Wat is een werkingssfeeronderzoek?

Als je een bedrijf hebt, maar geen pensioenregeling hebt, let dan op! Een werkingssfeeronderzoek geeft je uitsluitsel of je wel of niet onder een pensioenfonds valt. Wij raden aan om altijd een werkingssfeeronderzoek (ook wel BPF-check) te doen! In de Staatscourant staat gepubliceerd wat de insluitings- en uitsluitingscriteria zijn. Het is zaak om de Staatscourant goed te lezen en te kijken waar wat geschreven staat.

Om dit vervolgens te vergelijken met het eigen bedrijf en de werkzaamheden van het personeel. Niets doen is geen optie! Hoe langer je wacht hoe groter de schade. Het is dus van belang om snel te handelen. Zo voorkom je grote inhaalpremies bij pensioenfondsen. Val je als werkgever onder een pensioenfonds dan is het zaak om alle werknemers ook aan te melden. Vroeg of laat staat het pensioenfonds voor de deur en vraagt deze alle verschuldigde premies op, vanaf het moment dat het eerste personeelslid in dienst kwam.

Verschillende pensioenfondsen

Er zijn meer dan 70 pensioenfondsen in Nederland, maar een systeem waaruit blijkt of je onder een pensioenfonds valt of niet, bestaat (nog) niet. Dit komt onder andere omdat de materie complex is. Met het gevolg dat het moeilijk te automatiseren is. Een werkingssfeeronderzoek vergt tijd en vakmanschap. De tijd zit voornamelijk in het lezen van de diverse Staatscouranten. Het vakmanschap zit voornamelijk in het toetsen van verschillende pensioenfondsen. Het is soms verrassend onder welk pensioenfonds een bedrijf kan vallen. Wil jij weten of jouw bedrijf onder een pensioenfonds valt? Klik op de deze link om verschillende pensioenfondsen te vergelijken.

werkingssfeeronderzoek, handen achter de laptop.

Waarom een werkingssfeeronderzoek?

Het snelle antwoord: doe je het niet dan kan het heel veel geld kosten. We geven hieronder een voorbeeld:

Onderneming “de Stekker” is een ICT-bedrijf en heeft 30 medewerkers. De loonsom bedraagt € 1.000.000 en we gaan er gemakshalve van uit dat dit de afgelopen jaren hetzelfde was. Het bedrijf bestaat al een jaar of 10. Van de ICT-mensen is een groot deel aan het werk bij andere bedrijven. Het gaat goed en de vraag naar ICT-ers is enorm. De klanten hebben steeds meer werk, waardoor het vaak zo is dat een ICT-er daar fulltime is. Op een dag krijgt “de Stekker” een brief van het STIPP. Ze vragen naar de aard en de werkzaamheden van het bedrijf. Nietsvermoedend vult de eigenaar het formulier in en beantwoordt alle vragen naar eer en geweten.

Er komt een vervolgbrief met de vraag naar meer informatie. Ook deze brief beantwoordt de eigenaar. Weer enkele weken later geeft het pensioenfonds STIPP aan dat ze onder het pensioenfonds vallen. En dat het bedrijf de verschuldigde pensioenpremies over de afgelopen jaren moet betalen.

Vraag een werkingssfeeronderzoek aan

Waarom een pensioenfonds?

Pensioenfondsen zijn altijd op zoek naar bedrijven die onder het desbetreffende pensioenfondsen vallen. Dit doen ze om twee redenen:

  1. Klopt een, gepensioneerde, werknemer bij een pensioenfonds aan, dan kan het zo zijn dat het pensioenfonds moet uitkeren ook al is er nooit premie afgedragen. De werknemer moet dan wel aantonen dat hij in de desbetreffende sector heeft gewerkt en dat werk heeft verricht.
  2. De sector acht het wenselijk dat er uit concurrentie overwegingen een “level playing field” is. Dit betekent dat ieder bedrijf in de sector dezelfde werknemerslast heeft. Door informatie op te vragen heeft de STIPP een eigen werkingssfeeronderzoek gedaan. Doordat er veel personeel aan het werk was bij anderen wordt “de Stekker” gezien als een detachering/uitzendbureau. Deze vallen onder STIPP.

