145+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Pensioenregelingen door werkgevers 

In Nederland geldt geen pensioenplicht. Dit houdt in dat je als werkgever niet wettelijk verplicht bent om jouw werknemers een pensioen aan te bieden, tenzij dit anders in de CAO staat of wanneer jouw bedrijfsactiviteiten vallen onder een bedrijfstakpensioenfonds (BPF). De meeste werkgevers bieden hun werknemers echter wel een pensioen aan. Werknemers zien een pensioenregeling door werkgevers namelijk als een goede secundaire arbeidsvoorwaarde en het geeft je werknemers een beter gevoel over jou als werkgever. De kosten voor het pensioen hoef je als werkgever niet volledig te betalen; jij en de werknemer kunnen beide een deel van de premie betalen.

Is een pensioenregeling door werkgevers verplicht?

Wanneer je gaat nadenken over een pensioenregeling voor je werknemers, zul je er dus eerst achter moeten komen of je bedrijf onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds valt. Er zijn op dit moment meer dan 70 bedrijfstakpensioenfondsen in Nederland. Er is echter geen duidelijk systeem waaruit blijkt of je als werkgever al dan niet onder die verplichtstelling valt. Dit komt bijvoorbeeld doordat de materie erg complex is. Het gebeurt hierdoor steeds vaker dat pensioenfondsen werkgevers aanschrijven om te achterhalen of bedrijven verplicht zijn zich aan te sluiten.

Werkingssfeeronderzoek

Val je als werkgever onder een verplichtstelling, dan is het aan te raden dat je jouw werknemers ook aanmeldt. Vroeg of laat staat het BPF namelijk bij je aan de deur. Een vordering van alle niet-betaalde pensioenpremies, vanaf het moment dat jouw eerste personeelslid in dienst kwam,  behoort dan al snel tot de mogelijkheden. Bovendien komt het ook nog wel eens voor dat de werkzaamheden van het bedrijf veranderen of dat de bepalingen van een pensioenfonds wijzigen. Hierdoor kan het gebeuren dat je later alsnog verplicht bent je bij een bedrijfstakpensioenfonds aan te melden. Het is dan ook essentieel dat je periodiek blijft toetsen of de eerder geformuleerde uitgangspunten nog steeds kloppen. De makkelijkste manier om erachter achter te komen of je onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds valt, is door middel van een werkingssfeeronderzoek. Dit onderzoek geeft een duidelijk antwoord op de vraag: “Is een collectief pensioen verplicht?”.

Vraag een werkingssfeeronderzoek aan

Pensioenregeling

Weet je zeker dat je niet onder een verplichtgesteld pensioenfonds valt, dan kun je zelf een pensioenregeling voor je werknemers afsluiten. Het is wettelijk bepaald dat het pensioen van werknemers buiten de risicosfeer van het bedrijf gebracht moet worden. Op deze manier zijn de pensioengelden veilig gesteld bij een faillissement. Je kunt een pensioenregeling afsluiten bij een verzekeraar, bij een premiepensioeninstelling (PPI) of bij een Algemeen Pensioen Fonds (APF).

Voorheen waren er verschillende pensioenregelingen, waaronder de middelloonregeling en de eindloonregeling. De eindloonregeling is eigenlijk al niet meer in gebruik, omdat deze regeling voor werkgevers erg duur is. Met ingang van het nieuwe Pensioenakkoord zal ook de middelloonregeling komen te vervallen.

Nieuwe pensioenakkoord

Het nieuwe Pensioenakkoord zal meer inspelen op de veranderende samenleving. Mensen worden bijvoorbeeld steeds ouder en zij werken niet meer hun hele leven bij dezelfde werkgever, maar veranderen vaker van baan of gaan ondernemen. Het nieuwe Pensioenakkoord moet ervoor zorgen dat het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker wordt.

Uiterlijk op 1 januari 2026 moet iedereen zijn overgestapt op een nieuw pensioencontract. Voor jou als werkgever zal er dus ook het één en ander veranderen in het toekomstige pensioencontract. Op dit moment hebben de meeste werknemers nu een uitkeringsovereenkomst, waarbij de hoogte van de pensioenuitkering centraal staat. Vanaf 2026 mag nieuwe pensioenopbouw alleen nog plaatsvinden in een premieregeling, waarbij de premie het uitgangspunt vormt. Jij als werkgever zegt de premie-inleg toe en de pensioenuitkomst is afhankelijk van beleggingsrendementen en levensverwachting. Er zijn twee soorten premieregelingen te onderscheiden:

Twee soorten premieregelingen.

1. Verbeterde premieregeling (persoonlijke pensioenpot)

De werknemers hebben hierbij allemaal een individueel pensioenpotje. Dit wordt collectief beheerd en belegd door de pensioenuitvoerder. Voor jongere deelnemers wordt hierbij risicovoller belegd dan voor oudere deelnemers, maar zij hebben vaak wel de mogelijkheid om hun risicoprofiel zelf bij te stellen. Gepensioneerde deelnemers kunnen kiezen tussen een variabele of een vaste pensioenuitkering.

Bereken hier het collectief pensioen!

2. Nieuw pensioencontract (collectieve pensioenpot)

De werknemers hebben hierbij een aandeel in een gezamenlijke pensioenpot. De waarde hiervan, inclusief de pensioenuitkering, is variabel en afhankelijk van de beleggingsresultaten. Er zijn wel diverse maatregelen genomen om grote schommelingen te voorkomen. Zo krijgen jonge deelnemers meer rendement én meer risico toebedeeld dan (bijna) gepensioneerden. De effecten van het beleggingsrendement worden over meer jaren verspreid bij gepensioneerden om te voorkomen dat het pensioeninkomen teveel schommelt. Tot slot is er een solidariteitsreserve van maximaal 15% van het totale vermogen dat wordt gevoed via een premieopslag en/of uit overrendementen.

Hoe jij de pensioenregeling als werkgever inricht, is helemaal aan jou. Iedere pensioenregeling heeft voor- en nadelen, we vergelijken de regelingen graag voor jou.

Pensioencommunicatie, de stap naar waarde!

Als pensioenadviseur zijn we er niet alleen om jou als werkgever te ontzorgen, maar ook om ervoor te zorgen dat jij zelf goed op de hoogte bent van de pensioenregeling die je aanbiedt. Alles weten over een goede pensioencommunicatie? Bekijk onze pdf over pensioencommunicatie!

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Chantal Nap

Mijn naam is Chantal Nap en sinds 2021 mede-eigenaar van PensioenVizier. Na mijn stageperiode bij PensioenVizier in 2009, namens de Hanzehogeschool Groningen, ben ik bij PensioenVizier in dienst getreden. Vanaf 2015 adviseer ik, met veel plezier, werkgevers over de mogelijkheden van een pensioenregeling voor de werknemers. Het maken van keuzes die passen bij een werkgever geeft mij een voldaan gevoel.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.