150+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Wat is een bedrijfspensioen?

Collectief pensioen of bedrijfspensioen is bedoeld als aanvulling op het pensioen van de overheid, de AOW. De AOW en het pensioen via de werkgever moet voldoende inkomen geven als de werknemer met pensioen gaat. Bovendien is overlijden en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (vrijwel) automatisch meeverzekerd.

Wist je dat twee derde van de medewerkers niet weet hoeveel pensioen ze straks ontvangen? En dat 86% van alle werknemers pensioen belangrijk vindt? Het is zaak om niet eenmalig pensioen toe te zeggen, maar dit structureel te onderhouden door middel van:

  1. Goede intake gesprekken met nieuwe medewerkers.
  2. Jaarlijkse presentatie door een kundige, onafhankelijke pensioenadviseur.
  3. Periodieke toets of de regeling nog betaalbaar is.
  4. Periodieke toets of je nog steeds niet onder een pensioenfonds valt.

Waaruit bestaat pensioen?

Pensioen is niet alleen het geld wat je krijgt als je stopt met werken. Het kan ook je inkomen zijn bij arbeidsongeschiktheid of een dekking als je partner komt te overlijden. Het pensioen bestaat vaak uit drie delen, namelijk:

  • De uitkering die je van de overheid ontvangt (AOW).
  • De uitkering die je van een pensioenuitvoerder krijgt.
  • Het eigen gespaarde gedeelte (lijfrente, spaargeld).

Sommige werkgevers zijn verplicht om een bedrijfspensioen aan te bieden aan de werknemers. Dit staat dan duidelijk vermeld in de cao. Indien er geen verbindend verklaarde cao is dan betekent dit dat de werkgever niet verplicht is een bedrijfspensioen aan te bieden aan de werknemers. Toch zijn er veel werkgevers die hun werknemers wel een bedrijfspensioenregeling aan willen bieden. Dit doen ze door een collectief contract af te sluiten.

Drie nieuwe rollen

Er ontstaan drie nieuwe rollen voor pensioenadviseurs, denkt Wesselink.

  1. “De eerste is werkgever-pensioencoach. Dat zit dicht tegen de Wet toekomst pensioenen aan: hoe ga je werkgevers en deelnemers helpen bij keuzebegeleiding en transitiecommunicatie?
  2. Daarnaast ontstaat de rol van coach op het gebied van goed werkgeverschap: welke regelingen zijn er en wat kun je allemaal om je HR-beleid vorm te geven?
  3. De derde rol is deelnemer-impactadviseur. Daarin sta je deelnemers bij in het omgaan met vraagstukken als pensioenopbouw, maar ook vitaliteit en welzijn. Elk advieskantoor moet kiezen of het er een van die nieuwe rollen bij wil gaan nemen.”
Valt mijn bedrijf onder een pensioenfonds?

Wat zijn de voordelen van een bedrijfspensioen?

Er zijn genoeg voordelen en dus redenen om bedrijfspensioen te regelen. Pensioen is zowel belangrijk voor de werkgever als de werknemer. Hieronder worden acht voordelen uitgewerkt van bedrijfspensioen.

Arbeidsvoorwaarde

Omdat vrijwel alle bedrijven pensioen aanbieden is het uit concurrentie overwegingen vaak niet gewenst om hier een uitzondering op te maken. Bovendien zal bij goede communicatie pensioen gezien worden als een mooie arbeidsvoorwaarde. De “goede communicatie” zijn hierbij de sleutelwoorden. Individuele intake gesprekken, een jaarlijkse sessie met het personeel over hun regeling, de veranderingen in het pensioenlandschap zorgen ervoor dat ze de regeling (gaan) waarderen.

Goedkoper/lage kosten

Een belangrijk voordeel van een bedrijfspensioen is dat een collectief pensioen goedkoper is. Het beheer kost minder en de uitvoering is makkelijker dan wanneer iedereen een individueel pensioen moet regelen.

Eén pot 

Alle premies die deelnemers betalen gaan in één pot. Zo kunnen wij een groter bedrag laten beleggen door experts. Dit geld wordt gespreid belegd. Het risico van beleggen is daarmee kleiner dan wanneer iemand voor zichzelf belegt. Meer lezen over de maximale premie bij een beschikbare premieregeling? Klik dan hier voor het Staffelbesluit pensioenen.

Life cycles

Bovendien kent het collectief pensioen zogenaamde “life cycles” dit betekent, dat des te ouder je wordt er steeds veiliger belegd wordt. Uiteindelijk is het grootste deel van de spaarpot dus cash of (kortlopende) obligaties.

Iedereen gelijk

Iedere werknemer neemt deel in een bedrijfspensioen. Er zijn geen uitzonderingen. Bij beschikbare premieregelingen betalen werknemers een vast percentage per leeftijdscategorie. Bijvoorbeeld 20-25 jaar, 4% en 26-30 jaar, 5%. Iedereen doet verplicht mee.

