145+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Pensioen bij overlijden: de regelgeving

Als je partner overlijdt, dan is dat natuurlijk een verdrietige omstandigheid. Op dat moment sta je liever niet stil bij de financiële gevolgen die dit met zich meebrengt. Het onderwerp “inkomen bij overlijden” is nooit erg leuk om als gespreksstof aan te halen, maar wel erg belangrijk. Toch is het uiteindelijk prettig om te weten dat de zaken geregeld zijn. In dit artikel probeer ik kort en bondig enige zaken duidelijk te maken over hoe het zit met pensioen bij overlijden. Hierbij komen zaken aan bod zoals algemene nabestaandenwet (Anw), hertrouwen en in het bijzonder nabestaandenpensioen.

Direct naar;

De algemene nabestaandenwet (Anw)

Zodra je partner overleden is kun je nagaan of je recht hebt op een uitkering volgens de algemene nabestaandenwet (Anw). Deze wet vormt een vangnet voor achterblijvende partners, die vaak geen of een laag inkomen hebben. Sinds het ontstaan van deze wettelijke voorziening is er echter al heel wat gewijzigd. Eigenlijk is deze wet behoorlijk “versoberd”. Tegenwoordig kun je enkel aanspraak maken op een uitkering als je een kind onder de 18 verzorgt of als je 45% of meer arbeidsongeschikt bent. Als je voldoet aan één van deze voorwaarden wordt er verder gekeken naar overige inkomsten die er zijn.

Heb je inkomen uit arbeid? Dan telt de eerste bruto €850,50 (2021) niet mee. Over het bedrag dat je verdient tussen €850,50 en €2.725,74 wordt er 2/3 deel afgetrokken van de Anw-uitkering. Verdien je meer dan €2.725,74? Dan heb je geen recht op een Anw-uitkering. Er zijn wel inkomsten die niet in mindering worden gebracht op de algemene nabestaandenwet. Zo worden alimentatie, aanvullend nabestaandenpensioen van een pensioenfonds of -verzekeraar, huurinkomsten (privé) en dividend niet meegenomen in de beoordeling van een eventuele uitkering van het pensioen bij overlijden. De maximale hoogte van de Anw-uitkering bedraagt €1.267,83 bruto per maand.

Vraag een adviesgesprek aan!

Pensioen bij overlijden: Het nabestaandenpensioen

Naast een eventuele wettelijke uitkering kan er recht zijn op een nabestaandenpensioen. Als de overleden partner deelnam aan een pensioenregeling, is er nagenoeg altijd ook een nabestaandenpensioen van toepassing. De hoogte van dit nabestaandenpensioen (of partnerpensioen) is geheel afhankelijk van het soort regeling. Oudere regelingen kennen nog een nabestaandenpensioen op “opbouwbasis”. Dit houdt in dat de deelnemende werknemer daadwerkelijk een potje opbouwt dat bedoeld is als nabestaandenpensioen. Als de werknemer vervolgens naar een andere werkgever gaat, blijft dat nabestaandenpensioen gewoon intact. Een nabestaandenpensioen is tegenwoordig steeds vaker afgedekt op basis van “risico”. Dat wil zeggen dat er recht is op het nabestaandenpensioen, zolang de werknemer ook in dienst is bij de betreffende werkgever waar dit risicopensioen is ondergebracht. Dat zegt niets over de hoogte van het pensioen. Maar deze dekking vervalt dus op het moment dat de werknemer naar een andere werkgever en dus pensioenregeling verhuist.

Hoe zit het dan met pensioen bij overlijden als je een nabestaandenpensioen en een eventuele algemene nabestaandenwet-uitkering ontvangt en je gaat samenwonen of hertrouwen? Het is goed om na te gaan wat er gebeurt met het nabestaandenpensioen in geval van hertrouwen. In bijna alle regelingen is het zo dat het nabestaandenpensioen gewoon blijft doorlopen en daarmee dus ook echt “levenslang” is. Maar ook zijn er praktijkvoorbeelden waarbij de achtergebleven partner bericht kreeg van het pensioenfonds of -verzekeraar dat de uitkering was vervallen wegens het hertrouwen of samenwonen. Indien je een Anw-uitkering ontvangt en je gaat hertrouwen, dan is de kans groot dat er geen recht meer is op de uitkering of anders wellicht slechts op een lagere uitkering.

Bijzonder nabestaandenpensioen

Je gaat scheiden. Ook dan is er het nodige geregel. Hierbij geldt als standaard dat de ex-partner het recht behoudt op het nabestaandenpensioen dat opgebouwd is tijdens de huwelijkse periode. Het gaat daarbij dus om een nabestaandenpensioen op basis van “opbouw”. Dit deel van het nabestaandenpensioen, dat gereserveerd wordt bij scheiding, noemen we bijzonder nabestaandenpensioen. Bij een nabestaandenpensioen op risicobasis valt de dekking weg zodra de deelnemer naar een andere regeling verhuist (nieuwe baan).

Pensioen bij overlijden: hoe nu verder?

Er valt dus het nodige te bespreken als je de inkomenssituatie bespreekt en hierbij verschillende scenario’s wilt doorrekenen. Een wijziging van baan verandert het pensioen bij overlijden. Nabestaandenpensioen en hertrouwen kan zomaar leiden tot ongewild inkomensverlies. Als gevolg van een scheiding neemt de ex-partner een groot deel van de dekking als bijzonder nabestaandenpensioen mee. Allemaal zaken die grote impact kunnen hebben op het inkomen. Gelukkig zijn er tegenwoordig ook voldoende verzekerbare mogelijkheden om ongewenste inkomensdaling tegen te gaan en vaak zijn de premies hiervoor ook relatief laag.

Mocht je hierover meer informatie wensen, neem dan gerust contact op. PensioenVizier is je graag van dienst!

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Paul Verbeek

Paul Verbeek (PensioenVizier Schinveld) is niet alleen een gepassioneerd pensioenadviseur, hij coacht na een succesvolle eigen volleybalcarrière ook diverse volleybalteams. Het coachen van mensen zit hem in het bloed. Zo brengt hij jou met plezier en humor naar jouw doel.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.