Wanneer kan ik stoppen met werken?

Aan de voorkant van het adviestraject en bij gesprekken met ondernemers krijgen wij bij aanvang van het gesprek best vaak dezelfde vraag gesteld. Dit is namelijk: “wanneer kan ik stoppen met werken?” De goede vraag zou moeten zijn: “wanneer wil ik stoppen?”.

Het eerste filtermoment is dan om samen met de relatie te bekijken wat er achter deze vraag ligt.

Direct naar:

Wanneer is jouw AOW-datum?

Een veel voorkomende vraag is ”Wanneer is mijn AOW-datum?” Met de komst van het nieuwe pensioenakkoord is er veel veranderd. Onder druk van de vakbonden heeft de overheid op dit punt, op korte termijn flink aan de knoppen gedraaid. Onder andere de ingangsdatum is veranderd.

De komende jaren gaat de AOW-leeftijd iets minder snel oplopen. De huidige AOW-leeftijd (als je nu 65 jaar bent) is 67 jaar. Voor de iets jongeren onder ons blijft de toekomstige leeftijdsverwachting toch een factor die in de toekomst wordt meegenomen. Ook de maatschappelijke druk op de huidige voorzieningen en de rol van de vakbonden maakt dat de toekomstige ingangsdatum van de AOW nog een onzekere factor blijft. Lager dan 67 jaar en 3 maanden wordt de ingangsdatum in ieder geval niet meer.

Bereken hieronder jouw AOW leeftijd!

Bereken jouw AOW leeftijd

Hoogte van de AOW?

Een tweede aspect met betrekking tot de vraag wanneer kan ik stoppen met werken is de hoogte van de AOW. Op basis van de huidige gegevens is die hoogte € 973,86 voor een gehuwde of samenwonende. En € 1.430,- voor een alleenstaande (cijfers 2023). Een belangrijk punt hierbij is wel in hoeverre de toekomstige hoogte van de AOW, met de sterke vergrijzing van de bevolking in Nederland, nog gegarandeerd is.

Bereken hier jouw pensioen als ondernemer!

Is dit het hele verhaal? 

Nee, natuurlijk niet. Er is ook nog “de tweede pijler”. Gedurende het werkzame leven zijn er door de werknemer maar ook door de ondernemer tal van voorzieningen opgebouwd. Kijk je naar de fiscale mogelijkheden om gebruik te maken van de desbetreffende voorzieningen dan zie je dat hier ook veel beweging in zit. Deze beweging ligt vooral op het later laten ingaan van de voorzieningen.

Pensioenvoorzieningen gingen vroeger nog uit van een leeftijd van 65 jaar of eerder. Met het opschuiven van de AOW-leeftijd hebben de diverse Pensioenuitvoerders deze datum aangepast naar de nieuwe AOW-leeftijd. Ook werden de bestaande rechten ingevaren.

In combinatie met een lagere jaarlijkse toekomstige fiscale opbouw. Met betrekking tot de opgebouwde pensioenrechten blijft het uiteraard mogelijk om, door actuarieel te herrekenen, een gedeelte van het pensioen eerder in te laten gaan. Aangezien een eerdere ingangsdatum fors ten koste kan gaan van de toekomstige pensioenuitkeringen is fine-tuning op dit punt belangrijk.

Regelmatig krijgen wij bij de pensioenadviezen die wij geven, de vraag of de in het overzicht op www.mijnpensioenoverzicht.nl genoemde datum echt de datum is dat je mag stoppen met werken.

Lijfrentevoorzieningen

Een tweede gedeelte van de opbouw voor de oudedagsvoorzieningen kan gevormd worden door de lijfrentevoorzieningen. Vroeger werden deze voorzieningen door ondernemers en werknemers in orde gemaakt bij een verzekeraar. Tegenwoordig zie je deze product oplossingen veel meer en ook bij de banken, als zogenaamde bancaire lijfrente rekeningen.

Zonder in dit artikel al te uitgebreid in te gaan op de diverse product mogelijkheden,  kun je met deze voorzieningen wel een uitermate flexibele schil rondom de AOW-leeftijd vormen. In het kader van de inkomensplanning en als antwoord op de vraag “wanneer kan ik stoppen met werken” zijn deze voorzieningen flexibel inzetbaar.

In de dagelijkse adviespraktijk zien wij verder dat ook de ‘gouden handdruk’ hier nog voor wordt gebruikt. Deze voorziening staat echter niet meer open voor de huidige werknemers en vormt als oplossing een uitstervend ras. Wat overigens niet hoeft te betekenen dat de bezitters er niet zuinig op moeten zijn. Deze faciliteit kun je prima inzetten als (deel)oplossing van de vraag wanneer kan ik stoppen met werken.

Vergeet vooral niet de flexibele schil

Deze schil noemen wij eigenlijk ten onrechte als laatste. Maar kan wat mij betreft ook prima het startpunt zijn in de pensioenplanning. Wellicht iets minder traditioneel. De flexibele schil wordt gevormd door alle zaken die ondernemer – werknemer gedurende het werkzame verzamelt en opbouwt.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan alle voorzieningen liggend onder de eigen woning zoals de soort hypotheek en diverse opbouw en aflossingsvormen. Onder dit kopje vallen zeker ook de overige voorzieningen in Box III. Bij de ondernemer telt de waarde van zijn bedrijf ook mee.

Laat deze zaken niet een sluitpost zijn bij een inkomensplanning en ga hier aan de voorkant op een goede gestructureerde manier mee om. Dan kan de adviseur de vraag “wanneer kan ik stoppen met werken” omdraaien naar de vraag die elke adviseur eigenlijk moet willen stellen. Wanneer wil je (gedeeltelijk) stoppen met werken?  Het vormgeven van en het jaarlijks pensioen coachen is een stuk makkelijker en duidelijker wanneer het gewenste doel bekend is. En daar hoort de juiste vraag bij.

Bereken hier zelf wat het kost om eerder te stoppen!

Pensioenakkoord

Uitwerking komende Pensioenakkoord en de dagelijkse adviespraktijk.

Met de komst van het Pensioenakkoord is de verwachting dat de pensioendatum flexibeler wordt gemaakt. De wettelijke uitwerking van de mogelijkheden om 3 jaar eerder te stoppen en de mogelijkheid om (eenmalig) gedeelte van 10% van opgebouwde pensioen als lumpsum af te kopen helpen jou en ons hierbij. Het zal je dan ook niet verbazen dat wij voor jou de uitwerking van deze zaken in de komende jaren met grote belangstelling en kritisch blijven volgen.

De uitvoering van dit akkoord moet op1 januari 2027 voltooid en geïmplementeerd zijn.

En uiteraard helpen wij je graag om, vanuit de gewenste vraag wanneer te stoppen, op een analytische wijze samen te bekijken of en wanneer je stoppen mag en kan. De oplossing en door hier in de toekomst naar toe te werken, geeft structuur en rust.

Chantal Nap

Mijn naam is Chantal Nap en ik ben mede-eigenaar van PensioenVizier. Sinds 2009 ben ik lekker bezig met pensioenen (vanuit Sneek). Vanaf 2015 ondersteun ik met veel plezier werkgevers over de aan te bieden pensioenregeling voor de medewerkers. Daarnaast informeer ik medewerkers over de pensioenregeling en alle mogelijkheden daarin.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.