Pensioen voor iedereen

Hoeveel? Genoeg? Wanneer?

Je pensioen lijkt misschien nog ver weg, maar is vaak dichterbij dan je denkt. Je wilt nu lekker leven en denkt misschien niet aan de periode na je actieve loopbaan. Waarschijnlijk heb je veel vragen over je pensioen: Hoeveel pensioen bouw ik op? Wanneer heb ik genoeg pensioen opgebouwd en wanneer kan ik met pensioen gaan? In dit artikel, geschikt voor jong en oud, zetten we alles voor je op een rijtje.

Direct naar:

pensioen-voor-iedereen

Waarom denken aan je pensioen?

De tijd dat je als werknemer zo’n 40 jaar bij dezelfde werkgever werkzaam was, ligt alweer een generatie achter ons. Tegenwoordig is het een soort curiositeit als werknemers deze mijlpaal bereiken en zal het verschijnsel wellicht uitsterven. In het kader van de pensioenopbouw in het algemeen betekent dit dat er tegenwoordig meer potjes worden opgebouwd bij diverse pensioenuitvoerders. Als je aan deze “pensioensoep” vervolgens ook nog eens diverse pensioenrichtleeftijden toevoegt en her en der nog vroegpensioenpotjes, dan wordt het voor velen onder ons een hele kluif om het overzicht te behouden. Om dit geheel nog wat lastiger te maken, bestaan er ook nog mogelijkheden zoals “uitruil” van pensioenonderdelen of “hoog-laagconstructies”. Als laatste klap op de vuurpijl krijgen we – dankzij het pensioenakkoord – straks ook nog de mogelijkheid om 10 procent van de opgebouwde pensioenpot ineens uitgekeerd te krijgen bij het bereiken van AOW-gerechtigde leeftijd.

Vroeg beginnen

Die AOW-gerechtigde leeftijd was vroeger heel duidelijk, namelijk 65 jaar. Doordat we gemiddeld ouder worden, heeft de overheid besloten om die AOW- (en tevens pensioen-) leeftijd mee te laten stijgen met deze gemiddelde leeftijd. Toch willen velen onder ons die AOW-leeftijd niet afwachten en willen wij graag vroeg met pensioen. Als dat al niet geheel lukt, dan willen we op z’n minst minder gaan werken om bijvoorbeeld de werkweek en het weekend om te ruilen. Als je vroeg met pensioen wilt, moet je in de meeste gevallen echter ook vroeg beginnen met aan pensioen te denken. Soms heb je het geluk en bouw je voldoende pensioen op om vroeg met pensioen te gaan of is er toereikend vermogen om dit doel te bereiken. In de meeste gevallen zul je echter je inkomen voor later tijdig moeten plannen. Daar waar het grote nadeel van de huidige “pensioensoep” de wirwar van diverse potjes, regimes en uitvoerders is, biedt het ook gelijk het voordeel om er een passende regie op te voeren. Pensioenadvies en het waarom ervan krijgt daarmee invulling, want in de meeste gevallen krijgen wij van onze klanten te horen dat zij niet wisten dat er zoveel mogelijkheden zijn. In een aantal gevallen kunnen we het vroegpensioen zelfs nog eerder realiseren dan het idee van de klant zelf. Let wel, het is geen Walhalla, maar er zijn meestal wel meerdere mogelijkheden.

De voordelen van een pensioenregeling:

In het algemeen is het pensioen in Nederland er iets op achteruit gegaan in de laatste 20 jaar, maar wij hebben nog steeds een heel goed pensioensysteem. Vroeg beginnen met aan pensioen te denken kan echter heel goed van pas komen bij het vroeg met pensioen kunnen gaan. “Waarom pensioenadvies?” zou dan hooguit “Waarom niet al éérder pensioenadvies?” moeten luiden.

