Welke jaarruimte heb jij als ondernemer?

Iedereen droomt wel eens over later. Misschien wil jij tijdens jouw pensioen een verre reis maken naar Australië. Of dat mooie vakantiehuisje kopen aan de Spaanse kust dat je altijd al wilde hebben. Je wilt misschien ook wel eerder stoppen met werken. Of misschien wil je dat je op je pensioendatum net zoveel inkomsten hebben als je nu hebt. Je hebt dus waarschijnlijk wensen voor later. Hoe kun je deze dromen en wensen vervullen? En welke middelen heb je hiervoor nodig? In dit artikel leggen wij uit welke jaarruimte opties jij als ondernemer hebt.

Pensioen opbouwen voor ondernemers: hoe en wat?

Het ondernemerschap is vooruitkijken. Dit gebeurt zowel zakelijk als privé. Pensioen in Nederland bestaat uit drie pijlers. Deze zijn het basispensioen dat de overheid (AOW) regelt, het aanvullend pensioen dat de werkgever regelt en het pensioen dat je zelf opbouwt. De AOW is je gegeven, maar jij als ondernemer moet zelf jouw aanvullend pensioen regelen. Hoe regel je dit?

Dit kan door een particuliere verzekering, door belegging of door eigen vermogen. Je kunt bijvoorbeeld een lijfrente afsluiten om extra pensioen op te bouwen of om eerder met pensioen te gaan. Een lijfrente is een bankspaarproduct of een verzekeringsproduct waarbij je om de zoveel tijd (of eenmalig) geld inlegt om later een periodieke uitkering te krijgen.

Stappenplan: aanvullend pensioen regelen

Jaarruimte ondernemers te gebruiken voor een extra pensioenopbouw

De jaarruimte is het bedrag dat je van de Belastingdienst mag gebruiken voor een extra pensioenopbouw. Dit mag je bij jouw belastingaangifte aftrekken van jouw inkomen, omdat je in een bepaald jaar te weinig pensioen hebt opgebouwd. De overheid vindt het belangrijk dat mensen een aardig pensioen opbouwen. Als jij vindt dat je te weinig pensioen hebt opgebouwd, dan pas(!) is er sprake van een pensioentekort. Om dit pensioentekort aan te vullen, kan je zelf extra pensioen opbouwen.

Kijk voor een overzicht van jouw pensioen op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Hoe bereken je de jaarruimte (ondernemers)

Je kan per kalenderjaar berekenen hoeveel pensioen je in een jaar mag opbouwen en hoeveel je via de overheid daadwerkelijk hebt opgebouwd. De naam van deze berekening is de jaarruimteberekening. Jaarruimte ontstaat als je in een jaar minder pensioen hebt opgebouwd dan dat je van de overheid maximaal mag opbouwen.

Als je de jaarruimte wilt berekenen, maak dan gebruik van de gegevens van het voorgaande belastingjaar. Je berekent dus de jaarruimte van 2018 met de gegevens uit 2017. Als de berekende jaarruimte van 2017  wordt gestort op een lijfrente bankspaarrekening of in een lijfrenteverzekering, dan is dit bedrag aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting van het jaar 2018. Vaak wordt deze aangifte pas in 2018 gedaan. Hierdoor ontvang je de uiteindelijke teruggave, het fiscaal voordeel, van het aftrekbare gedeelte van de lijfrente ook pas medio dat jaar. Als je jouw pensioendatum bereikt, dan kan de jaarruimte voor de laatste keer in aftrek worden gebracht.

jaarruimte

De formule in stappen:

De Belastingdienst heeft een speciale formule bedacht om jouw jaarruimte (ondernemers) te berekenen. De formule is in stappen als volgt:

  1. Eerst bereken je jouw grondslag. Dit bereken je door jouw salaris minus de Franchise te doen. De Franchise staat wettelijk vastgelegd en bedraagt over het jaar 2020 €12.472.
  2. Vervolgens bereken je de ruimte. Dit doe je door de grondslag te vermenigvuldigen met de factor. De factor is in 2020 13,3%.
  3. De berekende ruimte van stap 2 doe je tot slot minus de A Factor. Om jouw A Factor te achterhalen, kun je de Uniform Pensioen Overzicht (UPO) raadplegen. Hierin staan jouw opgebouwde pensioenen. Deze A Factor vermenigvuldig je met 6,27 en kun je eventueel minus de lijfrente inleg doen.
  4. In een formule ziet de berekening er zo uit: Salaris – Franchise = grondslag x factor = ruimte – A Factor (staat voor opgebouwde pensioen)

Voorbeeld met een salaris van €40.000

Stel jouw salaris is €40.000. Dan is de grondslag €40.000 – €12.472 = €27.528. Vervolgens bereken je de ruimte.

Dit bereken je door €27.528 x 0,133 te doen. De ruimte bedraagt dus €3.661.

Tot slot haal je van de ruimte de A factor eraf. De formule hiervoor is (6,27 x A Factor) – eventuele lijfrente inleg.

Wat is het nut van het gebruiken van jaarruimte (ondernemers)

Als je jaarruimte hebt, ben je niet verplicht om hiermee te sparen voor extra pensioen. Het is ook belangrijk om nu van jouw geld te genieten in plaats van alles te bewaren voor later. Je hebt na je pensioen ongeveer 70 procent van jouw inkomen als werkende nodig. Dit hangt uiteraard van jouw situatie af of dit klopt. Kun je voor deze tijd je hypotheek aflossen? Heb je nog plannen voor als je met pensioen gaat? Misschien wil je een verre reis maken? Welke zorgkosten heb je nodig voor jezelf of voor anderen? Kun je nu goed rondkomen van jouw inkomen?

Als je twijfelt of je wel of niet wilt sparen binnen de jaarruimte, denk dan aan de volgende punten:

  • Iedereen heeft recht op een AOW-uitkering. Voor alleenstaanden bedraagt deze 70% van het minimumloon en voor samenwonenden 50% van het minimum loon per persoon;
  • Hoe schat je jouw financiële situatie in, als je besluit om met pensioen te gaan? Denk aan je kinderen, wensen of je hypotheek bijvoorbeeld;
  • De grootte van je jaarruimte en reserveringsruimte (de nog niet gebruikte jaarruimte over de afgelopen zeven jaar). Het kan zijn dat je een paar maanden werkloos bent geweest en hierdoor geen pensioen hebt opgebouwd. Dit verschil merk je na jouw pensioen bijna niet. Werk je een aantal jaar voor een werkgever zonder pensioenregeling, dan mis je een groot aandeel van je pensioenopbouw;
  • Voor de ondernemers: hoeveel reserves kun je aanleggen en hoeveel jaar pensioenopbouw mis je?

Meer informatie

Wil je meer informatie over jouw jaarruimte? Neem dan contact met ons op via 088 9000 900 of klik hier om naar de contact pagina te gaan. Het kennismakingsgesprek voeren we geheel vrijblijvend en kan zowel op locatie als bij ons op kantoor.

Paul Verbeek

Paul Verbeek (PensioenVizier Schinveld) is niet alleen een gepassioneerd pensioenadviseur, hij coacht na een succesvolle eigen volleybalcarrière ook diverse volleybalteams. Het coachen van mensen zit hem in het bloed. Zo brengt hij jou met plezier en humor naar jouw doel.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.