145+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Pensioenverzekering niet nodig?

“Tegen de tijd dat ik gebruik maak van mijn pensioenverzekering, zit ik al jaren te rentenieren op Ibiza”. Dromen en aannames maken over je toekomst, we doen het allemaal. Soms komen ze uit, maar de realiteit is vaak minder rooskleurig. Wat doe jij als je later geen vermogen hebt?

Pensioen is een beladen onderwerp

Voor veel werknemers is de opbouw van het pensioen geregeld via de werkgever en in verreweg de meeste gevallen is het pensioen ondergebracht bij een pensioenfonds. Dan is een pensioenverzekering niet nodig. Voor een aantal werknemers geldt dat het pensioen is ondergebracht via een verzekeraar. Ook voor de zelfstandig ondernemer is het opbouwen van de oudedagsvoorziening vaak geregeld bij deze verzekeraar. We spreken dan over een pensioenverzekering.

Pensioen, het is een beladen onderwerp sinds de start van de “financiële crisis”, zo rond 2008. De overheid heeft een aantal maatregelen genomen om ons pensioenstelsel enigszins te beschermen tegen de negatieve invloed van de aanhoudende lage rentestand, als gevolg van deze crisis. In datzelfde licht regelde de overheid ook gelijk dat de pensioengerechtigde leeftijd, of beter AOW-gerechtigde leeftijd,  omhoog gaat. Inmiddels zijn we gewend aan 67 jaar of ouder voor de AOW gerechtigden.  En langzaam dringt het ook door bij eenieder door dat deze leeftijd stapsgewijs verder omhoog gaat. Dit als gevolg van het gemiddelde sterftecijfer.

Wil jij weten wanneer jij AOW krijgt? Klik dan hier.

Vraag hier een gratis adviesgesprek aan!

Verlaging van de maximale pensioenopbouw

We krijgen dus pas later AOW en pensioen en vervolgens vond diezelfde overheid dat de pensioenopbouw ook wel wat lager kon. Bij wet is inmiddels geregeld dat de maximale opbouw binnen een middelloonregeling  van 2,25% naar 1,875% is verlaagd. Een middelloonregeling komt het meest voor bij pensioenfondsen. Zonder verder in te gaan op de technische details kan iedereen zien dat dit best een forse verlaging is. Toevallig had de overheid op dat moment een begrotingstekort en door deze maatregel was dat euvel ook ineens verdwenen.

Dankzij de verlaging van de maximale opbouw werd het gros van alle pensioenregelingen ook gelijk maximaal. Dat wil zeggen dat de meeste pensioenregelingen al een lagere opbouw kenden dan de genoemde 2,25%, en dus door deze maatregel direct maximaal (of zelfs omlaag) moesten bijstellen.

pensioenverzekering

Pensioenverzekering voor werknemers?

Er bestaan diverse mogelijkheden voor werknemers om het basispensioen verder “op te leuken” met een aanvulling. Dat kan via een aanvullende- of excedentregeling. Hierbij valt de regeling volledig onder de PensioenWet en vormt dan vaak een maximalisatie van de wettelijke regeling. Door de eerder hierboven genoemde verlaging van de maximale opbouw zijn veel aanvullende pensioenregelingen vervallen. Je mag namelijk niet teveel pensioen opbouwen. Gebeurt dit toch dan wordt dat “bovenmatigheid” genoemd en dat dien je te voorkomen. Het probleem dat er namelijk ontstaat bij deze boven matigheid is dat de fiscus de gehele pensioenaanspraak als bovenmatig bestempelt. Het gehele pensioen wordt dan met 52% ineens belast. Stel, je hebt een kleine aanvullende pensioenverzekering lopen, bovenop het basispensioen. Dan wordt de wet ineens aangepast waardoor het aanvullende pensioendeel voor bovenmatigheid zorgt. Het gevolg hiervan is dat alle opgebouwde pensioenrechten worden belast met 52%. Dus ook het basispensioen in dit voorbeeld!

Hoe bouw je pensioen op?

Pensioenverzekering via een lijfrente

Maar het kan ook via een lijfrente (verzekerd of via de bank). Hierbij hebben we het ook over een pensioenverzekering, maar deze valt dan net weer even onder een andere wetgeving. Zo wordt de premiebetaling en het fiscale voordeel bij een lijfrente afgewikkeld in de Inkomstenbelasting (IB). Bij echt pensioen verloopt alles via de Loonbelasting (LB). Daarnaast zijn er nog andere verschillen, maar feitelijk kun je zeggen dat de lijfrente een soort privé pensioen vormt. De fiscale vriendelijke ruimte die iemand heeft bij een lijfrente is ook afhankelijk van de pensioenopbouw van de betreffende werknemer. Is deze pensioenopbouw al redelijk  maximaal, dan is de ruimte voor de lijfrente beperkt. Hierdoor zie je in de afgelopen jaren ook een scherpe daling in de premiebetaling voor lijfrentes bij werknemers.

Pensioenverzekering voor de Ondernemer

“Voor een DGA of ondernemer is het nagenoeg nooit mogelijk om een echte pensioenverzekering af te sluiten die onder de PensioenWet valt” 

Dat houdt dus in dat deze groep werkenden – die overigens al meer dan 2 miljoen mensen telt – zelf iets moeten regelen voor de oudedag. De pensioenverzekering die een ondernemer kan afsluiten is, bij uitstek, dan ook de lijfrente. In tegenstelling tot de geschetste problematiek voor werknemers met beperking van de lijfrenteruimte, kunnen de ondernemers (geen pensioenopbouw) maximaal de fiscaal vriendelijke ruimte benutten. Op deze wijze realiseren zij hun eigen pensioenverzekering. De gewone werknemer is  meestal gebonden aan een veelheid van regels, wetten en allerlei cao-bepalingen. De ondernemer bepaalt zelf hoeveel hij wil en kan gaan sparen. Hij moet dus nadenken over het spaardoel en zaken als nabestaanden en arbeidsongeschiktheid. Niet dat een gewone arbeider dat niet moet doen, maar dit soort zaken wordt in 90% van de gevallen al ingevuld binnen de regeling van de werkgever.

Meer weten over de pensioenverzekering?

De pensioenverzekering kent een hoop mogelijkheden en “valkuilen”. Wil je meer weten of heb je interesse in een vrijblijvend gesprek hierover, laat het ons weten. Onze pensioenadviseurs rijden door het hele land en wij zijn altijd bereid om kennis te maken en kennis te delen!

 

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Paul Verbeek

Paul Verbeek (PensioenVizier Schinveld) is niet alleen een gepassioneerd pensioenadviseur, hij coacht na een succesvolle eigen volleybalcarrière ook diverse volleybalteams. Het coachen van mensen zit hem in het bloed. Zo brengt hij jou met plezier en humor naar jouw doel.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.