150+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

De pensioenleeftijd in Nederland verandert. Er zijn verschillende wetten aangenomen. De laatste is de Wet Toekomst Pensioenen, deze is 30 juli 2023 door de eerste kamer aangenomen. Met deze wet verandert de hele pensioenwetgeving. De leeftijd wanneer iemand met pensioen kan gaan wordt steeds hoger en het kan zijn dat jouw pensioenleeftijd nog niet bekend is. Het pensioenakkoord heeft onder andere geresulteerd in nieuwe pensioenleeftijden. Dit artikel geeft je meer informatie over jouw pensioenleeftijd.

Bereken hier jouw pensioenleeftijd!
Direct naar:

Drie pijlermodel

Nederland kent voor de pensioenopbouw het zogenaamde drie pijlermodel. De eerste pijler bestaat uit voorzieningen die door de overheid worden geregeld, de AOW. De tweede pijler bestaat uit voorzieningen die de werkgever regelt. De derde pijler is datgene wat men zelf kan regelen. De AOW is een omslagstelsel. Dat wil zeggen dat de jongeren betalen voor de ouderen.

Wat is mijn pensioenleeftijd?

Stijging pensioenleeftijd Nederland

Inmiddels is de AOW leeftijd “flexibel” en leeftijds gebonden. Wanneer je AOW ontvangt, is dus afhankelijk van je leeftijd.

geboren tot en met 31-08-1955 66 jaar en 04 maanden staat vast

geboren tot en met 31-05-1956 66 jaar en 07 maanden staat vast

geboren tot en met 28-02-1957 66 jaar en 10 maanden staat vast

geboren tot en met 31-12-1960 67 jaar staat vast

geboren tot en met 30-09-1962 67 jaar en 3 maanden staat vast

geboren tot en met 30-09-1963 67 jaar en 4 maanden

geboren tot en met 30-06-1967 67 jaar en 6 maanden

geboren tot en met 31-03-1970 67 jaar en 9 maanden

Wettelijk bestaat de mogelijkheid om oudere mensen bovenop de AOW een tegemoetkoming te verstrekken. Deze tegemoetkoming wordt jaarlijks vastgesteld en is bedoeld om koopkrachtverlies te bestrijden.

Wat is mijn aow-leeftijd

Zie de tabel hierboven. Vijf jaar van te voren is exact bekend wanneer je AOW krijgt.

Bereken jouw AOW leeftijd!

Wanneer en hoeveel?

Wil jij niet alleen weten wanneer je AOW krijgt, maar ook hoeveel? Bezoek dan de volgende pagina en bereken op welke leeftijd jij AOW ontvangt. De pagina geeft aan op welke leeftijd jij AOW ontvangt, en hoeveel jij per maand gaat ontvangen. Dit zijn de huidige AOW bedragen zoals ieder jaar door de overheid vastgesteld.

Iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond, krijgt dus een AOW-uitkering. De hoogte van de AOW-uitkering verandert (bijna) elk jaar. In 2024 is de AOW voor samenwonenden vastgesteld op €13.158 per persoon (inclusief vakantiegeld). De AOW voor een alleenstaande is zo’n €19.346. De bedragen zijn bruto en inclusief vakantiegeld.

Meer pensioen? Neem contact met ons op!

Meer weten over pensioenleeftijd en pensioenzaken?

Wanneer met pensioen? PensioenVizier heeft voor jou het antwoord.. Nieuwsgierig naar referenties over onze dienstverlening? Wil jij ook vroegtijdig met pensioen? Bekijk dan dit artikel en kom te weten of jij vroegtijdig kunt stoppen met werken.

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Paul Verbeek

Paul Verbeek (PensioenVizier Schinveld) is niet alleen een gepassioneerd pensioenadviseur, hij coacht na een succesvolle eigen volleybalcarrière ook diverse volleybalteams. Het coachen van mensen zit hem in het bloed. Zo brengt hij jou met plezier en humor naar jouw doel.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.