Kennisbankartikel:

Beleggen in de BV of in privé?

Beleggen in de BV of in privé?

Eén optie bij het opbouwen van een beleggingsportefeuille (of vastgoed) is het beleggen in de eigen BV. De tweede optie is beleggen in privé. Het verschil wordt in principe ingegeven door het verschil in belastingdruk op het rendement. De centrale vraag daarbij is welk alternatief het hoogste nettorendement oplevert. In dit artikel leggen wij jou uit waar je op moet letten als je gaat beleggen in de BV of in privé. Let op: beleggen brengt risico’s met zich mee. Deze kan je beperken, lees hier hoe. Meer weten over beleggen, klik dan hier!

Fiscale en financiële gevolgen van beleggen in de BV

Bij beleggen in de BV is het volledige rendement met vennootschapsbelasting belast. Het tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 15 procent over de winst tot € 395.000 en 25,8 procent over het meerdere. Inkomsten als dividend en rente zijn bij de vennootschap direct belast. Vermogensgroei wordt belast op het moment dat de vennootschap de beleggingen verkoopt en de vermogenswinst realiseert. Hiernaast wordt het netto rendement nog eens bij de aandeelhouder in box 2 belast met 26.9 procent aanmerkelijk belang heffing. Dit is zowel het geval bij een dividenduitkering als bij verkoop van de aandelen in de eigen vennootschap. Cumulatief wordt zodoende maximaal 52,7 procent belasting geheven over het rendement. Namelijk 25,8 procent vennootschapsbelasting + 25,8% x (100% -/- 26,9%).

beleggen in de BV

Fiscale en financiële gevolgen van beleggen in privé na dividenduitkering

Wil de aandeelhouder in privé kunnen beleggen, dan dient de eigen BV eerst dividend uit te keren. Uitgaande van een aanmerkelijk belang is een dividenduitkering in box 2 belast tegen een inkomstenbelastingtarief van 26,9 procent. Het uitkeren van dividend heeft dan ook als nadeel dat het te beleggen vermogen met een kwart afneemt. Het rendement op een beleggingsportefeuille is belast met vermogensrendementsheffing in box 3.

Dit houdt in dat het belastbaar inkomen uit vermogen forfaitair op bijvoorbeeld 4,3 procent wordt vastgesteld, ongeacht het daadwerkelijk behaalde rendement. Dit forfaitaire rendement wordt belast tegen een tarief van 31 procent, zodat de uiteindelijke belastingdruk 1,3 procent bedraagt.

Deze 1,3 procent is geheven over de bezittingen minus de schulden per 1 januari van het betreffende jaar.

Afweging

De afweging, beleggen in de BV of beleggen in privé, maak je met behulp van de volgende vereenvoudigde formule: Beleggen in de BV = Beleggen in privé
Rendement x (100% -/- 52,7%) = (100% -/- 25%) x (Rendement -/- 1,3%)

Rendement = circa 4,8 procent.

Is het verwachte bruto-rendement hoger dan 4,8 procent, dan heeft in zijn algemeenheid beleggen in privé (na een dividenduitkering) de voorkeur.

Is het te verwachten rendement lager, dan kun je beter in de vennootschap beleggen. Op basis van cijfers in het verleden (historische rendementen dus) is het alleen zinvol om liquiditeiten in de eigen vennootschap aan te houden. Voor andere beleggingen, zoals aandelen, obligaties en vastgoed, heeft op basis van het verschil in belastingdruk, een overheveling naar privé de voorkeur. In voorgaande formule nemen wij aan dat bij een belegging in de eigen vennootschap, de vennootschapsbelasting en aanmerkelijk belangheffing per direct is verschuldigd. Oftewel de nominale belastingdruk. In de praktijk hoeft dit niet het geval te zijn; het is dan correcter om uit te gaan van de contante waarde van de toekomstige belastingdruk.

Of de lagere contante waarde van de belastingclaim opweegt tegen het nettorendement in privé is natuurlijk afhankelijk van de soort beleggingen en de koers. Neem hierin ook mee dat koersverliezen in de BV aftrekbaar (tot de verkrijgingsprijs) zijn en in privé niet.

Test: is PensioenVizier iets voor mij?

Bestaande beleggingen in de eigen vennootschap

Hoe werkt het dan bij beleggen de BV met bestaande beleggingen? Wanneer het te beleggen vermogen uit liquiditeiten bestaat, dan zijn er geen verdere fiscale gevolgen aan een dividenduitkering verbonden. Betreft het echter bestaande beleggingen in de eigen vennootschap, wees dan alert op de volgende zaken:

  1. Heeft een effectenportefeuille een lagere boekwaarde dan de werkelijke waarde, dan realiseert de vennootschap een boekwinst waarover vennootschapsbelasting is verschuldigd;
  2. Bij onroerend goed geldt ook dat vennootschapsbelasting over een boekwinst verschuldigd is. Voorts is bij een overheveling van vastgoed van de BV naar privé overdrachtsbelasting verschuldigd. Bestaat dan ook het voornemen om het onroerend goed binnen enige jaren te verkopen, dan moet een berekening uitwijzen of de lagere belastingdruk in privé wel opweegt tegen de per direct verschuldigde vennootschaps- en overdrachtsbelasting.

 

Het is wellicht zinvol om de dividenduitkering tot na de verkoop van het onroerend goed uit te stellen.

Meer weten?

Weet jij al of je gaat beleggen in de BV of in privé? Weet jij welke manier van beleggen het beste past bij jouw situatie? Wij van PensioenVizier zoeken graag voor je uit of je het beste kan beleggen in de BV of privé! Bekijk hier onze video over beleggen! Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op. Bezoek onze contactpagina of bel naar (088) 9000 900. Ook kan je direct mailen naar info@pensioenvizier.nl!

Wist je dat het kennismakingsgesprek volledig vrijblijvend en op onze kosten is?

[contact-form-7 id="14181" title="Landing page form"]

Mail mij dit overzicht

Mail mij dit overzicht en krijg inzicht in alle collectieve pensioen mogelijkheden.

Je staat toe dat wij je de uitkomsten van de pensioenrekentool toesturen en andere handige tips en tools met je delen. We spammen je niet en je kunt je bij elke e-mail eenvoudig weer uitschrijven.

Lees meer over hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan in ons privacybeleid.

Mail mij dit overzicht

Mail mij dit overzicht en krijg inzicht in alle pensioen mogelijkheden.

Je staat toe dat wij je de uitkomsten van de pensioenrekentool toesturen en andere handige tips en tools met je delen. We spammen je niet en je kunt je bij elke e-mail eenvoudig weer uitschrijven.

Lees meer over hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan in ons privacybeleid.

Aanvraag gratis adviesgesprek

Vraag nu een gratis adviesgesprek aan en krijg inzicht in jouw pensioen mogelijkheden.

Lees meer over hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan in ons privacybeleid.

Pensioenupdates, ja graag!

Schrijf je nu in voor onze pensioenupdates en ontvang onze 7 extreem waardevolle tips voor een goed pensioen!

Net als jij hebben wij ook een hekel aan SPAM, daar hoef je niet bang voor te zijn.