De AOW

In Nederland is er een door de overheid geregeld basispensioen, de Algemene Ouderdomswet. De Algemene Ouderdomswet is de opvolger van de in 1947 ingevoerde Noodwet Ouderdomsvoorziening. Zolang je in Nederland woont of werkt heb je recht op AOW, ongeacht je nationaliteit of afkomst. Ook als je niet in Nederland verblijft, of als je niet-inwoner van Nederland bent, kom je in aanmerking voor een AOW-uitkering. De hoogte van de uitkering verschilt, afhankelijk van je situatie. Alleenwonenden hebben in 2022 recht op €1.244,35, – AOW per maand, terwijl samenwonenden of getrouwden recht hebben op € 851,52, -.  Als je tussen je 15e en 67ste– een periode niet in Nederland hebt gewoond of gewerkt, dan heb je recht op slechts een gedeelte van je AOW-uitkering. Zolang je werkzaam bent in Nederland bouw je jaarlijks 2% van je AOW op, uitgaande van een actieve loopbaan van 50 jaar. Werk je dus 50 jaar in Nederland, dan bouw je 100% AOW op. Wanneer je bijvoorbeeld 5 jaar actief bent geweest in het buitenland, dan ontvang je (45 x 2% =) 90% van je AOW-bedrag. Meer over de hoogte van je AOW en je AOW-premie lees je hier!

zelf je pensioen regelen, in 4 stappen

AOW-leeftijd

In 2022 heb je recht op je AOW-uitkering wanneer je 66 jaar en 7 maanden bent. Maar hoe wordt de AOW-gerechtigde leeftijd eigenlijk berekend? De AOW-gerechtigde leeftijd is gekoppeld aan levensverwachting. De afgelopen jaren bleek dat Nederlanders gemiddeld ouder worden, waardoor de AOW-gerechtigde leeftijd ook steeg. Voorheen steeg de AOW-gerechtigde leeftijd evenveel als de levensverwachting. Als de gemiddelde Nederlander een jaar ouder werd, dan steeg de AOW-gerechtigde leeftijd ook met één jaar. Sinds een wetswijziging van de Eerste Kamer in 2020 is dit niet langer het geval. Stijgt de levensverwachting van de gemiddelde Nederlander nu met een jaar, dan stijgt de AOW-gerechtigde leeftijd met 2/3 jaar. Vijf jaar van tevoren is bekend wanneer je AOW krijgt. Gebruik onze rekentool en kom erachter wanneer jij recht hebt op je AOW!

pensioen-voor-iedereen

Pensioengat

Iedereen wil een financieel onbezorgd leven. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst, zodat je met een gerust hart van je oude dag kunt genieten. De meeste mensen willen na hun pensioendatum dezelfde levensstijl blijven handhaven als daarvoor, ze geven hetzelfde uit. Het is dan ook belangrijk om al vroeg te bekijken of jouw pensioen en eventueel je vermogen hiervoor toereikend is. Heb je bijvoorbeeld enkele jaren niet gewerkt en dus geen pensioen opgebouwd? Of heb je gewerkt voor een werkgever zonder pensioenregeling? Dan kan het zijn dat je te maken krijgt met een pensioengat. Dit houdt kortgezegd in dat je pensioen niet voldoende is om na pensioendatum hetzelfde uit te kunnen geven als nu. Dan kun je twee dingen doen;  De eerste optie is dat je na je pensioendatum minder gaat uitgeven. Maar heb je niet juist zo hard gewerkt om tijdens je pensioen te kunnen genieten en om de dingen te doen waar je eerder misschien geen tijd voor had?  De tweede optie is dan ook om nu al te beginnen met je pensioen aan te vullen. Dit kun je doen door te sparen in Box 1 of in Box 3.

Lijfrente

Een fiscaal voordelige manier bij te sparen voor later, is door te sparen in Box 1. Dit wordt ook wel een lijfrente genoemd. Dit kan een bankrekening zijn of een verzekering. Het geld dat je in je lijfrente stort, is niet vrij opneembaar. Pas na je AOW-datum kun je dit in termijnen laten uitbetalen, waarvoor verschillende opties zijn. Het voordeel van een lijfrente zit hem in de belasting die je betaalt. De bedragen die je op de rekening stort, mag je namelijk aftrekken van je inkomstenbelasting tegen het huidige belastingtarief. De uitkeringen die je vervolgens na je AOW-datum ontvangt, worden belast tegen een lager belastingtarief. Let wel op dat je van de Belastingdienst niet onbeperkt in een lijfrente mag storten. Om te weten hoeveel je precies mag inleggen, is het nodig om een berekening te maken van jouw jaar- en reserveringsruimte. Zoals gezegd, kan het storten in een lijfrente via een verzekering of via een rekening bij een bank of vermogensbeheerder. Die laatste optie wordt de laatste tijd steeds populairder. Jouw geld wordt namelijk tijdens de opbouwfase en (indien gewenst) tijdens de uitkeringsfase doorbelegd volgens een bij jou passend risicoprofiel. Op deze manier is het verwachte rendement op jouw kapitaal vele malen hoger dan wanneer je via een bank spaart. Laat je hierbij wel goed informeren over de risico’s en mogelijkheden! Naast het sparen in Box 1 (lijfrente), is het ook mogelijk om te sparen in Box 3.

