150+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Wanneer kan ik stoppen met werken?

Aan de voorkant van het adviestraject en bij gesprekken met ondernemers krijgen wij vaak dezelfde vraag gesteld. Deze vraag luidt: “Wanneer kan ik stoppen met werken?”. De vraag zou eigenlijk moeten zijn: “Wanneer wíl ik stoppen met werken?”.

Het eerste wat we dan doen is samen met onze relatie te achterhalen wat er achter deze vraag ligt.

Direct naar:

AOW-datum en eerder stoppen met werken

Met de komst van het nieuwe pensioenakkoord is er veel veranderd. Onder druk van de vakbonden heeft de overheid op dit punt flink aan de knoppen gedraaid. Zo is bijvoorbeeld de ingangsdatum veranderd.

De komende jaren gaat de AOW-leeftijd iets minder snel oplopen. De huidige AOW-leeftijd (als je nu 65 jaar bent) is 67 jaar. Voor de iets jongeren onder ons blijft de toekomstige leeftijdsverwachting toch een factor die in de toekomst wordt meegenomen. Wanneer je kunt stoppen met werken hangt dus af van jouw AOW-datum. Je AOW-bedrag wordt hierdoor wel lager, omdat je langer met hetzelfde geld moet rondkomen. Ook de maatschappelijke druk op de huidige voorzieningen en de rol van de vakbonden maakt dat de toekomstige ingangsdatum van de AOW nog een onzekere factor blijft. Lager dan 67 jaar en 3 maanden wordt de ingangsdatum in ieder geval niet meer.

Hoogte van de AOW?

Een tweede aspect met betrekking tot de vraag “Wanneer kan ik stoppen met werken?” is de hoogte van de AOW.
Bij een alleenstaande AOW’er komt dit netto neer op €1.460 (met loonheffingskorting) of
€1.166 (zonder loonheffingskorting).
Een gehuwde of samenwonende AOW’er krijgt €992 (met loonheffingskorting) en
€793 (zonder loonheffingskorting) cijfers 2024.
Een belangrijk punt hierbij is wel in hoeverre de toekomstige hoogte van de AOW, met de sterke vergrijzing van de bevolking in Nederland, nog gegarandeerd is.

Bekijk hieronder je AOW-leeftijd en krijg antwoord op de vraag “Wanneer kan ik stoppen met werken?”!

Bereken jouw AOW leeftijd

Is dit het hele verhaal? 

Nee, natuurlijk niet. Er is ook nog “de tweede pijler”. Gedurende het werkzame leven zijn er door de werknemer, maar ook door de ondernemer, tal van voorzieningen opgebouwd. Kijk je naar de fiscale mogelijkheden om hiervan gebruik te maken, dan zie je dat hier ook veel beweging in zit. Met name wat betreft het later in laten gaan van deze voorzieningen.

Pensioenvoorzieningen gingen vroeger nog uit van een leeftijd van 65 jaar of eerder. Met het opschuiven van de AOW-leeftijd hebben de diverse pensioenuitvoerders deze datum aangepast naar de nieuwe AOW-leeftijd. Ook werden de bestaande rechten ingevaren.
Met betrekking tot de opgebouwde pensioenrechten blijft het uiteraard mogelijk om, door actuarieel te herrekenen, een gedeelte van het pensioen eerder in te laten gaan. Aangezien een eerdere ingangsdatum fors ten koste kan gaan van de toekomstige pensioenuitkeringen, is fine-tuning op dit punt belangrijk. Je opgebouwde pensioenen kun je opvragen via mijnpensioenoverzicht.nl.

Bereken hier jouw pensioen als ondernemer!

Voorzieningen en eerder met pensioen

Een andere manier om een oudedagsvoorziening op te bouwen, is het sparen in een lijfrentevoorziening. Vroeger werden deze voorzieningen door ondernemers en werknemers in orde gemaakt bij een verzekeraar. Tegenwoordig zie je dat lijfrenten ook steeds vaker bij banken geopend worden. Dit heet een bancaire lijfrente.
Zonder in dit artikel al te uitgebreid in te gaan op de diverse productmogelijkheden, kun je met deze lijfrentevoorzieningen wel een uitermate flexibele schil rondom de AOW-leeftijd vormen. In het kader van de inkomensplanning en als antwoord op de vraag “Kan ik eerder stoppen met werken?” zijn deze voorzieningen flexibel inzetbaar.
In de dagelijkse adviespraktijk zien wij verder dat ook de ‘gouden handdruk’ hier nog voor wordt gebruikt. Deze voorziening staat echter niet meer open voor de huidige werknemers en vormt als oplossing een uitstervend ras. Wat overigens niet hoeft te betekenen dat de bezitters er niet zuinig op moeten zijn. Deze faciliteit kun je prima inzetten als (deel)oplossing voor het eerder met pensioen gaan.

Vergeet vooral niet de flexibele schil

Deze schil noemen wij eigenlijk ten onrechte als laatste. Dit kan wat mij betreft ook prima het startpunt zijn in de pensioenplanning. al is het wellicht iets minder traditioneel. De flexibele schil wordt gevormd door alle zaken die de ondernemer of werknemer gedurende het werkzame leven verzamelt en opbouwt voor het (eerder) stoppen met werken.
Hierbij kun je denken aan diverse voorzieningen rondom de eigen woning, zoals hypotheekvormen en aflossingsplannen. Ook andere vermogensbestanddelen in Box 3 spelen hierbij een rol. Voor een ondernemer wordt bijvoorbeeld de waarde van zijn bedrijf meegerekend.
Laat deze zaken niet een sluitpost zijn bij een inkomensplanning en ga hier aan de voorkant op een goede gestructureerde manier mee om. Dan kan de adviseur de vraag “Wanneer kan ik stoppen met werken?” omdraaien naar de vraag die elke adviseur eigenlijk moet stellen: “Wanneer wíl je (gedeeltelijk) stoppen met werken?”. Het vormgeven en het jaarlijks coachen van pensioen is een stuk makkelijker en duidelijker wanneer het doel bekend is.

Bereken hier zelf wat het kost om eerder te stoppen!

Pensioenakkoord

Met de komst van het Pensioenakkoord is de verwachting dat de pensioendatum flexibeler wordt gemaakt. De wettelijke uitwerking van de mogelijkheden om 3 jaar eerder te stoppen en de mogelijkheid om (eenmalig) 10% van het opgebouwde pensioen als lumpsum af te kopen, helpen jou en ons hierbij. Het zal je dan ook niet verbazen dat wij in de komende jaren voor jou de uitwerking van deze zaken met grote belangstelling en kritisch blijven volgen.
De uitvoering van dit akkoord moet op 1 januari 2027 voltooid en geïmplementeerd zijn.
En uiteraard helpen wij je graag om, vanuit jouw vraag, op een analytische wijze te bekijken of en wanneer je mag en kunt stoppen met werken. Het vinden van een oplossing en door hier in de toekomst naar toe te werken, geeft structuur en rust.

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Chantal Nap

Mijn naam is Chantal Nap en sinds 2021 mede-eigenaar van PensioenVizier. Na mijn stageperiode bij PensioenVizier in 2009, namens de Hanzehogeschool Groningen, ben ik bij PensioenVizier in dienst getreden. Vanaf 2015 adviseer ik, met veel plezier, werkgevers over de mogelijkheden van een pensioenregeling voor de werknemers. Het maken van keuzes die passen bij een werkgever geeft mij een voldaan gevoel.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.