150+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Pensioen zelf regelen?

Je pensioen zelf regelen is helemaal niet erg! Dit kun je stap voor stap doen. De eerste stap is om te kijken hoeveel pensioen je nodig hebt. Dit kan op twee manieren. Stap 2 bij pensioen zelf regelen is om te bepalen hoeveel pensioen jij al hebt. Bij stap 3 en 4 ga je kijken of er een tekort is en hoe je dit tekort gaat aanvullen.

Met de onderstaande handleiding bepaal je stap voor stap hoe je zelf je pensioen regelt.

Pensioen zelf regelen stap 1

Wil je pensioen zelf regelen, bepaal dan eerst hoeveel pensioen je nodig hebt. Dit kan op twee manieren.

 • De eerste manier:
  Neem je huidige jaarsalaris, dat is 12 maal het maandsalaris plus 8% vakantiegeld, eventueel plus een dertiende maand en winstdeling. Bepaal hoeveel % je wilt hebben na je pensioenleeftijd. Bij een modaal inkomen rond de € 44.000,- is dat vaak 70%. Verdien je meer dan modaal? Dan is het vaak 80% van het inkomen. Dit verschil heeft te maken met de belastingdruk na jouw pensioenleeftijd.
 • De tweede manier:
  Maak een lijst van al je netto uitgaven. Bepaal welke netto uitgaven dalen en welke stijgen (gezondheidszorg wordt duurder!) deel het totaal door 75 en vermenigvuldig het totaal met 100. Dit is het bruto bedrag dat je voor je pensioen nodig hebt, met de huidige belastingdruk. Daarnaast vul je de uitkomsten in op het formulier onder stap 1 “gewenst pensioen”.
Vraag vrijblijvend adviesgesprek aan

Stap 2

Stap 2 bij pensioen zelf regelen is bepalen hoeveel pensioen jij al hebt. Jij krijgt AOW. Dit is maximaal per persoon €13.158 (2024) voor een gehuwde of samenwonende. Voor een alleenstaande is dit maximaal €19.346 (2024). Vermeerder dit AOW bedrag met de pensioenbedragen, welke jij hebt opgebouwd bij de diverse werkgevers. Deze gegevens kun je van de website www.mijnpensioenoverzicht.nl halen of bereken het op onze pagina. Met een DIGID kun je inloggen. Je kan deze gegevens ook halen van alle UPO’s die jij hebt gekregen van alle pensioenaanbieders. UPO is uniform pensioenoverzicht. De uitkomst vul je in op het formulier onder stap 2 “opgebouwd pensioen”.

Pensioen zelf regelen stap 3

Het verschil tussen stap 1 (gewenst pensioen) en stap 2 (opgebouwd pensioen) is het tekort of overschot op pensioendatum. Indien er een overschot is op pensioendatum hoef je geen actie te ondernemen. Indien er een tekort is en je wilt dit tekort aanvullen, ga je als volgende te werk: het tekort is een jaarlijks tekort. Hoeveel geld heb je nu nodig om dit jaarlijks tekort ieder jaar te financieren? Dit is afhankelijk van een aantal factoren: De rente op pensioendatum, de kosten van een uitvoerder en de sterftetafels tegen die tijd. Met de wetenschap van vandaag kunnen we het tekort vermenigvuldigen met 17, dan hebben we de benodigde som op 67-jarige leeftijd.

Stap 4

Je hebt stap 1 t/m 3 van pensioen zelf regelen doorlopen en weet nu hoeveel geld er nodig is om het tekort aan te vullen. Wat wordt nu de premie om deze som geld te bereiken? Omdat we steeds zijn uitgegaan van bruto bedragen, is de belasting er nog niet af, gaan we uit van vermogensopbouw in box 1. Ook hier bouw je een bruto vermogen op met als kenmerk: voor jouw 67ste breng je het in mindering van de inkomstenbelasting (aftrekbaar) en na je 67ste moet je er inkomstenbelasting over betalen. Het is dus een bancaire lijfrente. Laat je niet misleiden door de term bancair, want ook hier kan belegd worden. Vul nu de risicoprofielbepaler in. Al naar gelang de uitkomst kun je het volgende doen:

 • Zeer defensief: renteproducten van de bank
 • Defensief: obligatie fondsen met een brede spreiding in regio en branche
 • Offensief: fondsen met een brede spreiding, regio, branche
 • Zeer offensief: aandelenfondsen

Als laatste: vraag offertes op bij aanbieders. Let hierbij op de volgende zaken:

1. Manier van beleggen om zo zelf je pensioen te regelen

Is het ook een actief beheerd fonds of is het een tracker? De laatsten volgen een index en zijn aanzienlijk goedkoper dan een actief beheerd fonds.


2. Vergelijk kosten om zelf je pensioen te regelen.

Hieronder volgen een aantal soorten kosten die je kunt vergelijken.

 • Bewaarkosten: Meestal een vast jaarlijks bedrag voor het bewaren van jouw beleggingsportefeuille plus een percentage per aandeel, obligatie of fonds.
 • Transactiekosten: Kosten voor aan- en verkoop van effecten. Het goede nieuws: ook beleggingsfondsen en vermogensbeheerders betalen door hun omvang doorgaans lagere transactiekosten dan beleggers die zelf direct handelen. Pas wel op dat de beheerder niet de normale (hogere) transactiekosten bij jou of het beleggingsfonds in rekening brengt.
 • Distributie: Aanbieders betalen banken en adviseurs een vergoeding voor het verkopen vergoeding of van hun fondsen en beleggingsproducten. Deze bedraagt al snel meer dan kickback: 50% van de management fee van een fonds. Eenmalig kan de inleg zelfs tot 5% aan kosten worden ingehouden. Het risico is dat banken meer naar de hoogte van de distributie fee kijken, dan naar het product zelf.
 • Administratiekosten: Voor de administratie van transacties, het eigendom en het controleren van beleggingsbeleid.
 • Accountantskosten: Kosten van het oprichten van fondsen, het opstellen van jaarverslagen van fondsen en andere beleggingsproducten. Ook de kosten van toezicht vallen eronder.
 • Marketingkosten: Beleggers betalen uiteindelijk ook de uitgaven voor verkoop en marketing.
 • Kosten dividend: Kosten voor het uitkeren van dividend op onderliggende stukken.
 • Spread: De broker en de beheerder delen vaak het verschil tussen de bied- en laat prijs (de spread) van een transactie. Uiteindelijk zijn dit kosten voor beleggers. De spread maakt jouw inkoopprijs kunstmatig iets hoger en jouw prijs bij verkoop iets lager.
3. Vergelijk risico’s en rendementen uit het verleden en prognoses voor de toekomst.

Ten slotte, vergelijk je de risico’s en rendementen uit het verleden. Dit doen wij graag voor jou! Bovendien kunnen wij jou ook helpen met prognoses voor de toekomst. Neem dus snel contact met ons op!

Bereken hier jouw pensioen!

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Chantal Nap

Mijn naam is Chantal Nap en sinds 2021 mede-eigenaar van PensioenVizier. Na mijn stageperiode bij PensioenVizier in 2009, namens de Hanzehogeschool Groningen, ben ik bij PensioenVizier in dienst getreden. Vanaf 2015 adviseer ik, met veel plezier, werkgevers over de mogelijkheden van een pensioenregeling voor de werknemers. Het maken van keuzes die passen bij een werkgever geeft mij een voldaan gevoel.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.