150+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Pensioen partner bepaald of onbepaald.

Bij een pensioenregeling voor het personeel gaat het niet alleen om geld voor later, maar ook om geld voor je gezin. Een pensioenregeling bevat ook dekking voor nabestaanden (pensioen voor partner en wezenpensioen) en dekking voor pensioenopbouw bij langdurige ziekte. In dit artikel zoomen we in op het partnerpensioen en welke soorten partnerpensioen er zijn. Wanneer een pensioenregeling opgestart wordt bij een verzekeraar dan heeft de werkgever de keuze om te kiezen voor bepaald of onbepaald partnerpensioen.

Wat is het verschil?

Het bepaalde partnerpensioen zorgt ervoor dat er partnerpensioen is voor iedereen met een partner. Werknemers zonder partner hebben dus geen dekking voor het partnerpensioen. Gezien het feit dat de risicopremies veelal voor rekening van de werkgever komen, scheelt dit voor de werkgever aan premie. Werknemers zonder partner hoeven immers ook geen partnerpensioen te hebben, er is geen partner. Zodra een werknemer wel een partner krijgt dan wordt de partner aangemeld op de pensioenregeling en zal er alsnog partnerpensioen zijn. Bij bepaald partnerpensioen ligt er een verantwoordelijkheid bij de werknemer met betrekking tot het aanmelden van de partner. De werknemer dient namelijk bij samenwonen zelf de partner aan te melden in het persoonlijk portaal. Over het algemeen geldt dat een partner de partner in de pensioenregeling is wanneer je langer dan zes maanden (of langer) samenwoont. Een geregistreerd partnerschap of huwelijk wordt automatisch verwerkt via de gemeente (basisregistratie personen).

Bij onbepaald pensioen partner geldt dat iedereen dekking heeft voor partnerpensioen, of er nou een partner is of niet. Dat klinkt misschien raar, maar bij een groot werknemersbestand zien we in de praktijk dat ook het merendeel van de werknemers een partner heeft. Bij een groot aantal partners in het werknemersbestand is een onbepaald partnersysteem vaak goedkoper dan een bepaald partnerpensioen. Daarnaast hoeven zowel werkgever als werknemer geen aandacht te schenken aan het aan- of afmelden van een partner. Het is automatisch voor alle werknemers geregeld. Bij onverhoopt overlijden wordt er dan nagegaan wie de partner is.

pensioen partner

De keuze, bepaald of onbepaald partnerpensioen?

De keuze wordt veelal gebaseerd op het werknemersbestand en op de hoeveelheid partners. Wanneer er bijvoorbeeld zes werknemers zijn en er hebben twee werknemers een partner, dan is bepaald partnerpensioen voor de hand liggender. De totale kosten zijn lager en de werknemers met een partner hebben dekking bij onverhoopt overlijden. Stel dat er een werknemersbestand is van vijfentwintig werknemers en achttien werknemers hebben een partner, dan is onbepaald partnerpensioen doorgaans voordeliger, omdat het tarief voor onbepaald partnerpensioen wat lager ligt dan voor bepaald partnerpensioen. Daarnaast geeft het een stukje gemak dat er niet aangemeld of afgemeld hoeft te worden. Bij grotere bedrijven en vele wisselingen van personeel heeft dat vaker de voorkeur. Het is daarom sterk afhankelijk van het werknemersbestand en de wens van de werkgever welke optie het best passend is.

Meer weten?

De afweging maak je niet alleen, laat een professional met je meedenken! Pensioen is complexe materie waar wij je graag bij helpen!

Neem gerust contact met ons op!

Pensioencommunicatie, de stap naar waarde!

Wanneer je als werkgever een goed communicatiekanaal richting het personeel hanteert, creëer je pensioenbewustzijn. Hierbij komt ook pensioencommunicatie om de hoek kijken! Alles weten over een goede pensioencommunicatie? Bekijk onze pdf over pensioencommunicatie!

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Chantal Nap

Mijn naam is Chantal Nap en sinds 2021 mede-eigenaar van PensioenVizier. Na mijn stageperiode bij PensioenVizier in 2009, namens de Hanzehogeschool Groningen, ben ik bij PensioenVizier in dienst getreden. Vanaf 2015 adviseer ik, met veel plezier, werkgevers over de mogelijkheden van een pensioenregeling voor de werknemers. Het maken van keuzes die passen bij een werkgever geeft mij een voldaan gevoel.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.