Kennisbankartikel:

FAQ collectieve pensioenregeling

Kennisbank » FAQ collectieve pensioenregeling

FAQ collectief pensioenregeling

Op welke regeling is het pensioen gebaseerd? 

Er zijn twee veel voorkomende vormen van en collectieve pensioenregeling. Dit zijn beschikbare premieregeling en middelloonregeling.

Hebben jullie referenties ?

Ja, die zijn er zeker. Bekijk onze referenties.

Gaat het om beleggen van mijn pensioengeld? 

Bij beschikbare premie wel. Bij middelloon niet.

Wat zijn de opbrengsten van de ingelegde premies? 

Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Een beetje flauw, maar wij kunnen werkelijk geen voorspelling doen over de rendementen. Desalniettemin is bij een neutraal risicoprofiel een samengesteld rendement van 4-5% normaal.

Is er een gegarandeerd rendement?

Of is het afhankelijk van beleggingsresultaten? Dit is afhankelijk van de beleggingsresultaten. Je zou eigenlijk niets anders moeten willen. Beleggen geeft op lange termijn (+10 jaar) nu eenmaal meer rendement dan sparen. Met de rente van vandaag zou je een factor 7 meer in moeten leggen.

Zijn er statistieken van rendementen uit het verleden?

Ja, die zijn er. Iedere aanbieder heeft deze.

Kan ik als werknemer zelf de beleggingsportefeuille bepalen?

Ja, bij de optie vrij beleggen kun je helemaal zelf beleggen. Vaak wordt er niet voor deze optie gekozen. Om de volgende redenen:

 • het is duurder voor de werkgever
 • beleggen is een vak, je moet er dagelijks mee bezig zijn om dit goed te doen

Je kunt wel kiezen uit een aantal life cycles. Van defensief, neutraal tot offensief. Je kan zelf bepalen welke life cycle het best bij je past.

Wij gebruiken hiervoor een risicoprofielbepaler.

Kan ik maatschappelijk verantwoord beleggen?

De fondsen waarin belegd wordt zijn schoon. Dat wil zeggen geen kinderarbeid en geen investeringen in oorlogstuig. Bij de optie vrij beleggen kun je kiezen uit fondsen van de Triodos bank.

Duurzaam beleggen bij een aanbieder is vaak mogelijk. Er is echter een verscheidenheid aan fondsen van “licht groen” naar “heel donker groen”

Wat zijn de kosten van een collectieve pensioenregeling? Te denken valt aan:

 • Service kosten uitvoerder. Deze bedragen tussen de €50 en €85 euro per persoon per jaar.
 • Vermogensbeheer kosten. Deze bedragen vaak rond de 0,45% van het belegd vermogen
 • Administratie kosten. Deze zitten in de servicekosten
 • Aan/ verkoop kosten van de beleggingen, soms -0- soms ook 0,15%

Hoe verloopt de uitkering?

De uitkering vangt aan op pensioendatum, is levenslang(!) en geschiedt in overleg met jou.

In feite kun je kiezen voor twee methodes:

1. Uitkering op rentebasis

1a. Uitkering op rentebasis, dat is dus levenslang hetzelfde bedrag

1b. Uitkering hoog laag. Bijvoorbeeld 5 of 10 jaar hoog daarna laag.  In de verhouding maximaal 100:75

2. Uitkering op basis van doorbeleggen.

 

Vragen? Neem contact met ons op!

 

Kan ik zelf de ingangsdatum van het pensioen bepalen?

Ja, je kunt de pensioendatum vervroegen of uitstellen. Dit heeft wel invloed op de hoogte van de uitkering. Des te eerder het pensioen ingaat des te lager het pensioenbedrag. Het wordt immers over meer jaren “uitgesmeerd”. Omgekeerd is dat ook het geval. Uitstellen betekent een hoger pensioen.

 

Is de hoogte van de uitkering afhankelijk van de rentestand?

Ja, als je voor een vaste uitkering (op rentebasis) kiest. Nee als je voor doorbeleggen kiest. Er is sinds september 2016 een wet “verbeterde premieregeling” aangenomen. Je kan nu doorbeleggen met jouw pensioengeld. Lees hier over doorbeleggen.

 

FAQ collectief pensioenregeling

Is er een collectieve pensioenregeling voor nabestaanden?

Ja, deze bedraagt 1,16% van de pensioengrondslag per jaar vanaf datum in dienst (tot68). De pensioengrondslag is je jaarsalaris minus de franchise (=drempelbedrag = €13.344 bij fulltime).

Wil je meer nabestaandenpensioen? Dat kan geregeld worden in de aanvullende module. Deze kosten zijn dan voor jezelf. Een keuring is niet noodzakelijk.

