Kennisbankartikel:

Pensioenpremie berekenen: hoe is het voor jou opgebouwd?

Kennisbank » Pensioenpremie berekenen: hoe is het voor jou opgebouwd?

Pensioenpremie berekenen: hoe is het voor jou opgebouwd?

Er zijn nogal wat onzekerheden bij werknemers over de hoogte van de pensioenpremie en over wat dit nu betekent. Pensioen is en blijft voor velen een moeilijk begaanbaar terrein. Het is aan degenen die het wel begrijpen de taak om dit in “Jip en Janneke taal” uit te leggen. In dit artikel ga ik uitleggen hoe je de pensioenpremie kunt berekenen. De pensioenuitkering berekenen gaat nog een stap verder wat betreft moeilijkheidsgraad, maar ook dat wil ik graag uitleggen.

De pensioenpremie

De pensioenpremie berekenen is in eerste instantie afhankelijk van het pensioensysteem. Op dit moment kennen we in Nederland twee pensioensystemen die gangbaar zijn. De eerste regeling ,en ook de meest gehanteerde regeling, heet de “middelloon regeling”. De andere regeling heet “beschikbare premieregeling”. Deze wordt tot nu toe veel gebruikt binnen sectoren waar geen verplichte pensioenregeling van kracht is. De internationale termen voor deze twee regelingen zijn “Defined benefit” en “Defined contribution”.

Bereken hier je pensioen als ondernemer!

Pensioenpremie berekenen middelloon regeling

Bij een middelloon regeling wordt er eigenlijk gerekend met een percentage van het bruto jaarsalaris. Grote pensioenfondsen (APG, Zorg en Welzijn, PME enz.) stellen dit percentage samen met werknemer en werkgever vast. Bij de pensioenpremie berekening wil je enerzijds niet dat deze “tekortschiet” en er dus onvoldoende opbouw plaatsvindt. Anderzijds is het ook niet de bedoeling dat de werknemer en werkgever te veel kosten gaan maken en hierdoor het inkomen van de werknemer en de winst van het bedrijf daaronder lijden. Jaarlijks moeten de pensioenfondsen zelf toetsen of de premie-inkomsten voldoende zijn om de uitkeringen nu en in de toekomst te kunnen garanderen. Hierin schuilt ook de enorme problematiek waar, met name, de grote pensioenfondsen het erg lastig hebben in de laatste 10 jaar. Dit heeft er mede voor gezorgd dat dit systeem in de toekomst gaat verdwijnen.

Bij dit systeem van pensioenpremie berekenen vormt het bruto-inkomen dus de basis. Ook het vakantiegeld telt hier meestal mee. In een aantal gevallen tellen er ook andere zaken mee, zoals een vaste 13e maand. Verder is het zo dat bij het berekenen van pensioenpremie er over het eerste deel van het inkomen geen pensioenopbouw plaatsvindt. Dit wordt franchise genoemd en dit is wettelijk verplicht. Het is verplicht doordat de overheid iedere ingezetene in Nederland al een staatspensioen, de AOW, toekent.

Pensioengrondslag

Zo, nu hebben we dus een bruto-inkomen per jaar, opgeteld met vakantiegeld en verminderd met de franchise. Nu houden we een bedrag op jaarbasis over en dit noemen we de pensioengrondslag, ook wel aangeduid met PG. De laatste stap van de pensioenpremie berekenen is het toepassen van het afgesproken percentage over de pensioengrondslag. Hieruit wordt de jaarpremie berekend. Dit is de totale premie, waarbij in verreweg de meeste gevallen ook nog een verdeling tussen werknemer en werkgever is afgesproken. Dat kan bijvoorbeeld 50-50 zijn, maar ook 80-20. Als je dus een inhouding pensioenpremie op de loonstrook ziet, dan hoeft dit niet gelijk iets te zeggen over de kwaliteit van de pensioenregeling.

