150+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Pensioenakkoord = wet toekomst pensioenen

Wat we in de wandelgangen een pensioenakkoord noemen, is in feite de grootste pensioenhervorming van de afgelopen 60 jaar. Dit is een aardverschuiving in ons pensioenlandschap. Het doel van het pensioenakkoord is het persoonlijker maken van het pensioen. Daarnaast moet het ervoor zorgen dat het pensioen transparanter wordt. Ook zijn er diverse namen in omloop. Het begon met “het “pensioenakkoord”, later werd dit wet toekomst pensioenen.

Direct naar:

Waarom een nieuw pensioenstelsel?

We hebben op dit moment één van de beste pensioenstelsels ter wereld. Maar ook één van de duurste. De prijs die betaald wordt aan ons pensioen wordt niet evenredig verdeeld. De jongeren betalen veel meer dan de ouderen. Bovendien komen er steeds meer ouderen (vergrijzing) en steeds minder jongeren (ontgroening).

De lage rentestand zorgt er voor dat de pensioenen niet geïndexeerd worden en dat sommige pensioenen zelfs gekort moeten worden. Hierdoor is er een kloof tussen de verwachtingen en de uitkomsten. Dit is onwenselijk en zorgt voor (zeer) teleurgestelde werknemers en dus voor onrust. Het feit dat pensioenen afhankelijk (kunnen) zijn van de rentestand is onwenselijk.

Vraag een gratis adviesgesprek aan!

WTP geldt voor ruim 8 miljoen werknemers

Ruim 8 miljoen werknemers zitten of zaten bij één van de grote pensioenfondsen. Ver uit de meeste pensioenfondsen hebben de afgelopen jaren geworsteld met de dekkingsgraad. Uiteindelijk betekende dit dat de pensioenfondsen de pensioenuitkeringen op lange termijn niet meer konden betalen. Dat de rentestand een mogelijke invloed heeft op de uitkering vinden de sociale partners (bestuur van de pensioenfondsen) onwenselijk. Hieronder volgt een verkorte lijst met de pensioenfondsen, met het aantallen deelnemers “inclusief slapers, gepensioneerden” en hun dekkingspercentages.

  • ABP, 2.800.000 deelnemers met een dekkingsgraad 111%.
  • PFZW, 2.632.300 deelnemers met een dekkingsgraad 106,9%.
  • PME, 630.000 deelnemers met een dekkingsgraad 110,01%.
  • PMT, 1.200.000 deelnemers met een dekkingsgraad 109,8%.
  • BPF Bouw, 775.000 deelnemers met een dekkingsgraad 125,2%.

Alle dekkingsgraden per jan 2024.

Ook hier verschilt het pensioenlandschap; de fondsen verschillen wel degelijk. Ieder fonds wordt bestuurd door een mix van werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en leden van de SER.

Dit betekent dat ieder fonds een eigen beleggingsbeleid heeft, maar ook een eigen mix van jonge en oude deelnemers. Bovendien hebben ze allemaal een eigen rentebeleid.

Pensioenakkoord nieuw pensioenstelsel

Wet Toekomst Pensioenen

Op 22 december 2022 is de Wet Toekomst Pensioenen door de tweede kamer aangenomen. De eerste kamer heeft de wet aangenomen op 30 mei 2023. De transitie moet voltooid zijn op 01-01-2028. Dat betekent dat het Nederlandse pensioensysteem in vier en een half jaar tijd wordt verbouwd.

Hoofdlijnen van het nieuwe stelsel

Wij brengen je graag op de hoogte van de belangrijkste punten. Er heerste al een langere tijd veel onrust rondom de pensioenfondsen en de dekkingsgraad van de betreffende pensioenfondsen. Bij de verzekerde regelingen is deze onrust gelukkig een stuk minder. Verzekeraars werken immers niet met dekkingsgraden en kunnen geen pensioenrechten korten.

Belangrijkste punten in het nieuwe pensioenstelsel:

1. Geen beloofde uitkering meer

Alle pensioenregelingen, dus ook de regelingen van de pensioenfondsen, worden premieregelingen. Tevens is er geen belofte meer op einddatum. In het oude pensioenstelsel “middelloon” was er een belofte op einddatum. Bijvoorbeeld u krijgt €8.000 pensioen per jaar. Dat lijkt mooi, maar vaak was deze belofte “zo zacht als boter”. Door de strenge regels rondom dekkingsgraad werden beloftes gebroken of gedeeltelijk nagekomen.

In het nieuwe pensioenstelsel is de hoogte van je pensioen afhankelijk van beleggingsresultaten. Goede rendementen = een hoger pensioen. Slechte rendementen betekenen een wat lager pensioen.

