Kennisbankartikel:

Wat is mijn pensioenleeftijd?

Kennisbank » Wat is mijn pensioenleeftijd?

Wat is mijn pensioenleeftijd?

De pensioenleeftijd in Nederland verandert. In 2019 is er een pensioenakkoord tot stand gekomen. Met het nieuwe pensioenakkoord van juni 2019 zijn er (weer) nieuwe data bekend wanneer je AOW krijgt. De leeftijd wanneer iemand met pensioen kan gaan wordt steeds hoger en het kan zijn dat jouw pensioenleeftijd nog niet bekend is. Het pensioenakkoord heeft onder andere geresulteerd in de (nieuwe) onderstaande pensioenleeftijden:

Geboortedatum                       Pensioenleeftijd

1-3-1957 tot 31-12-1959       =      67 jaar
1-3-1970 tot 31-12-1971       =      68 jaar
1-3-1982 tot 31-12-1984       =     69 jaar

In dit artikel lees je meer over jouw pensioenleeftijd!

Heb jij ons pensioenboek al?

Drie pijlermodel

Nederland kent voor de pensioenopbouw het zogenaamde drie pijlermodel. De eerste pijler bestaat uit voorzieningen die de overheid regelt, de AOW. De tweede pijler bestaat uit voorzieningen die de werkgever regelt. De derde pijler is datgene wat men zelf kan regelen. De AOW is een omslagstelsel. Dat wil zeggen dat de jongeren betalen voor de ouderen.

Wat is mijn pensioenleeftijd?

Snellere verhoging pensioenleeftijd na 2015

Het kabinet wil na 2015 de pensioenleeftijd sneller verhogen. Dit betekent een AOW leeftijd van 66 jaar in 2018 naar 67 jaar in 2021. Dit was al in het deelakkoord overeengekomen. In 2019 is er een pensioen akkoord tot stand gekomen. Dit heeft geresulteerd in onderstaande AOW data. (Bron; Belastingdienst.nl)

 

Pensioenleeftijd nog sneller omhoog

Op 3 juni 2015 heeft de eerste kamer ingestemd met het versneld verhogen van de pensioenleeftijd. Werknemers krijgen in 2018 AOW als zij 66 jaar zijn en de pensioenleeftijd in 2021 gaat naar 67 jaar. Vanaf 2016 gaat de pensioenleeftijd in stappen van drie maanden omhoog en vanaf 2018 zelfs in stappen van vier maanden. In 2022 wordt de pensioenleeftijd gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting van de Nederlander. Oorspronkelijk zou de pensioengerechtigde leeftijd in 2023 al omhoog gaan, maar dat wordt nu dus al eerder verhoogd. Deze ingreep moet de overheid een bezuiniging van meer dan drieënhalf miljard euro opleveren. 

De eerder in het deelakkoord geïntroduceerde overbruggingsregeling voor de AOW blijft bestaan. Het was onduidelijk of de AOW-voorschotregeling uit het Begrotingsakkoord 2013 naast de overbruggingsregeling zou blijven bestaan. In het Regeerakkoord is bepaald dat de voorschotregeling definitief niet doorgaat; Op dit moment ontvangen samenwonende AOW’ers een hogere AOW dan gehuwde AOW’ers (140% van het Wettelijk Minimum Loon (WML) versus 100% WML). Dit wordt voor beide groepen per 1 januari 2015 gelijkgetrokken naar 100% WML.

Dit geldt voor nieuwe en gewijzigde situaties. Wettelijk bestaat de mogelijkheid om oudere mensen bovenop de AOW een tegemoetkoming te verstrekken. Deze tegemoetkoming wordt jaarlijks vastgesteld en is bedoeld om koopkrachtverlies te bestrijden. Volgens de Miljoenennota 2013 zou hierop bezuinigd worden.  In het Regeerakkoord staat dat deze bezuiniging niet doorgaat; AOW’ers met een partner zonder AOW kunnen een toeslag op de AOW krijgen. Al lang geleden is besloten om deze toeslag per 2015 te laten vervallen. In het Regeerakkoord is besloten dat partners met een gezamenlijk inkomen van meer dan € 50.000 (excl. AOW) al per 1 juli 2014 geen toeslag meer ontvangen. Dit geldt voor nieuwe instroom. Ook voor bestaande gevallen komt de partnertoeslag – weliswaar na een overgangsperiode – te vervallen.

Opmerking PensioenVizier

Met het verhogen van de pensioenleeftijd slaat men twee vliegen in één klap. Dit leidt immers tot hogere ontvangsten (AOW-premies) en lagere uitgaven (AOW-uitkeringen). Dat de AOW-toeslag zou verdwijnen is al sinds 1996 bekend.

Mensen met een jongere partner hebben zich hierop dus al langere tijd kunnen voorbereiden. Nieuw is dat de AOW-toeslag (ook voor mensen die deze toeslag al ontvangen) wordt afgeschaft bij een gezamenlijk inkomen van € 50.000 of meer. Om deze maatregel te verzachten is sprake van een overgangsperiode. Hierover zijn geen verdere bijzonderheden vermeld.

Meer pensioen? Neem contact met ons op!

Wanneer en hoeveel?

Wil jij niet alleen weten wanneer je AOW krijgt, maar ook hoeveel? Bezoek dan de volgende pagina en bereken op welke leeftijd jij AOW ontvangt. De pagina geeft aan op welke leeftijd jij AOW ontvangt, en hoeveel jij per maand gaat ontvangen.

Meer weten over pensioenzaken?

Wanneer met pensioen? PensioenVizier heeft voor jou het antwoord… Nieuwsgierig naar referenties over onze dienstverlening? Wil jij ook vroegtijdig met pensioen? Bekijk dan dit artikel en kom te weten of jij vroegtijdig kunt stoppen met werken.

  Schrijf me ook in voor de nieuwsbrief

  Mail mij dit overzicht

  Mail mij dit overzicht en krijg inzicht in alle collectieve pensioen mogelijkheden.

  Je staat toe dat wij je de uitkomsten van de pensioenrekentool toesturen en andere handige tips en tools met je delen. We spammen je niet en je kunt je bij elke e-mail eenvoudig weer uitschrijven.

  Lees meer over hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan in ons privacybeleid.

  Mail mij dit overzicht

  Mail mij dit overzicht en krijg inzicht in alle pensioen mogelijkheden.

  Je staat toe dat wij je de uitkomsten van de pensioenrekentool toesturen en andere handige tips en tools met je delen. We spammen je niet en je kunt je bij elke e-mail eenvoudig weer uitschrijven.

  Lees meer over hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan in ons privacybeleid.

  Aanvraag gratis adviesgesprek

  Vraag nu een gratis adviesgesprek aan en krijg inzicht in jouw pensioen mogelijkheden.

  Lees meer over hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan in ons privacybeleid.

  Pensioenupdates, ja graag!

  Schrijf je nu in voor onze pensioenupdates en ontvang onze 7 extreem waardevolle tips voor een goed pensioen!

  Net als jij hebben wij ook een hekel aan SPAM, daar hoef je niet bang voor te zijn.