Kennisbankartikel:

Recht op nabestaandenpensioen?

Kennisbank » Recht op nabestaandenpensioen?

Wanneer heb je recht op nabestaandenpensioen?

Indien jouw partner is overleden heb je wellicht recht op nabestaandenpensioen. De meeste pensioenregelingen zorgen voor een nabestaandenpensioen voor de partner. Vaak is de hoogte van dit nabestaandenpensioen gekoppeld aan het ouderdomspensioen. Deze is over het algemeen gesteld op 70 procent. Niet bij alle pensioenregelingen is de hoogte van het nabestaandenpensioen gekoppeld aan het ouderdomspensioen. Neem voor informatie over jouw persoonlijke situatie contact op met jouw pensioenfonds of pensioenverzekeraar. Sommige dingen kun je ook vinden op het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) van jouw partner.

Er zijn een aantal uitkeringen bij overlijden:

 1. Recht op nabestaandenpensioen;
 2. Recht op ANW (Algemene Nabestaandenwet).

Werknemer-werkgever

De term pensioen is werknemer en werkgever gerelateerd. Is er geen werknemer-werkgever relatie? Dan is er ook geen recht op nabestaandenpensioen in de huidige situatie!

Is er een werknemer-werkgever relatie in het verleden geweest? Dan kan er nog steeds recht op nabestaandenpensioen zijn! Wil jij weten of jij recht op nabestaandenpensioen hebt? Na het lezen van dit artikel kun je hier een goede inschatting van maken.

Bereken hier jouw collectief pensioen!

Recht op nabestaandenpensioen vaak op risicobasis

Op risicobasis wil zeggen dat er “geen potje” wordt opgebouwd. Een toenemend aantal pensioenfondsen en pensioenverzekeraars biedt een nabestaandenpensioen “op risicobasis” aan.

Stel een werknemer (iemand in loondienst) overlijdt. Dan is het wettelijk geregeld dat de nabestaandenpensioen uitgekeerd wordt. Hij of zij heeft dus direct recht op nabestaandenpensioen. Dit is vergelijkbaar met het “normale” ouderdomspensioen.

Wordt iemand werkloos, dan kunnen de gevolgen voor een pensioen op risicobasis ingrijpend zijn. Want op het moment dat het dienstverband is verbroken, wordt het recht op nabestaandenpensioen eveneens opgeschort. Bij overlijden tijdens een periode van werkloosheid bestaat er geen recht op een nabestaandenpensioen van de ex-werkgever.

Voorbeeld: Een verzekering voor persoonlijke ongevallen is een verzekering die risico’s afdekt. Heb je een verzekering voor persoonlijke ongevallen afgesloten? Dan krijg je de financiële tegemoetkoming vergoed door de verzekeraar. Besluit je dit op te zeggen, en er gebeurt daarna wat, keert de verzekering niks uit. Logisch, je bent immers niet meer verzekerd. Hetzelfde geldt ook voor een nabestaandenpensioen. Wanneer er geen werkgever is, krijg je niets uitgekeerd. Jouw recht op nabestaandenpensioen komt dus te vervallen.

Uitruil van pensioenrechten

Vanaf 1 januari 2002 bestaat het recht op uitruil van pensioenrechten. Dit betekent wanneer je met pensioen gaat, het recht op nabestaandenpensioen kan omzetten in een hoger ouderdomspensioen. Daarnaast kun je het recht eveneens gebruiken om eerder met pensioen te gaan. In het geval dat je alleenstaand bent en dus geen partner hebt, ligt uitruil van pensioenrechten voor de hand. Het komt niet vaak voor, maar iemand kan ook afzien van het recht op nabestaandenpensioen. Een reden voor het afzien van nabestaandenpensioen kan zijn omdat de partner voldoende vermogen heeft. Het recht op uitruil geldt alleen voor pensioenrechten die na 1 januari 2002 zijn opgebouwd.

Ook al heb je een uitstekend ouderdomspensioen, dan nog bestaat de kans dat het nabestaandenpensioen ontoereikend is. Het ontbreken van het recht op een ANW-uitkering kan hiervan de oorzaak zijn, maar er kunnen meer oorzaken zijn. Het wel of niet hebben van een nabestaandenpensioen, heeft geen invloed op de hoogte van de ANW-uitkering. Het nabestaandenpensioen komt bovenop de eventuele nabestaandenuitkering.

Heb jij ons pensioenboek al? Klik hier!

Iedereen is verzekerd voor de Algemene Nabestaandenwet

Doorgaans valt iedere inwoner van Nederland automatisch onder de Algemene nabestaandenwet (ANW). De ANW maakt bovendien geen onderscheid tussen gehuwden, geregistreerde partners of samenwonenden. Ook als jij gescheiden bent, kom je mogelijk in aanmerking voor een uitkering.

