 088 9000 900. Ook kan je hieronder jouw e-mailadres achterlaten. Wij streven ernaar om al jouw vragen over lijfrente zo spoedig mogelijk te beantwoorden. Wij willen geen expert van jou maken, daar zijn wij voor, maar het doel is om al jouw vragen over lijfrente te beantwoorden.

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Marcel Wallage

Financieel planner vanuit Sneek en Amsterdam. Voor onafhankelijk, begrijpelijk en persoonlijk advies aan ondernemers en bedrijven! Auteur “denk niet aan je pensioen”. Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen en mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.