145+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Collectieve arbeidsovereenkomst zonder pensioen

Het is inmiddels twee jaar geleden dat Kees zijn eigen bedrijf is begonnen. In deze twee jaar is het personeelsbestand flink gegroeid. Kees twijfelt daarom of hij een pensioenregeling moet opstarten voor zijn personeel. Werknemers denken vaak dat dit in een cao goed is afgestemd en dat ze pensioen opbouwen. In ongeveer 85% van de bedrijven is dit ook het geval. In een cao is vastgelegd hoe en waar het pensioen geregeld is. Meer lezen over cao, klik dan hier.

De overige 15% heeft geen geldende cao, zij mogen zelf een soort cao opstellen indien gewenst. Veelal is dit een cao zonder pensioen. Bij een eigen geformuleerde cao zonder pensioen zijn er meerdere opties om toch een pensioenregeling aan te bieden aan je personeel. In dit artikel geef ik uitleg over de verplichtstellingen bij een pensioenfonds en, wanneer er geen verplichtstelling is wat dan de mogelijkheden zijn.

Geen cao geen verplichtstelling bij een pensioenfonds

Wanneer er geen cao geldig is, dan is de kans groot dat er ook geen verplichtstelling is bij een pensioenfonds. In een cao wordt er vastgelegd bij welk pensioenfonds de werknemers worden ondergebracht en alles verloopt in principe automatisch. Wanneer er geen cao geldig is dan kan een bedrijf zelf een pensioenregeling opstarten bij een verzekeraar of een PPI (Premie Pensioen Instelling).

Collectief pensioen, hoe zit het nou precies

Geen cao en wel onder een pensioenfonds vallen

Het kan ook mogelijk zijn dat er geen cao van toepassing is, maar dat er wel een verplichtstelling is om je als bedrijf aan te sluiten bij een pensioenfonds. Een pensioenfonds kijkt naar hetgeen wat het personeel werkelijk doet, met andere woorden de personele werkingssfeer. Deze werkzaamheden worden getoetst tegen de insluitings- en uitsluitingscriteria van pensioenfondsen. Wanneer het bedrijf met de werkzaamheden valt onder deze insluitingscriteria dan dien je je alsnog aan te melden bij het pensioenfonds.

CAO zonder pensioen

Geen cao en geen verplichtstelling

Zoals eerder genoemd komt het vaak voor dat er geen cao geldt. Daarnaast hebben sommige bedrijven ook geen verplichtstelling bij een pensioenfonds. Wil je weten of jij zo’n verplichtstelling hebt? Dit kun je doen door een werkingssfeeronderzoek te laten uitvoeren. Wanneer de conclusie is dat het bedrijf niet onder een pensioenfonds valt, dan is het bedrijf vrij om zelf een pensioenregeling op te starten.

Maar waarom een pensioenregeling? Pensioen is een arbeidsvoorwaarde die steeds belangrijker wordt. Daarnaast is het voordeel van een pensioenregeling dat het nabestaanden- en wezenpensioen goed geregeld is.

Een ander voordeel is dat er een premievrijstelling, bij arbeidsongeschiktheid, in de pensioenregeling wordt opgenomen. Deze premievrijstelling voorkomt dat een werknemer bij langdurige ziekte zijn pensioenpremie moet blijven doorbetalen. De premiebetaling wordt dan namelijk (deels) overgenomen door de maatschappij waar de pensioenregeling is ondergebracht. En uiteraard spaar je met de pensioenregeling voor later. Ook niet geheel onbelangrijk!

Een bijkomend voordeel is dat iedereen mee mag doen, er zijn geen medische uitsluitingen.

Bereken hier het collectief pensioen!

Actie, een werkingssfeeronderzoek!

Een eigen geformuleerde cao zonder pensioen is wat ons betreft geen optie. Om uit te zoeken of je met jouw bedrijf onder een pensioenfonds valt, kunnen we een werkingssfeeronderzoek uitvoeren.

In dit onderzoek onderzoeken we wat het personeel precies doet. Ook bekijken we de werkruimtes en analyseren de KvK-omschrijvingen. Daarnaast analyseren we de in- en uitsluitingscriteria van de verschillende pensioenfondsen. Deze criteria staan vermeld in de verschillende Staatscouranten. Wanneer het bedrijf valt onder de insluitingscriteria dan is het raadzaam je te melden bij het pensioenfonds. Val je als bedrijf niet onder een pensioenfonds? Dan ben je vrij om zelf een pensioenregeling op te starten! Dit doe je bij een verzekeraar. Een andere optie is het geven van een bruto bijdrage. De werknemers kunnen dan zelf iets regelen voor hun pensioen. Uiteraard zijn aan beide opties voor- en nadelen verbonden.

Wij helpen je graag bij het maken van de passende keuze voor jouw bedrijf en je werknemers.

Pensioencommunicatie, de stap naar waarde!

Hoeveel pensioen kan jouw werknemer verwachten en wanneer? Wat als de AOW-datum en de pensioenleeftijd niet op elkaar aansluiten? Wat zijn de risico’s van de pensioenregeling en welke keuzemogelijkheden heeft de werknemer? Alles weten over een goede pensioencommunicatie? Bekijk onze pdf over pensioencommunicatie!

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Chantal Nap

Mijn naam is Chantal Nap en sinds 2021 mede-eigenaar van PensioenVizier. Na mijn stageperiode bij PensioenVizier in 2009, namens de Hanzehogeschool Groningen, ben ik bij PensioenVizier in dienst getreden. Vanaf 2015 adviseer ik, met veel plezier, werkgevers over de mogelijkheden van een pensioenregeling voor de werknemers. Het maken van keuzes die passen bij een werkgever geeft mij een voldaan gevoel.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.