Pensioenpremie berekening beschikbare premieregeling

De tweede manier van pensioenpremie berekenen gaat volgens de beschikbare premieregeling (defined contribution). Hierbij is er meestal een oplopend percentage van toepassing, waarbij je meer pensioen opbouwt naarmate je ouder wordt (en vaak meer inkomen hebt). Deze oplopende percentages noemen we staffels en deze gaan iedere 5 jaar omhoog. De hoogte van deze staffels moet voldoen aan allerlei regels, maar ook daar ga ik in dit artikel verder niet op in. Als je weet hoe oud je bent, dan weet je welk percentage je moet gebruiken. Ook bij deze regeling wordt dit percentage over de pensioengrondslag genomen en dan heb je de berekening pensioenpremie klaar.

Het verschil

Wat is nu het echte verschil tussen deze twee regelingen? Het verschil is dat er bij de middelloonregeling wordt uitgegaan van een vaste en gegarandeerde pensioenuitkering op pensioendatum. Vervolgens wordt er “teruggerekend” naar een pensioenpremie die voldoende moet zijn om deze gegarandeerde pensioenuitkering te kunnen doen. Bij de berekening pensioenpremie volgens de beschikbare premieregeling wordt er een bedrag (kapitaal) opgebouwd volgens de aangegeven staffelpercentages. Uiteindelijk wordt daarmee een bedrag opgebouwd dat hopelijk voldoende pensioen biedt op pensioengerechtigde leeftijd. Een belangrijk verschil dus.

Hiermee heb ik ook al een beetje verklapt hoe je de pensioenuitkering kunt berekenen volgens de beschikbare premieregeling. De basis daarvan is het bedrag dat je uiteindelijk, al dan niet via beleggingen, opgebouwd hebt. Met dit bedrag kun je vervolgens gaan “shoppen” bij diverse aanbieders. Als de rente hoog is, krijg je ook een hogere uitkering. In de afgelopen jaren hebben we te maken met een lage rente en zijn de pensioenuitkeringen hieruit dus ook laag.

De pensioenuitkering berekenen volgens een middelloonregeling is heel anders. Hierbij staat namelijk al op voorhand vast welk stukje pensioen je komend jaar gaat opbouwen. Hierbij geldt wederom de pensioengrondslag, waarover een bepaald percentage wordt “toegezegd”. Het wettelijke maximum op dit moment is 1,875%. Stel iemand heeft een pensioengrondslag van  € 40.000,- per jaar en een opbouwpercentage van 1,75%, dan is de pensioenopbouw over dat specifieke jaar € 700,-. Dit bouwt jaarlijks verder op.

Pensioenakkoord

Voor de zekerheid van de toekomst van deze regelingen is er een pensioenakkoord gesloten. In dit pensioenakkoord is onder andere afgesproken dat het middelloonsysteem verdwijnt. Ook de opgebouwde aanspraken daarvan (vaste uitkeringen) zullen worden omgezet in een systeem dat sterk lijkt op een beschikbare premieregeling. Er wordt daarbij wel meer gestuurd op zekerheden, dan momenteel bij beschikbare premieregeling, maar garanties komen toch te vervallen.

Dit concludeert mijn korte uitleg over het berekenen van pensioenpremie en pensioenuitkering. Meer informatie nodig? Neem dan contact op met één van onze specialisten.

Mail mij dit overzicht

Mail mij dit overzicht en krijg inzicht in alle collectieve pensioen mogelijkheden.

Je staat toe dat wij je de uitkomsten van de pensioenrekentool toesturen en andere handige tips en tools met je delen. We spammen je niet en je kunt je bij elke e-mail eenvoudig weer uitschrijven.

Lees meer over hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan in ons privacybeleid.

Mail mij dit overzicht

Mail mij dit overzicht en krijg inzicht in alle pensioen mogelijkheden.

Je staat toe dat wij je de uitkomsten van de pensioenrekentool toesturen en andere handige tips en tools met je delen. We spammen je niet en je kunt je bij elke e-mail eenvoudig weer uitschrijven.

Lees meer over hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan in ons privacybeleid.

Aanvraag gratis adviesgesprek

Vraag nu een gratis adviesgesprek aan en krijg inzicht in jouw pensioen mogelijkheden.

Lees meer over hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan in ons privacybeleid.

Pensioenupdates, ja graag!

Schrijf je nu in voor onze pensioenupdates en ontvang onze 7 extreem waardevolle tips voor een goed pensioen!

Net als jij hebben wij ook een hekel aan SPAM, daar hoef je niet bang voor te zijn.