Voorbeeld onderneming

Op grond van de bedrijfsactiviteiten en de statuten van het BPF valt de onderneming onder de werking van het bedrijfstakpensioenfonds STIPP. Dit staat immers gepubliceerd in de Staatscourant. De werkgever heeft zijn medewerkers echter niet aangemeld. De premie bij het STIPP bedraagt 12% van de loonsom, waarvan 8% voor rekening van de werkgever komt. Meer lezen over het BPF, klik dan hier.

De werkgever heeft een pensioenregeling voor zijn medewerkers, en verzekeraar Y voert deze uit. Het BPF stelt zich nu op het standpunt dat onderneming “de Stekker” zijn medewerkers alsnog met terugwerkende kracht moet aanmelden. Vanaf datum in dienst van de eerste medewerker. BPF staat hierin volledig in zijn recht. Voor de onderneming betekent dit: alsnog afdragen van premies aan STIPP : 10 jaar x 12% x €1.000.000 = €1.200.000;

De eigenaar van “de Stekker” kan nu concluderen dat hij ten onrechte jaren achter elkaar premies heeft betaald aan de verzekeraar. De verzekeraar neemt waarschijnlijk het standpunt in dat hij risico heeft gelopen. De onderneming krijgt in ieder geval een discussie met de verzekeraar die niet zonder meer de overeenkomst met terugwerkende kracht zal ontbinden. De onderneming heeft het moeilijk gehad de laatste jaren. De concurrentie is hevig en de financiële reserves zijn minimaal, mede door investeringen in opleidingen en certificering van de werknemers. De eigenaar ziet maar één oplossing nadat hij tevergeefs bij diverse banken heeft aangeklopt: hij moet het faillissement aanvragen. Bovenstaand scenario wil je niet als eigenaar of manager van een bedrijf en ook als accountant wil je dit niet voor je klanten.

Wij voeren een werkingssfeeronderzoek graag voor je uit.

Je valt niet onder een pensioenfonds

Weet je zeker dat je niet onder een pensioenfonds valt dan kun je zelf een pensioenregeling afsluiten. De wet schrijft voor dat het pensioen buiten het eigen bedrijf gebracht moet worden. Op deze manier zijn de pensioengelden veilig gesteld bij een faillissement. Dit kan je doen bij een verzekeraar, een PPI (Premie Pensioen Instelling) of een APF (Algemeen Pensioen Fonds). Hoe je het pensioen inricht is dan helemaal aan jou. Iedere pensioenregeling heeft voor- en nadelen, we vergelijken de regelingen graag voor jou.

Bereken hier het collectief pensioen!

Kosten van een werkingssfeeronderzoek

Wij helpen je graag met een werkingssfeeronderzoek! Met een minimale tijds- en geldinvestering nemen we je graag deze zorg uit handen. De kosten van een onderzoek verschillen van bedrijf tot bedrijf. Een werkingssfeeronderzoek kan erg complex zijn of juist heel eenvoudig. Maar om een richtlijn te geven is er een vanaf prijs van €990,- exclusief btw. Na een eerste bezoek en kennismaking weet je waar je aan toe bent.

Pensioencommunicatie, de stap naar waarde!

Het is belangrijk dat jouw werknemers niet alleen weten hoe ze er op dit moment voorstaan, maar ook of ze nog op de goede weg zijn om hun doel op hun AOW-datum te bereiken. Hierbij komt pensioencommunicatie om de hoek kijken! Alles weten over een goede pensioencommunicatie? Bekijk onze pdf over pensioencommunicatie!

Marcel Wallage

Financieel planner vanuit Sneek en Amsterdam. Voor onafhankelijk, begrijpelijk en persoonlijk advies aan ondernemers en bedrijven! Auteur “denk niet aan je pensioen”. Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen en mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.