20+

Jaar pensioenadvies op maat

< 30

minuten reactie

De pensioenleeftijd in Nederland verandert. Zo is er in de zomer van 2019 een pensioenakkoord tot stand gekomen. Inmiddels is dit in december 2022 door de tweede kamer geaccordeerd en is de naam nu Wet Toekomst Pensioenen. Met deze wet verandert de hele pensioenwetgeving. De leeftijd wanneer iemand met pensioen kan gaan wordt steeds hoger en het kan zijn dat jouw pensioenleeftijd nog niet bekend is. Het pensioenakkoord heeft onder andere geresulteerd in nieuwe pensioenleeftijden. Dit artikel geeft je meer informatie over jouw pensioenleeftijd.

Bereken hier jouw pensioenleeftijd!
Direct naar:

Drie pijlermodel

Nederland kent voor de pensioenopbouw het zogenaamde drie pijlermodel. De eerste pijler bestaat uit voorzieningen die de overheid regelt, de AOW. De tweede pijler bestaat uit voorzieningen die de werkgever regelt. De derde pijler is datgene wat men zelf kan regelen. De AOW is een omslagstelsel. Dat wil zeggen dat de jongeren betalen voor de ouderen.

Wat is mijn pensioenleeftijd?

Stijging pensioenleeftijd Nederland

Het plan van de overheid om de pensioenleeftijd vanaf 2016 te gaan verhogen, eerst in stappen van drie maanden en daarna, in 2018 zelfs in stappen van vier maanden, is voorlopig weer van de baan. De AOW-leeftijd blijft nog steeds gekoppeld aan de levensverwachting, maar met mindere mate. Het is nu zo dat als de leeftijd stijgt met één jaar de AOW leeftijd met 8 maanden stijgt. Een koppeling dus van 2/3. Zo heb je in 2023 recht op AOW als je 66 jaar en 10 maanden bent. In 2024 en ook in 2025 komt de AOW-leeftijd uit op 67 jaar. Vanaf 2028 is de AOW leeftijd 67 jaar en 3 maanden. Daarna kan de AOW-leeftijd blijven stijgen, maar is op dit moment nog niet bekend in welke mate de pensioenleeftijd zal gaan stijgen.

De eerder in het deelakkoord geïntroduceerde overbruggingsregeling voor de AOW blijft bestaan. Het was onduidelijk of de AOW-voorschotregeling uit het Begrotingsakkoord 2013 naast de overbruggingsregeling zou blijven bestaan. In het Regeerakkoord is bepaald dat de voorschotregeling definitief niet doorgaat; Op dit moment ontvangen samenwonende AOW’ers een hogere AOW dan gehuwde AOW’ers (140% van het Wettelijk Minimum Loon (WML) versus 100% WML). Dit werd voor beide groepen per 1 januari 2015 gelijkgetrokken naar 100% WML.

Dit geldt voor nieuwe en gewijzigde situaties. Wettelijk bestaat de mogelijkheid om oudere mensen bovenop de AOW een tegemoetkoming te verstrekken. Deze tegemoetkoming wordt jaarlijks vastgesteld en is bedoeld om koopkrachtverlies te bestrijden.

Wat is mijn aow-leeftijd

Met het pensioenakkoord van juni 2019 zijn er (weer) nieuwe data bekend wanneer je AOW krijgt. De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop de AOW-uitkering ingaat. Wanneer je AOW ontvangt, is afhankelijk van je leeftijd. Ben je geboren na 31 mei 1956 en voor 1 maart 1957? Dan is je AOW-leeftijd minimaal 66 jaar en 10 maanden. Ben je geboren na 28 februari 1957 en voor 1 januari 1958 dan is je AOW-leeftijd 67 en 3 maanden. Vanaf 2026 is de AOW-leeftijd afhankelijk van de gemiddelde levensverwachting. Vijf jaar van te voren is bekend wanneer je AOW krijgt.

Bereken jouw AOW leeftijd!

Wanneer en hoeveel?

Wil jij niet alleen weten wanneer je AOW krijgt, maar ook hoeveel? Bezoek dan de volgende pagina en bereken op welke leeftijd jij AOW ontvangt. De pagina geeft aan op welke leeftijd jij AOW ontvangt, en hoeveel jij per maand gaat ontvangen. Dit zijn de huidige AOW bedragen zoals ieder jaar door de overheid vastgesteld.

Meer pensioen? Neem contact met ons op!

Meer weten over pensioenleeftijd en pensioenzaken?

Wanneer met pensioen? PensioenVizier heeft voor jou het antwoord.. Nieuwsgierig naar referenties over onze dienstverlening? Wil jij ook vroegtijdig met pensioen? Bekijk dan dit artikel en kom te weten of jij vroegtijdig kunt stoppen met werken.

Ga voor een gratis adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Paul Verbeek

Paul Verbeek (PensioenVizier Schinveld) is niet alleen een gepassioneerd pensioenadviseur, hij coacht na een succesvolle eigen volleybalcarrière ook diverse volleybalteams. Het coachen van mensen zit hem in het bloed. Zo brengt hij jou met plezier en humor naar jouw doel.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.