Pensioenakkoord

Wat we in de wandelgangen een pensioenakkoord noemen, is in feite de grootste pensioenhervorming van de afgelopen 60 jaar. Dit is een aardverschuiving in ons pensioenlandschap. Het doel van het pensioenakkoord is het persoonlijker maken van het pensioen. Daarnaast moet het ervoor zorgen dat het pensioen transparanter wordt.

Waarom een nieuw pensioenstelsel?

We hebben op dit moment één van de beste pensioenstelsels ter wereld. Maar ook één van de duurste. De prijs die betaald wordt aan ons pensioen wordt niet evenredig verdeeld. De jongeren betalen veel meer dan de ouderen. Bovendien komen er steeds meer ouderen (vergrijzing) en steeds minder jongeren (ontgroening).

De lage rentestand zorgt er voor dat de pensioenen niet geïndexeerd worden en dat sommige pensioenen zelfs gekort moeten worden. Hierdoor is er een kloof tussen de verwachtingen en de uitkomsten. Dit is onwenselijk en zorgt voor (zeer) teleurgestelde werknemers en dus voor onrust.

Vraag een gratis adviesgesprek aan!

Pensioenakkoord voor ruim 8 miljoen werknemers

Ruim 8 miljoen werknemers zitten of zaten bij één van de grote pensioenfondsen. Echter staan de meeste pensioenfondsen onder water. Dit betekent dat de pensioenfondsen de pensioenuitkeringen op lange termijn niet meer kunnen betalen. Hieronder volgt een verkorte lijst met de pensioenfondsen, met het aantallen deelnemers “inclusief slapers, gepensioneerden” en hun dekkingspercentages.

 • ABP, 2.800.000 deelnemers met een dekkingspercentage -25%.
 • PFZW, 2.632.300 deelnemers met een dekkingspercentage van -17%.
 • PME, 630.000 deelnemers met een dekkingspercentage van -25%.
 • PMT, 1.200.000 deelnemers met een dekkingspercentage van -25%.
 • BPF Bouw, 775.000 deelnemers met een dekkingspercentage van + 18%.

 

Ook hier verschilt het pensioenlandschap; de fondsen verschillen wel degelijk. Ieder fonds wordt bestuurd door een mix van werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en leden van de SER.

Dit betekent dat ieder fonds een eigen beleggingsbeleid heeft, maar ook een eigen mix van jonge en oude deelnemers. Bovendien hebben ze allemaal een eigen rentebeleid.

Pensioenakkoord nieuw pensioenstelsel

Het nieuwe pensioenakkoord

Het nieuwe pensioenakkoord is op 12 juni 2020 gepresenteerd. Veranderingen hingen al een tijdje in de lucht, maar nu zijn er ook een aantal details bekend gemaakt. De vakbond FNV heeft akkoord gegeven. Dit betekent dat het Nederlandse pensioensysteem in zes jaar tijd wordt verbouwd.

Hoofdlijnen van het nieuwe stelsel

Wij brengen je graag op de hoogte van de belangrijkste punten. Er heerste al een langere tijd veel onrust rondom de pensioenfondsen en de dekkingsgraad van de betreffende pensioenfondsen. Bij de verzekerde regelingen is deze onrust gelukkig een stuk minder. Verzekeraars werken immers niet met dekkingsgraden en kunnen geen pensioenrechten korten.

Belangrijkste punten in het nieuwe pensioenstelsel:

 • Alle pensioenregelingen, dus ook de regelingen van de pensioenfondsen, worden premieregelingen.
 • Het nabestaandenpensioen bij overlijden voor pensioendatum wordt geheel op risicobasis verzekerd.
 • Een variabele pensioenuitkering is mogelijk, de keuze voor een variabel pensioen is dus mogelijk.
Bereken hier het collectief pensioen!

Wat betekent dit voor onze relaties?

De wijzigingen zijn nog niet doorgevoerd. De ingangsdatum van het nieuwe pensioenstelsel is namelijk 1 juli 2023. De veranderingen hebben nog even tijd nodig. Zoals het nu lijkt wordt er pas per 1 december 2026 met het nieuwe pensioenstelsel gewerkt. Hieronder zetten wij de veranderingen op een rijtje.

 • Momenteel is premie nog afhankelijk van de leeftijd. In het nieuwe pensioenstelsel geldt een premiepercentage dat voor iedereen gelijk is. Een zogenaamde “vlakke premie”.
 • Voor bestaande pensioenregelingen en daarin reeds aangemelde werknemers is het mogelijk om de stijgende staffel, en dus de pensioenregeling, te houden zoals deze nu is.
 • Nieuwe werknemers komen in een nieuwe pensioenregeling met een vlakke staffel. Dit wordt een communicatieve uitdaging, want er komen twee verschillende pensioenregelingen binnen één bedrijf.
 • Pensioenuitvoerders hebben straks de mogelijkheid om 10% van het opgebouwde vermogen uit te keren.

Wat vinden wij van het nieuwe pensioenstelsel?

Wij zijn positief over het nieuwe pensioenstelsel en zijn zeer benieuwd naar de verdere uitwerking. Daarnaast verwachten wij dat de verzekeraars de komende periode veel informatie vrijgeven en versturen over het nieuwe pensioenstelsel.

Meer lezen over het nieuwe pensioenstelsel? Klik dan hier. Heb je andere vragen betreft dit onderwerp of over pensioen voor bedrijven? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan je graag te woord.

Marcel Wallage

Financieel planner vanuit Sneek en Amsterdam. Voor onafhankelijk, begrijpelijk en persoonlijk advies aan ondernemers en bedrijven! Auteur “denk niet aan je pensioen”. Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen en mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.