150+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Beleggen vanuit BV of in privé?

Eén optie bij het opbouwen van een beleggingsportefeuille (of vastgoed) is het beleggen in de eigen BV. De tweede optie is beleggen in privé. Het verschil wordt in principe ingegeven door het verschil in belastingdruk op het rendement. De centrale vraag daarbij is welk alternatief het hoogste nettorendement oplevert. In dit artikel leggen wij jou uit waar je op moet letten als je gaat beleggen in de BV of in privé. Let op: beleggen brengt risico’s met zich mee. Deze kun je beperken, lees hier hoe. Meer weten over beleggen, klik dan hier!

Bereken hier jouw pensioen als ondernemer!
Direct naar

Beleggen in BV: Fiscale en financiële gevolgen

Bij beleggen in de BV is het volledige rendement met vennootschapsbelasting belast. Het tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 19 procent over de winst tot € 200.000 en 25,8 procent over het meerdere. Inkomsten als dividend en rente zijn bij de vennootschap direct belast. Vermogensgroei wordt belast op het moment dat de vennootschap de beleggingen verkoopt en de vermogenswinst realiseert. Hiernaast wordt het netto rendement nog eens bij de aandeelhouder in box 2 belast met 24,5 procent aanmerkelijk belang heffing tot €67.000. Alles daarboven wordt belast met 33% AB heffing. Dit is zowel het geval bij een dividenduitkering als bij verkoop van de aandelen in de eigen vennootschap. Tot €67.000 wordt er cumulatief zodoende maximaal 45,28 procent belasting geheven over het rendement. Namelijk 25,8 procent vennootschapsbelasting + 25,8% x (100% -/- 24,5%).

beleggen vanuit bv

Fiscale en financiële gevolgen van beleggen in privé na dividenduitkering

Wil de aandeelhouder in privé kunnen beleggen, dan dient de eigen BV eerst dividend uit te keren. Uitgaande van een aanmerkelijk belang is een dividenduitkering in box 2 belast tegen een inkomstenbelastingtarief van 26,9 procent. Het uitkeren van dividend heeft dan ook als nadeel dat het te beleggen vermogen met een kwart afneemt. Het rendement op een beleggingsportefeuille is belast met vermogensrendementsheffing in box 3.

Dit houdt in dat het belastbaar inkomen uit vermogen forfaitair op bijvoorbeeld 6,04 procent wordt vastgesteld (overige bezittingen zoals belegd vermogen), ongeacht het daadwerkelijk behaalde rendement. Dit forfaitaire rendement wordt belast tegen een tarief van 36%, zodat de uiteindelijke belastingdruk 2,17% procent bedraagt.

Deze 2,17 procent is geheven over de bezittingen minus de schulden per 1 januari van het betreffende jaar.

Beleggen vanuit BV, de afweging

De afweging, beleggen in de BV of beleggen in privé, maak je met behulp van de volgende vereenvoudigde formule: Beleggen in de BV = Beleggen in privé
Rendement x (100% -/- 52,7%) = (100% -/- 25%) x (Rendement -/- 1,3%)

Rendement = circa 4,8 procent.

Is het verwachte bruto-rendement hoger dan 4,8 procent, dan heeft in zijn algemeenheid beleggen in privé (na een dividenduitkering) de voorkeur.

Is het te verwachten rendement lager, dan kun je beter in de vennootschap beleggen. Op basis van cijfers in het verleden (historische rendementen dus) is het alleen zinvol om liquiditeiten in de eigen vennootschap aan te houden. Voor andere beleggingen, zoals aandelen, obligaties en vastgoed, heeft op basis van het verschil in belastingdruk, een overheveling naar privé de voorkeur. In voorgaande formule nemen wij aan dat bij een belegging in de eigen vennootschap, de vennootschapsbelasting en aanmerkelijk belangheffing per direct is verschuldigd. Oftewel de nominale belastingdruk. In de praktijk hoeft dit niet het geval te zijn; het is dan correcter om uit te gaan van de contante waarde van de toekomstige belastingdruk.

Of de lagere contante waarde van de belastingclaim opweegt tegen het nettorendement in privé is natuurlijk afhankelijk van de soort beleggingen en de koers. Neem hierin ook mee dat koersverliezen in de BV aftrekbaar (tot de verkrijgingsprijs) zijn en in privé niet.

Test: is PensioenVizier iets voor mij?

Bestaande beleggingen in de eigen vennootschap

Hoe werkt het dan bij beleggen in de BV met bestaande beleggingen? Wanneer het te beleggen vermogen uit liquiditeiten bestaat, dan zijn er geen verdere fiscale gevolgen aan een dividenduitkering verbonden. Betreft het echter bestaande beleggingen in de eigen vennootschap, wees dan alert op de volgende zaken:

  1. Heeft een effectenportefeuille een lagere boekwaarde dan de werkelijke waarde, dan realiseert de vennootschap een boekwinst waarover vennootschapsbelasting is verschuldigd;
  2. Bij onroerend goed geldt ook dat vennootschapsbelasting over een boekwinst verschuldigd is. Voorts is bij een overheveling van vastgoed van de BV naar privé overdrachtsbelasting verschuldigd. Bestaat dan ook het voornemen om het onroerend goed binnen enige jaren te verkopen, dan moet een berekening uitwijzen of de lagere belastingdruk in privé wel opweegt tegen de per direct verschuldigde vennootschaps- en overdrachtsbelasting.

Het is wellicht zinvol om de dividenduitkering tot na de verkoop van het onroerend goed uit te stellen.

Wat is voor jou de beste keuze?

Weet jij al of je gaat beleggen in privé of in de besloten vennootschap? Weet jij welke manier van beleggen het beste past bij jouw situatie? Wij van PensioenVizier zoeken graag voor je uit of je het beste kan beleggen in de BV of privé! Bekijk onze video over beleggen! Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op. Bezoek onze contactpagina of bel naar (088) 9000 900. Ook kan je direct mailen naar info@pensioenvizier.nl!

Wist je dat het kennismakingsgesprek volledig vrijblijvend en op onze kosten is?

Pensioencommunicatie, de stap naar waarde!

Wanneer je als werkgever een goed communicatiekanaal richting het personeel hanteert, creëer je pensioenbewustzijn. Alles weten over een goede pensioencommunicatie? Bekijk onze pdf over pensioencommunicatie!

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Chantal Nap

Mijn naam is Chantal Nap en sinds 2021 mede-eigenaar van PensioenVizier. Na mijn stageperiode bij PensioenVizier in 2009, namens de Hanzehogeschool Groningen, ben ik bij PensioenVizier in dienst getreden. Vanaf 2015 adviseer ik, met veel plezier, werkgevers over de mogelijkheden van een pensioenregeling voor de werknemers. Het maken van keuzes die passen bij een werkgever geeft mij een voldaan gevoel.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.