Box 3 sparen

Mocht je nog meer willen sparen dan kan dit door middel van een vrij vermogen rekening in Box 3. Het woord ‘vrij vermogen’ zegt het eigenlijk al, dit vermogen is tussentijds opneembaar indien gewenst. De inleg wordt belegd waardoor de verwachte uitkomst hoger of lager kan worden. Box 3 sparen kan op een eigen spaarrekening, maar ook op een beleggingsrekening. Het grote verschil is; risico en rendement. Wens je weinig risico te lopen of kun je wel wat meer risico lopen met de beleggingen? Alles is afhankelijk van jouw situatie en wensen. PensioenVizier analyseert aan de hand van een vragenlijst wat jouw beleggingsprofiel moet zijn. Een hoog percentage rendement klinkt wellicht erg mooi, maar er dient ook gekeken te worden naar de mate van risico en de standaarddeviatie van een bepaald fonds. Pas dan kan er waarde worden gehecht aan rendement. Uiteraard begeleiden we jou hierbij! Neem contact op!

Nabestaandenpensioen

Je moet er niet aan denken dat je partner opeens wegvalt. Helaas gebeurt dat soms toch. De ellende is dan niet te overzien. Er is veel verdriet en financiële problemen wil je dan al helemaal niet.

Ondernemers moeten een nabestaandenvoorziening helemaal zelf regelen. Dit kan door een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Bij werknemers is vaak al een en ander geregeld; in de pensioenregeling zit vaak al een nabestaandenpensioen. Nu is dit nabestaandenpensioen afhankelijk van de “datum in dienst”. Ben je jong in dienst gekomen, dan heb je een goed nabestaandenpensioen. Was je al wat ouder, dan is het nabestaandenpensioen ook minder.

Een rekensom 

Sjaak is 21 jaar en getrouwd met Coba, als hij in dienst treedt bij De Pelicaan. Hij verdient €36.000 per jaar. De berekening is dan a.v.: €36.000 -/- 16.000(fiscale drempel) = €20.000 x 1,16% = €232 per jaar.

Nu is Sjaak 21, dus het aantal jaren tot 68 is 47 jaar. Dus 47 x €232 maakt een nabestaandenpensioen van €10.904 per jaar levenslang voor Coba.

Arie is 53 jaar en getrouwd met Lucile, als hij in dienst treedt bij De Pelicaan. Hij verdient ook €36.000 per jaar. De berekening is dan a.v.: €36.000 -/- 16.000(fiscale drempel) = €20.000 x 1,16% = €232 per jaar.

Nu is Arie 53, dus het aantal jaren tot 68 is 15 jaar. Dus 15 x €232 maakt een nabestaandenpensioen van €3.480 per jaar levenslang voor Lucile.

Het pensioenakkoord met een uiterlijke ingangsdatum van 31-12-2026 brengt hier verandering in. Na de implementatie van het pensioenakkoord (juli 2019) krijgt iedereen 50% van het salaris als nabestaandenpensioen.

Het wezenpensioen loopt tot 25 jaar (nu 21 jaar) en bedraagt dan 20% van het salaris. Het is een enorme verbetering op het systeem van vandaag. Er is geen sprake meer van fiscale drempels, geen rekensom. Iedereen weet waar hij/zij aan toe is.

Extra ANW-dekking in het pensioen

Vaak is er in de pensioenregeling de mogelijkheid om een extra nabestaandenpensioen af te sluiten Dit is de ANW-dekking. De ANW (Algemene nabestaandenwet) kent nogal wat voorwaarden. Bijvoorbeeld dat de kinderen jonger dan 18 jaar moeten zijn, of dat de achterblijver arbeidsongeschikt moet zijn. Pas dan volgt er een uitkering. Bij de vrijwillige extra ANW-dekking volgt er altijd een uitkering bij overlijden. Deze stopt niet als de kinderen 18 jaar zijn, maar loopt door tot de afgesproken pensioendatum. De werknemer moet zichzelf wel aanmelden en de kosten komen vaak voor rekening van de werknemer zelf.

