150+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Doorbeleggen

Doorbeleggen (ook wel variabele uitkering genoemd) kan je kiezen net voor jouw pensioendatum. Komt jouw pensioen tot uitkering dan had je in het verleden maar één optie. Namelijk het aankopen van een pensioen op rentebasis. De rente staat laag, dat betekent een laag pensioen. De wet die dit mogelijk maakt om “door te beleggen” heet “wet verbeterde premieregeling”. Deze wet is sinds 1 september 2016 van kracht. Doorbeleggen kan met pensioen en lijfrentes! Hoeveel pensioen heb jij?

Bereken hier jouw pensioen als ondernemer!

Wat is ‘De Wet verbeterde premieregeling’?

‘De wet verbeterde premieregeling’ is ontstaan vanwege de lage rentestand. De lage rentestand heeft een negatieve invloed op het ouderdomspensioen. De Wet verbeterde premieregeling heeft doorbeleggen mogelijk gemaakt. Hiervoor waren twee aanleidingen van belang:

Lage rente

Na de crisis van 2008 heeft de Europese Centrale Bank (ECB) meerdere keren de marktrente verlaagd. Dit om groeivertraging van de wereldeconomie te weerhouden. Dankzij de lage marktrente was het voor particulieren en bedrijven voordeliger om te lenen en investeren. Echter is er ook een keerzijde aan de verlaging van de rentestand. Door de lage marktrente zal je in de toekomst geconfronteerd worden met een lagere pensioenuitkering dan verwacht. De rentestand heeft namelijk veel invloed op je pensioen. Voorbeeld: gaat de marktrente met 1% omlaag, dan wordt jouw ouderdomspensioen maar liefst 14% lager. Dit is de harde realiteit waarin je bewust keuzes moet gaan maken.

Keuzevrijheid

Naast de lage marktrente is deze wet ook gekomen om jou meer keuzevrijheid te bieden, zodat je kan beslissen wat je met jouw opgebouwde pensioenvermogen wilt doen. De keuze bestaat uit; vast pensioen, doorbeleggen of een combinatie van beide.

Beleggen in de uitkeringsfase is niet nieuw; eind jaren negentig werden lijfrenteproducten aangeboden om dit mogelijk te maken. Daar kwam een eind aan als gevolg van de beurscrash in 2001. Destijds werden producten aangeboden met onrealistische rendementen ( 8% rekenkundig rendement). Deze rendementen werden vaak niet waar gemaakt. De verzekeraars houden momenteel veel meer rekening met de mogelijke dalingen in de beurskoersen, ook kunnen zij nu door middel van verschillende tools, inzicht geven in de gevolgen van mogelijke beurscrashes.

doorbeleggen

Wat zijn de voor- en nadelen van doorbeleggen?

Hieronder bespreken wij verschillende voor- en nadelen van doorbeleggen.

Voordelen van doorbeleggen

Minder last van de lage marktrente

Zoals je eerder hebt vernomen is de marktrente de meeste bepalende factor voor de hoogte van je pensioenuitkering. Ter verduidelijking; daalt de marktrente, maar blijft de inleg gelijk, dan daalt ook de uitkering. Aan de hand van doorbeleggen wordt je onafhankelijk van de marktrente, maar beleggingsresultaten tellen wel mee natuurlijk!

Kans op extra rendement

Doorbeleggen zorgt voor een extra rendement bovenop de marktrente, jouw inleg genereert naar verwachting hogere uitkering dan verwacht.

Keuze in uitkeringspatroon

Je hebt keuze uit twee uitkeringspatronen, zo kun je kiezen voor een dalend of gelijkblijvend uitkeringspatroon. De dalende variant zorgt voor dat je bij aanvang een hogere uitkering ontvangt, de berekening hiervan is gebaseerd op het verwachte rendement. Bij de gelijkblijvende variant zie je het verwachte rendement pas terug wanneer het ook daadwerkelijk is gemaakt. Uiteraard is de keuze afhankelijk van je wensen en PensioenVizier helpt je daarbij!

Variabel partnerpensioen

Bij een vast partnerpensioen betaal je voor het verzekeren van het langlevenrisico van je partner. Maar bij een variabel partnerpensioen is dit niet nodig, wat zorgt voor een positief effect op het partnerpensioen.

Nadelen van doorbeleggen

Onzekerheid over de uitkering

Helaas zijn er aan doorbeleggen ook onzekerheden verbonden. Door tegenvallende beleggingsresultaten kan je variabele uitkering na verloop van tijd lager uitpakken dan verwacht. Dit kan een probleem zijn als de afhankelijkheid van dit deel van het pensioen op jouw levensonderhoud groot is.

Stijgende levensverwachting

Een andere bepalende factor voor de hoogte van jouw uitkering is de verwachte resterende levensduur. Wanneer je voor een vast pensioen kiest, dan verzeker jezelf voor een langlevenrisico. Dit zorgt voor zekerheid, maar dit zorgt ook voor lagere uitkering bij aanvang. Wie voor een variabele uitkering kiest, zal daarentegen bij aanvang een hogere uitkering ontvangen. Wel moet je er rekening mee houden dat de uitkering in de toekomst lager uit kan uitpakken, vanwege de stijgende levensverwachting.

doorbeleggen

Nieuw pensioenstelsel (WTP)

Inmiddels is de herziening van het Nederlandse pensioenstelsel in gang gezet. Op 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) ingegaan. Het is een uitgebreide wet met veel haken en ogen. Een paar in het oog springende zaken zijn:

-Iedereen gaat over naar een eigen spaarpot, bestaande regelingen worden omgezet. (voor 31-12-2027)

-Je mag 10% van je pensioensom opnemen voor pensioendatum (zomer 2024)

-Aanvangsleeftijd ligt bij 18 jaar (was 21 jaar)
-Wezenpensioen eindleeftijd is 25 jaar (was 21 jaar en indien studerend 27 jaar)

-Nabestaandenpensioen is percentage van het salaris (dat mag tot 50%)

Sinds 1 september 2016 is het mogelijk om op pensioendatum te kiezen voor (gedeeltelijk) doorbeleggen met het opgebouwde vermogen. Dit betekent dat jouw pensioen een meer individueel karakter zal hebben. Hierbij is het voor jou als ondernemer, ZZP’er of DGA belangrijk om bewust te zijn van jouw eigen pensioenopbouw. Om vervolgens daarin zelf keuzes te maken. PensioenVizier helpt je graag mee! Hieronder een aantal zaken waar PensioenVizier je mee kan helpen.

Doen, doen en nog eens doen!

Moet ik doorbeleggen? Wij kunnen jou helpen! Twijfel niet en neem contact met ons op! Dit kan via 088 9000 900 of laat hieronder jouw gegevens achter. We helpen je graag verder en nemen de kosten voor een kennismakingsgesprek voor onze rekening.

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Paul Verbeek

Paul Verbeek (PensioenVizier Schinveld) is niet alleen een gepassioneerd pensioenadviseur, hij coacht na een succesvolle eigen volleybalcarrière ook diverse volleybalteams. Het coachen van mensen zit hem in het bloed. Zo brengt hij jou met plezier en humor naar jouw doel.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.