Is er een FAQ collectieve pensioenregeling voor arbeidsongeschiktheid?

Er is premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid is er de eerste twee jaar loondoorbetaling vanuit de werkgever (minimaal 70% op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid). Daarna is er de WIA op basis van gangbare arbeid.

Is het mogelijk extra premie in te leggen als werknemer?

Er is bijspaarruimte. Of je dit moet doen is twijfelachtig.

Is de voorziening transparant?

Ja, de meeste pensioenregelingen zijn transparant. Transparanter dan dit is niet mogelijk alle kosten en dergelijke zijn direct en zonder “kleine lettertjes” zichtbaar.

Geeft deze collectieve pensioenregeling duidelijke (online) inzichten?

Jazeker, er is een duidelijke, persoonlijke dashboard voor iedereen.

Dit is inclusief onderstaande zaken:

Te denken valt aan een overzicht van de op te bouwen pensioenwaarde/ het verwachte eind kapitaal. Dit op basis van verwachte rendementen en inleg.

De jaarlijkse pensioenuitkering die de deelnemer uiteindelijk kan ontvangen/aankopen.

kijk voor een overzicht van jouw pensioen op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Wat is de verdeelsleutel van de premie inleg werknemer/werkgever?

De verdeling op ouderdomspensioen (dat is de spaarpremie) is vaak 50% werkgever en 50% werknemer.

De risicopremie bij overlijden (=nabestaandenpensioen) is voor de werkgever. De risicopremie premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is voor de werkgever. De kosten bij de aanbieder voor de regeling zijn voor de werkgever. De kosten voor de implementatie en het onderhoud zijn voor de werkgever.

Wat zijn de kosten van waardeoverdracht?

Soms is er sprake van exitkosten bij waardeoverdracht. Dit geldt voor zowel collectief als voor individueel.

Hoeveel is de eigen bijdrage en hoe werkt dat?

Stel de eigen bijdrage is 50% van de premie. De premie komt als volgt tot stand:

Stap 1. : Salaris minus drempelbedrag €13.785 (bij fulltime 2019) = Pensioengrondslag

Stap 2. : Pensioengrondslag maal het geldende percentage per leeftijd:

Staffel II met 4% rekenrente

20 t/m 24  4,40%

25 t/m 29  5,40%

30 t/m 34  6,60%

35 t/m 39  8,00%

40 t/m 44  9,80%

45 t/m 49  11,90%

50 t/m 54  14,60%

55 t/m 59  18,00%

60 t/m 64  22,40%

65 t/m 68  26,80%

Stap 3. : 50% van de premie komt voor eigen rekening en is bruto.

Bij een belastingdruk van 42% is dus 58% netto.

FAQ collectieve pensioenregeling

 

  Schrijf me ook in voor de nieuwsbrief

  Gespecialiseerd in collectieve pensioenregeling

  PensioenVizier specialiseert zich in pensioen en financiële planningen voor ondernemers en ondernemingen. We zijn al sinds 1 maart 2003 iedere dag bezig met pensioen. We hebben al meer dan 10.000 adviezen uit mogen brengen voor jong en oud. Wij denken mee met onze relaties over individuele en collectieve pensioenen. Kenmerken van ons advies zijn dat we voldoen aan de wetgeving, integer handelen en uiteraard staat het belang van onze klant hierbij voorop.

  Mail mij dit overzicht

  Mail mij dit overzicht en krijg inzicht in alle collectieve pensioen mogelijkheden.

  Je staat toe dat wij je de uitkomsten van de pensioenrekentool toesturen en andere handige tips en tools met je delen. We spammen je niet en je kunt je bij elke e-mail eenvoudig weer uitschrijven.

  Lees meer over hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan in ons privacybeleid.

  Mail mij dit overzicht

  Mail mij dit overzicht en krijg inzicht in alle pensioen mogelijkheden.

  Je staat toe dat wij je de uitkomsten van de pensioenrekentool toesturen en andere handige tips en tools met je delen. We spammen je niet en je kunt je bij elke e-mail eenvoudig weer uitschrijven.

  Lees meer over hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan in ons privacybeleid.

  Aanvraag gratis adviesgesprek

  Vraag nu een gratis adviesgesprek aan en krijg inzicht in jouw pensioen mogelijkheden.

  Lees meer over hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan in ons privacybeleid.

  Pensioenupdates, ja graag!

  Schrijf je nu in voor onze pensioenupdates en ontvang onze 7 extreem waardevolle tips voor een goed pensioen!

  Net als jij hebben wij ook een hekel aan SPAM, daar hoef je niet bang voor te zijn.