Weduwepensioen

In de volksmond wordt er soms ook gesproken over weduwepensioen. Een weduwe pensioen is eigenlijk hetzelfde als het partnerpensioen. Dit pensioen zorgt ervoor wanneer jij onverhoopt komt te overlijden dat er dan een uitkering volgt naar je partner. De hoogte van het partnerpensioen is afhankelijk van een aantal factoren. Overigens staat op je persoonlijke portaal een uitwerking van jouw pensioensituatie en ook van het bedrag wat vrij komt bij onverhoopt overlijden voor jouw partner.

Op deze manier kan je een goed beeld vormen van de inkomenssituatie, ook bij overlijden. Er is wel een verschil bij overlijden voor pensioendatum en overlijden na pensioendatum. Wat de uitkering wordt bij overlijden na pensioengerechtigde leeftijd kan je zelf bepalen wanneer het pensioen in gaat. Zodra het pensioen tot uitkering komt kan je namelijk aangeven hoeveel pensioen er over gaat naar je partner bij onverhoopt overlijden. Dit is vaak afhankelijk van de situatie welke keuze je daar in maakt.

Wezenpensioen

Nabestaandenpensioen bestaat uit twee onderdelen, namelijk het partnerpensioen en het wezenpensioen. Waarbij partnerpensioen een levenslange uitkering geeft bij onverhoopt overlijden aan je partner. Wezenpensioen geeft een uitkering bij onverhoopt overlijden aan de kinderen. Anders dan bij partnerpensioen is er aan het wezenpensioen wel een einddatum verbonden. Dit kan variëren van een eindleeftijd van 18 of 21 en zelfs 27 zolang het kind nog studeert.

Hoe dit voor jou is geregeld staat in de pensioenovereenkomst vermeld, welke voor jou inzichtelijk is in je eigen persoonlijke portaal. Mocht dit niet lukken dan mag je deze documenten als werknemer altijd opvragen bij de werkgever. Wanneer het wezenpensioen stopt dan kan het kind daarna nog ondersteunt worden door de achterblijvende partner met de levenslange partnerpensioen uitkering. Het is fijn om te weten dat je partner en/of kinderen financieel onbezorgd hun leven kunnen oppakken en dat er niet direct vervelende situaties ontstaan met betrekking tot het behouden van de levensstandaard.

Direct naar:
Bekijk hier of een financiele planning bij je past!

Partnerpensioen bij overlijden

Wanneer het over pensioen gaat dan is vaak de eerste gedachte naar geld voor later. Maar pensioen bestaat uit meerdere onderdelen. Naast geld voor later, gaat het ook over geld voor je gezin en geld als je ziek bent. In de pensioenregeling via de werkgever zijn deze drie aspecten vaak geregeld. Het partnerpensioen is het geld wat er voor jouw partner is bij onverhoopt overlijden. Dit geld wordt levenslang maandelijks uitgekeerd naar jouw partner. De hoogte van dit bedrag is vaak afhankelijk van een aantal aspecten, zoals salaris en leeftijd. In de meeste gevallen kan je tegenwoordig inloggen op een eigen persoonlijke omgeving waar je de hoogte van je pensioen kan raadplegen, maar dus ook van het partnerpensioen.

Het is belangrijk om te beseffen hoeveel partnerpensioen er is voor jouw partner en of dit voldoende is voor jouw partner om, in ieder geval de eerste periode, financieel onbezorgd te kunnen leven. Wat voldoende is, is afhankelijk van de situatie. Werkt je partner bijvoorbeeld nog dan is er een eigen inkomen plus het partnerpensioen. Mocht de partner niet werken dan kan het zijn dat enkel het partnerpensioen weinig is. Naast het feit dat het belangrijk is hoe het partnerpensioen is geregeld, is het ook raadzaam om eens te kijken hoe jouw financiele situatie er uit ziet bij onverhoopt overlijden van jouw partner.

Nabestaandenpensioen niet meer toereikend?

Als gevolg van bovenstaande maatregel heeft Den Haag in haar wijsheid besloten dat de maximale pensioenopbouw naar beneden bijgesteld wordt. Feitelijk een ordinaire bezuinigingsmaatregel, maar met langer doorwerken bouw je meer pensioen op. Daarnaast hoeft er minder lang uitgekeerd te worden. Op zich logisch, maar dit kan mogelijk voor problemen zorgen voor het weduwe- en wezenpensioen.

Het nabestaandenpensioen word gebaseerd op een percentage van de pensioengrondslag. Dit is het pensioengevend inkomen minus de franchise. De rechthebbenden krijgen de bedragen direct jaarlijks uitgekeerd. Ook dit percentage is naar beneden toe bijgesteld. Hierdoor kan het zomaar voorkomen dat het wezen- en weduwepensioen niet meer toereikend is.

Ook is er in het regeerakkoord overeengekomen dat de wettelijke Anw-uitkering gemaximaliseerd zou worden tot 1 jaar. Stel je partner is hoofdkostwinner en heeft een gemiddeld inkomen. Vroeger zou daarbij een weduwepensioen van €10.000,- bruto per jaar gelden. Sinds 01-01-2018 valt de dekking van het nabestaandenpensioen in dit voorbeeld ongeveer €1.500,- bruto per jaar lager uit. Daarnaast volgt nog de beperking van de wettelijke Anw, die dus nog maar 1 jaar gaat uitkeren. Ik kan mij dan voorstellen dat het voor velen financieel niet meer haalbaar is.

weduwepensioen en wezenpensioen

Anw-hiaatverzekering

Er is hier echter wel een goede oplossing voor, namelijk de Anw-hiaatverzekering. Deze collectieve verzekering biedt dekking tot zo’n €15.000,- bruto per jaar aan de nabestaande partner van de overleden werknemer. En keert dit bedrag, ongeacht de vermogens en inkomenssituatie van de nabestaande, uit tot het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Laat dit nou net de periode zijn dat jij geld het hardst nodig hebt.

De tarieven voor deze aanvulling op het weduwenpensioen en wezenpensioen zijn erg laag, waardoor het goed betaalbaar is. Voor een werkgever biedt dit tevens een prachtige kans om een extra arbeidsvoorwaarde te scheppen. Door de versobering van de pensioenen is de werkgever (in de meeste gevallen) namelijk ook minder kosten kwijt.

Meer weten over Anw?

Weduwe- en wezenpensioen belangrijk bij overlijden

Als het over pensioen gaat, dan beperkt het onderwerp zich vaak tot de opbouw ervan. Het gevaar van overlijden, en daarmee onlosmakelijk het weduwepensioen en wezenpensioen, gaat echter over morgen of overmorgen en is direct! Een goede reden om werknemers en hun partners goed te laten slapen, zodat zij goed uitgerust aan het werk kunnen! Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op.

Marcel Wallage

Financieel planner vanuit Sneek en Amsterdam. Voor onafhankelijk, begrijpelijk en persoonlijk advies aan ondernemers en bedrijven! Auteur “denk niet aan je pensioen”. Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen en mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.