Pensioen bij scheiden

Er gebeurt nogal wat als mensen gaan scheiden. Er is vaak veel emotie en pensioen is het laatste waar men aan denkt. Dit is onverstandig, want in pensioen zit veel geld. Als je niets regelt dan is er de Wet Vervening Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS).

Dit betekent dat jij aanspraak kunt maken op 50% van het pensioen van jouw (ex)partner en jouw (ex)partner heeft dan recht op 50% van jouw pensioen. Dit geldt alleen over het pensioen wat je hebt opgebouwd tijdens de huwelijkse periode.

De scheiding moet binnen twee jaar aangemeld zijn bij het pensioenfonds. Dan zorgen zij verder voor de uitvoering na de pensioendatum. Vergeet je het te melden, dan keert het pensioenfonds gewoon uit en moet je zelf zorgen voor afdracht aan je (ex)partner. Buiten dat het een administratieve rompslomp met zich meebrengt, is het natuurlijk zuur om levenslang geld over te maken naar je ex.

Pensioen bij ziekte

Als je ziek wordt, dan is dat vervelend, maar je pensioenopbouw blijft in de regel gewoon doorlopen.

De eerste twee jaar is er bij werknemers WULBZ (Wet Uitbreiding Loondoorbetaling Bij Ziekte). Dit betekent dat jouw pensioenpremie gewoon afgedragen wordt aan de pensioenuitvoerder. Na twee jaar kom je in de WIA. Ook hier loopt jouw pensioenopbouw gewoon door. Ben je voor 50% arbeidsongeschikt dan loopt je pensioenopbouw ook voor 50% door.

Bij ondernemers ligt dat vaak anders.

Veel ondernemers hebben een bancaire lijfrente. Hier spaar je voor later met fiscale voordelen.

Indien een ondernemer ziek wordt, is het niet zo dat de premiebetaling gewoon doorloopt. Bovendien, als er een terugval in loon is, vervallen de fiscale voordelen. Vaak keert de AOV uit tot pensioendatum, maar de uitkering is vaak minder dan het voormalig loon. Kort en goed betekent dit dat de oudedagsvoorziening gevormd wordt in Box3. Dit kan vastgoed zijn, maar ook beleggings- en spaarrekeningen.

FAQ

Kun je op deze pagina geen antwoord vinden op jouw vraag? Kijk dan op onze FAQ-pagina. Op deze pagina vind je de meest voorkomende vragen die wij, door de jaren heen, hebben verzameld.

Wil je bijvoorbeeld weten wanneer je genoeg pensioen hebt, op welke manier je pensioen opbouwt als ondernemer, hoe je pensioen regelt voor je bedrijf of als ZZP’er, of wil je weten wat wij voor je kunnen doen?

Heb je nog meer vragen over pensioen voor ondernemerscollectief , ZZP’er of vragen over nabestaandenpensioen? Neem dan

contact met ons op en laat een van onze deskundige pensioenadviseurs je helpen!

vacature backoffice medewerker pensioenen

Pensioenakkoord

Vanaf 1 juli 2023 treedt het nieuwe pensioenakkoord in werking. De pensioenfondsen en aanbieders hebben tot uiterlijk 1 januari 2027 de tijd om deze transitie te voltooien. De belangrijkste zaken die in het nieuwe pensioenakkoord staan zijn:

De AOW-leeftijd gaat minder snel stijgen dan in eerste instantie de bedoeling was. Vanaf 2025 is de AOW-leeftijd afhankelijk van de levensverwachting.

Er ontstaat de mogelijkheid om maximaal 10% van de waarde ineens op te nemen bij pensioengerechtigde leeftijd. De waarde is vrij besteedbaar.

De doorsneepremie verdwijnt, dit betekent dat de premies leeftijdsonafhankelijk worden.

Het nabestaandenpensioen wordt eenvoudiger geregeld. Het maximale partnerpensioen mag 50% van het salaris worden. Het wezenpensioen wordt maximaal 20% van het salaris.