De nabestaandenuitkering ANW is een financiële ondersteuning van de overheid na het overlijden van een partner of ouders. De hoogte van de ANW-uitkering is afhankelijk van jouw inkomen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de ANW namens de overheid uit. Is je partner overleden? Dan heb je mogelijk recht op een Nabestaandenuitkering ANW. De eisen die de SVB stelt aan het verkrijgen van het recht op een Nabestaandenuitkering ANW staan hieronder opgesomd.

Je krijgt een nabestaandenuitkering ANW als:

 1. Jouw partner in Nederland woonde of werkte.
 2. Jij nog niet de AOW-leeftijd hebt.
 3. Je zorgt voor een kind dat jonger is dan 18 jaar en/of je bent voor meer dan 45% arbeidsongeschikt.

 

Het maakt niet uit of je getrouwd was of samenwoonde met jouw overleden partner.

Als jij een kind jonger dan 18 jaar hebt, dan kun je een nabestaandenuitkering krijgen als:

 1. Jij jouw eigen kind, pleeg- of stiefkind verzorgt, én
 2. Dit kind tot jouw huishouden behoorde op het moment van overlijden.

 

Zodra jouw kind de leeftijd van 18 bereikt, komt de ANW te vervallen. Enige andere inkomsten gaan van jouw nabestaandenuitkering ANW af. Heb je geen andere inkomsten? Dan krijg je de volledige nabestaandenuitkering ANW. Heb je wel andere inkomsten? Dan hangt het af van het soort inkomen. Aan de hand daarvan wordt de SVB helemaal, voor een deel of niet afgetrokken van de ANW-uitkering.

Recht op nabestaandenpensioen

Inkomsten die de SVB niet van jouw ANW kan aftrekken:

 1. Een aanvullend nabestaandenpensioen dat je krijgt van een pensioenfonds of verzekeraar.
 2. Een nabestaandenpensioen dat je krijgt uit een lijfrente van je partner.
 3. Rente.
 4. Dividend.
 5. Spaartegoeden.

Inkomsten die de SVB gedeeltelijk van jouw ANW kan aftrekken:

 1. Inkomen uit loondienst.
 2. Winst uit jouw eigen bedrijf.
 3. Inkomen uit (vervroegd) pensioen.

Inkomsten die de SVB helemaal van jouw ANW kan aftrekken:

 1. Een werkloosheidsuitkering (WW).
 2. Een arbeidsongeschiktheidsuitkering (bijvoorbeeld WAO of WIA).
 3. Een ziektewetuitkering (ZW).
 4. Een nabestaandenuitkering uit een ander land dan Nederland.
 5. Diverse andere uitkeringen.

Kijk voor een overzicht van jouw pensioen op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Ben je benieuwd naar waar jij nou precies recht op hebt?

Neem contact met ons op!

Wist je dat het kennismakingsgesprek geheel vrijblijvend is?

Als pensioenadviseurs, zoeken wij graag uit of jij recht op nabestaandenpensioen hebt. Je kan gemakkelijk een afspraak maken met ons. Neem contact met ons op via 088 9000 900 of bezoek onze contactpagina.

  Schrijf me ook in voor de nieuwsbrief

  Mail mij dit overzicht

  Mail mij dit overzicht en krijg inzicht in alle collectieve pensioen mogelijkheden.

  Je staat toe dat wij je de uitkomsten van de pensioenrekentool toesturen en andere handige tips en tools met je delen. We spammen je niet en je kunt je bij elke e-mail eenvoudig weer uitschrijven.

  Lees meer over hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan in ons privacybeleid.

  Mail mij dit overzicht

  Mail mij dit overzicht en krijg inzicht in alle pensioen mogelijkheden.

  Je staat toe dat wij je de uitkomsten van de pensioenrekentool toesturen en andere handige tips en tools met je delen. We spammen je niet en je kunt je bij elke e-mail eenvoudig weer uitschrijven.

  Lees meer over hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan in ons privacybeleid.

  Aanvraag gratis adviesgesprek

  Vraag nu een gratis adviesgesprek aan en krijg inzicht in jouw pensioen mogelijkheden.

  Lees meer over hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan in ons privacybeleid.

  Pensioenupdates, ja graag!

  Schrijf je nu in voor onze pensioenupdates en ontvang onze 7 extreem waardevolle tips voor een goed pensioen!

  Net als jij hebben wij ook een hekel aan SPAM, daar hoef je niet bang voor te zijn.