Veilig

Ook tijdens langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid is er financieel iets voor jouw medewerkers geregeld. Hun pensioen opbouw loopt namelijk door. Ook de stijging door de leeftijd wordt vaak meegenomen. Het is al erg genoeg dat de werknemer ziek is, zijn pensioenopbouw blijft in stand.

Iedereen geaccepteerd Wet Medische Keuringen

Ook voor nabestaandenpensioen en premievrijstelling is er geen keuring nodig. De wet medische keuring is niet van toepassing bij collectief pensioen. Dit is een van de grote voordelen om een collectief pensioen op te starten of te handhaven.

Eigen keuzes

Bij een verzekerd pensioen (niet cao gebonden) kiest de werkgever zijn bedrijfspensioen. De vorm, hoogte en voorwaarden worden door de werkgever bepaald. Zijn er meer dan 50 personeelsleden dan beslist de OR mee. Ook de bijdrage van de werkgever bepaalt de werkgever zelf. Dat klinkt bijna te mooi om waard te zijn. Zijn er eigenlijk ook nadelen aan een bedrijfspensioen?

Collectief pensioen regelen

Wat zijn de nadelen van een bedrijfspensioen?

Er is niks te kiezen

Het is een bedrijfspensioen. Dat wil zeggen één regeling voor alle werknemers. Ter vergelijking: past iedereen een spijkerbroek maat 33? Nee. Sommige mensen zit hij als gegoten maar bij een hoop mensen is deze maat 33 te groot of te klein. Geen maatwerk voor de werknemer dus, maar wel maatwerk voor de werkgever….

Verplicht betalen

Als er eenmaal een collectieve regeling is dan is het erg moeilijk deze te beëindigen. Iedereen doet verplicht mee. Afstandsverklaringen werken niet.

Regel je bedrijfspensioen voor de werknemers!

Misvattingen

Misvatting 1: pensioenpremie bij “beschikbare premieregeling” kent een progressief verloop.

Dit is een absolute fabel. Er kan een vast percentage toegezegd worden. Variërend van 1% tot 5% van de pensioengrondslag. De inleg van de werkgever is dus vast. Pensioengrondslag is salaris minus de franchise (€ 14.544 in 2021).

Misvatting 2: pensioen is duur en niet transparant

Voor 2005 was dit wellicht waar. Maar sinds de komst van PPI (Premie Pensioen Instelling) en de verdere ontwikkeling daarvan in 2015 is er nu een derde generatie product. Hierbij kun je spreken van een werkelijk transparante regeling. De inleg wordt 100% belegd, kosten van beleggen zijn geminimaliseerd tot 0,32%. Dit is ongekend laag. In deze nieuwe vorm is er een vrije keuze van beleggingsinstelling, maar ook een vrije keuze van verzekeraar.

Wat kan PensioenVizier voor jou betekenen?

Het opstarten van zo’n bedrijfspensioen regeling

Dit heeft best nog wat voeten in de aarde. Stap voor stap loodsen we je door het proces heen. Zo min mogelijk administratieve rompslomp voor jou! We nemen een aantal stappen door; waaronder een check of je niet per ongeluk toch onder een pensioenfonds (BPF-check) valt. We kijken of je op lange termijn ook deze pensioenregeling kan betalen en we inventariseren al jouw wensen. Met deze informatie bouwen we een pensioenregeling die bij je past;

Intake gesprekken

Als de regeling eenmaal loopt doen we intakegesprekken met medewerkers (ook met nieuwe medewerkers). Ze weten dan hoeveel pensioen ze uiteindelijk kunnen verwachten;

Informeren

Elk jaar wordt er een presentatie gedaan bij het bedrijf door een onafhankelijke adviseur;

Toetsen

Elk jaar wordt er een periodieke toets afgenomen of de regeling nog haalbaar is. Daarnaast wordt er elk jaar een periode toets afgenomen of jij als werkgever nog steeds niet onder het pensioenfonds valt.

Neem contact met ons op

Wil jij meer informatie over bedrijfspensioen en collectieve pensioenregelingen? Bel 088 9000 900 of laat hieronder jouw gegevens achter. Een van onze pensioenadviseurs neemt dan zo snel mogelijk contact met je op. Samen kunnen we kijken naar de mogelijkheden. Wij geven jou simpel, helder en duidelijk advies.

Pensioencommunicatie, de stap naar waarde!

Als pensioenadviseur zijn we er niet alleen om jou als werkgever te ontzorgen, maar ook om ervoor te zorgen dat jij zelf goed op de hoogte bent van de pensioenregeling die je aanbiedt. Alles weten over een goede pensioencommunicatie? Bekijk onze pdf over pensioencommunicatie!

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Paul Verbeek

Paul Verbeek (PensioenVizier Schinveld) is niet alleen een gepassioneerd pensioenadviseur, hij coacht na een succesvolle eigen volleybalcarrière ook diverse volleybalteams. Het coachen van mensen zit hem in het bloed. Zo brengt hij jou met plezier en humor naar jouw doel.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.