Nieuwe werkgever

Wanneer je aan de slag gaat bij een nieuwe werkgever dan kan het zijn dat de werkgever geen pensioenregeling heeft. Meestal geeft de werkgever dan een bruto bijdrage in het loon om zelf iets te regelen voor je pensioen. Bedenk dat deze bijdrage ook echt voor je pensioen bedoeld is. Doe je dit niet, dan kan het zijn dat je op pensioengerechtigde leeftijd te weinig geld hebt om je levensstandaard voort te zetten. Een mogelijkheid om zelf te sparen voor je pensioen is door pensioen op te bouwen in een bancaire lijfrente. Dit is een fiscaal voordelige manier om te sparen voor je pensioen.

Uiteraard kan er ook wél een pensioenregeling aanwezig zijn bij jouw nieuwe werkgever. Als nieuwe werknemer ga je gewoon meedoen in deze pensioenregeling. Informeer wel naar de eventuele mogelijkheden en keuzes die je hebt binnen deze pensioenregeling.

Waardeoverdracht

Wanneer je net bent overgestapt naar een nieuwe werkgever dan is het mogelijk om je pensioen bij je oude werkgever over te dragen naar je nieuwe werkgever. Je kan hiervoor een verzoek indienen bij de nieuwe pensioenuitvoerder. Tegenwoordig is er ook een snellere manier om een overdracht te regelen via www.waardeoverdracht.nl. Een waardeoverdracht kan namelijk wel een jaar in beslag nemen, maar via bovenstaande website wordt de doorlooptijd aanzienlijk verkort. Nog niet alle pensioenuitvoerders zijn aangesloten, maar dit blijft groeien.

Samenvoegen kleine pensioenen

Voor kleine pensioenen is sinds 2019 een nieuwe wetgeving in werking getreden. Kleine pensioenpotjes worden automatisch overgedragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Dit geldt voor pensioenpotjes van meer dan € 2,- en minder dan € 520,35 (2022) per jaar. Pensioenpotjes van minder dan € 2,- vervallen. Een pensioenuitvoerder hoeft niet mee te werken aan een automatische overdracht, in dat geval kun je zelf een verzoek indienen bij de nieuwe pensioenuitvoerder. De nieuwe pensioenuitvoerder moet altijd meewerken aan een inkomende overdracht.

Doordat er nu nog sprake is van verschillende manieren van pensioenopbouw is het goed om te kijken of een waardeoverdracht voor jou gunstig is. Wij kijken graag met je mee!

Wij delen graag onze kennis met jou!

Pensioen tips
24 februari 2022
5 Tips voor een goed pensioen! En zo zitten we weer in , eindelijk eens tijd voor een begrijpelijk pensioen! Want je bent immers iedere dag dichter bi…
Lees meer
niet-pensioen
13 januari 2022
12 redenen om niets aan je pensioen te doen! In onze pensioenpraktijk komen we heel wat mensen tegen. Vaak zijn deze mensen van mening dat ze niets aa…
Lees meer
Zo regel je een AOV als ZZP’er
25 oktober 2021
Piet Piet is consultant en al een tijdje voor zichzelf aan de slag. Hij heeft geen AOV of broodfonds, want “dat risico wil hij wel lopen”. Bovendi…
Lees meer

Meer over pensioen voor bedrijven? Bezoek onze kennisbank!

Tips voor een waanzinnig pensioen ontvangen?

Wij geloven dat iedereen een financieel onbezorgd leven verdient.

Jouw pensioen moet simpel zijn, transparant en moet vooral geen gedoe opleveren. Een ondernemer heeft geen behoefte aan ingewikkelde verhalen over techniek en regelgeving of stapels documenten. Een ondernemer wil zeker weten dat zijn risico’s zijn afgedekt voor een scherpe prijs die binnen zijn budget valt en waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van de fiscale spelregels.

Onze loyale medewerkers zijn persoonlijk, integer, betrouwbaar en bieden jou deskundig en duidelijk pensioenadvies.

Benieuwd hoe wij jou kunnen helpen? Neem dan vooral contact op!

werkingssfeer-bedrijftakpensioenfonds-wees-op-uw-hoede

Wil je onze 7 extreem waardevolle tips voor een goed pensioen ontvangen?