2. De jonge werknemers betalen niet meer voor de oude werknemers

In het oude systeem betaalde iedereen eenzelfde premie. Dit was een vast percentage voor iedereen. Als je het eerlijk wilt doen dan zou een jongere werknemer veel minder hoeven in te leggen omdat hij/zij veel langer kan beleggen.

In het nieuwe systeem heeft iedereen een “eigen pensioenpot”.

3. Het nabestaandenpensioen wordt beter

In het oude pensioenstelsel was het nabestaandenpensioen/partnerpensioen fiscaal gemaximeerd. Bovendien was de hoogte ook afhankelijk van het aantal dienstjaren tot 68. Zo kon het gebeuren dat oude werknemers met een nieuwe baan een heel karig nabestaandenpensioen kregen.

In het nieuwe stelsel tellen dienstjaren niet meer mee en is het percentage maximaal 50% van het salaris.

4. Ook het wezenpensioen wordt beter

In het oude pensioenstelsel was het wezenpensioen gemaximeerd op ongeveer 7% van het salaris. Ook was het einde van de uitkering niet altijd gelijk. Soms eindigde de wezenuitkering op 21 ste een andere keer weer op 27ste.

In het nieuwe stelsel is de uitkering aan de wees altijd tot 25ste. Bovendien is het percentage maximaal 20%. Een hele verbetering dus!

5. 10% in één keer opnemen

Net voordat het pensioen in gaat kunt je 10% van de som opnemen. Voor een vakantie, camper of verbouwing. Overigens gaat dit ook gelden voor lijfrentes.

6. Veel meer fiscale ruimte om zelf te sparen

De jaar- en reserveringsruimte stijgen fors. Je mag bijna drie keer zoveel sparen als vroeger. Dit betekent (ook) veel meer belastingvoordeel.

Bereken hier het collectief pensioen!

Wat betekent dit voor de deelnemers?

Voor de deelnemer van de grote pensioenfondsen zullen de pensioenuitkomsten juist onzekerder worden.

Indien er nu een vaste uitkering staat op het uniform pensioenoverzicht van de uitvoerder,

dan staat er over een aantal jaar een som geld.

Voorbeeld:

Op het UPO staat nu: pensioen na 68ste is €3.000

Na invoering WTP staat er bijvoorbeeld uw doelkapitaal schatten wij op €40.000 en het pensioen wat u kunt aankopen is afhankelijk van de rente en de kosten van de uitvoerder. Maar wij denken dat het €3.000 kan zijn.

Wat betekent dit voor onze relaties?

De wijzigingen zijn nog niet doorgevoerd. De ingangsdatum van het nieuwe pensioenstelsel is namelijk 1 juli 2023. De veranderingen hebben nog even tijd nodig. Zoals het nu lijkt moet de transitiefase op of voor 31 december 2027 afgerond zijn. Hieronder zetten wij de veranderingen op een rijtje.

  • Momenteel is premie nog afhankelijk van de leeftijd. In het nieuwe pensioenstelsel geldt een premiepercentage dat voor iedereen gelijk is. Een zogenaamde “vlakke premie”.
  • Voor bestaande pensioenregelingen en daarin reeds aangemelde werknemers is het mogelijk om de stijgende staffel, en dus de pensioenregeling, te houden zoals deze nu is.
  • Nieuwe werknemers komen in een nieuwe pensioenregeling met een vlakke staffel. Dit wordt een communicatieve uitdaging, want er komen twee verschillende pensioenregelingen binnen één bedrijf.
  • Pensioenuitvoerders hebben straks de mogelijkheid om 10% van het opgebouwde vermogen uit te keren.

Wat vinden wij van het nieuwe pensioenstelsel?

Wij zijn positief over het nieuwe pensioenstelsel en zijn zeer benieuwd naar de verdere uitwerking van het pensioenakkoord. Daarnaast verwachten wij dat de verzekeraars de komende periode veel informatie vrijgeven en versturen over het nieuwe pensioenstelsel.

Meer lezen over wet toekomst pensioenen? Klik dan hier. Heb je andere vragen betreft dit onderwerp of over pensioen voor bedrijven? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan je graag te woord.

Pensioencommunicatie, de stap naar waarde!

Wanneer je als werkgever een goed communicatiekanaal richting het personeel hanteert, creëer je pensioenbewustzijn. Alles weten over een goede pensioencommunicatie? Bekijk onze pdf over pensioencommunicatie!

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Marcel Wallage

Financieel planner vanuit Sneek en Amsterdam. Voor onafhankelijk, begrijpelijk en persoonlijk advies aan ondernemers en bedrijven! Auteur “denk niet aan je pensioen”. Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen en mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.