Hoe werkt bedrijfspensioen?

Wij krijgen vaak de vraag: ”Hoe werkt bedrijfspensioen nou eigenlijk?” Hieronder leggen we het uit.

Pensioen wordt vaak als lastig en moeilijk ervaren. Toch geldt (gelukkig) voor verreweg de meeste mensen dat zij er meermaals in hun leven mee te maken krijgen. Als je ergens start met werken, dan heb je 90% kans dat er een pensioen van toepassing is.

Meestal blijft het niet bij één werkgever tijdens de hele arbeidsperiode en kan het dus zijn dat je ook meerdere pensioenen, bij één of meerdere pensioenfondsen en/of verzekeraars opbouwt en misschien ook wel eens geen pensioen. Maar hoe werkt bedrijfspensioen nu eigenlijk? Er zijn heel veel zaken die bij de werking van een bedrijfs(tak)pensioen van invloed zijn op de werking.

Gratis adviesgesprek aanvragen

Welke smaken zijn er van bedrijfspensioen?

Zo zijn er grote en kleine pensioenfondsen. Er zijn eigenlijk drie vormen:

1. Ondernemingspensioenfondsen

Voorbeelden hiervan zijn het pensioenfonds van KLM of het pensioenfonds van Philips. Bij die laatste twee bedrijven zijn de ondernemingen groot genoeg om zelf een pensioenfonds aan te houden. Het dient echter altijd te gaan om volledig afgescheiden vermogens.

2. Verzekeraars

Er zijn natuurlijk ook verzekeraars die een bedrijfspensioen kunnen aanbieden. Je kan als bedrijf gebruik maken van deze verzekeraars als je niet onder een bedrijfstakpensioenfonds valt. Om hier achter te komen doen we een werkingssfeeronderzoek.

3. Bedrijfs(tak)pensioenfonds

In dit artikel zal ik mij beperken tot de vraag: “Hoe werkt bedrijfspensioen” en dan met betrekking tot een bedrijfstakpensioenfonds. Voorbeelden van een bedrijfstakpensioenfonds zijn APG (met name voor de ambtenaren) en Zorg en Welzijn PFZW (zorgsector).

Bij een bedrijfspensioenfonds draait alles om gemiddelden en statistische gegevens. Zo kun je moeilijk voor jezelf een potje met geld reserveren. De grootte van dat potje moet een vast en gelijkblijvend inkomen realiseren. Dit totdat je komt te overlijden. Je weet immers niet hoe lang je blijft leven. Maar ook of je de pensioenleeftijd überhaupt wel haalt en of je tegen die tijd wel en juist geen partner (meer) hebt.

Hoe werkt een bedrijfspensioen dan?

Een bedrijfstakpensioenfonds werkt met grote getallen en ze weten hoe oud iemand gemiddeld wordt. Zij weten bijvoorbeeld zelfs hoe oud een man uit 1952 gemiddeld wordt.

Ook weten zij in hoeveel gevallen zij een nabestaandenpensioen moeten uitkeren en ook hoeveel jaar gemiddeld nog. Daarnaast kan een pensioenfonds ook goed zien aan de cijfers over de afgelopen 10 of 20 jaar of mensen ouder worden. Zo weet het pensioenfonds dat zij langer moeten gaan uitkeren. Ze weten de verwachting is voor de komende 10 of 20 jaar.

Simpelweg moet je je voorstellen dat al die relevante gegevens en data in een computer worden gestopt. Vervolgens wordt er gekeken naar het aantal aangesloten actieve deelnemers (mensen die werken) in zo’n fonds.

Premiepercentage bedrijfspensioen

Er kan dan per actieve deelnemer dezelfde premiepercentage worden berekend, uiteraard afhankelijk van het inkomen. Bij het berekenen van die premie werd vroeger (voor 2008) altijd uitgegaan van het feit dat de marktrente 4% was en zou blijven. Eigenlijk werd er dus een premie berekent, waarbij er werd uitgegaan van het feit dat die premie nog vele jaren zou kunnen worden opgerent met 4%, zodat uiteindelijk het gewenste bedrag zou worden behaald.

Bereken hier het collectief pensioen!

Coronacrisis

Voordat de crisis in 2008 los barstte konden pensioenfondsen uitgaan van een marktrente van 4%, maar inmiddels is die rente al meer dan 10 jaar erg laag, bijna 0%. Juist die lage rentestand zorgt ervoor dat het moeilijk is om de uiteindelijke bedragen te halen. Daar is de nodige commotie over in de laatste jaren. Pensioenfondsen hebben nog nooit zoveel geld “in kas” gehad en de rendementen op de beleggingen waren ook erg goed, maar zelfs dan is er te weinig geld om op lange termijn aan de verplichtingen te voldoen.

Na de coronacrisis zijn de rendementen ook nog eens slecht. Op de vraag “Hoe werkt bedrijfspensioen” kun je antwoorden “niet goed bij een blijvende lage rente en tegenvallende rendementen”. Wil je hier meer informatie over of wil je andere mogelijkheden ontdekken om je hiertegen te wapenen, dan schroom niet om contact op te nemen.

PensioenVizier helpt je graag!

Pensioencommunicatie, de stap naar waarde!

Wij als pensioenadviseurs vinden het extra belangrijk om het pensioenbewustzijn al op jonge leeftijd te creëren en als werkgever speel jij hierin een essentiële rol. Onze pensioenadviseurs gaan graag met jouw personeel in gesprek om mee te denken over hun financiële planning. Alles weten over een goede pensioencommunicatie? Bekijk onze pdf over pensioencommunicatie!

Paul Verbeek

Paul Verbeek (PensioenVizier Schinveld) is niet alleen een gepassioneerd pensioenadviseur, hij coacht na een succesvolle eigen volleybalcarrière ook diverse volleybalteams. Het coachen van mensen zit hem in het bloed. Zo brengt hij jou met plezier en humor naar jouw doel.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.