Jari Braaksma (februari 2021 – juli 2021)

Mijn naam is Jari Braaksma, ik ben 23 jaar en ik studeer Bedrijfskunde aan de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Ik heb van februari 2021 tot juli 2021 stage gelopen bij PensioenVizier als marketing medewerker.

Tijdens mijn stage was ik onder andere verantwoordelijk voor de website en de social media van PensioenVizier. Ik heb de stage bij PensioenVizier als zeer leerzaam ervaren.

Graag wil ik iedereen van PensioenVizier bedanken voor de begeleiding!

Jari Braaksma

Jari Braaksma (februari 2021 – juli 2021)