145+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Meer aandacht voor pensioen nodig

Volgens toezichthouder AFM moet er meer gebeuren om pensioen onder de aandacht van consumenten te brengen. Die hebben vaak weinig aandacht voor pensioen en nog een te rooskleurig beeld van hun oudedagsvoorziening. Dat kan meer dan vervelend worden als ze daar pas op de pensioendatum achter komen.

Pensioen is een hot onderwerp. Veel pensioenfondsen hebben het namelijk moeilijk omdat ze te weinig vermogen hebben om aan hun pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. Een paar jaar geleden werd bekend dat ruim honderd pensioenfondsen – bijna 23 procent van alle fondsen – in april 2013 gaan korten op pensioenen. Ze keren dan minder pensioen uit, waardoor hun verplichtingen dalen. Bij een onveranderd vermogen leidt dit tot een verbetering en dus een verhoging van de dekkingsgraad. Daarnaast wordt de AOW-leeftijd in 2019 verhoogd naar 66 jaar en vijf jaar later naar 67 jaar.  Bovendien worden pensioenen vanaf 2014 opgebouwd op basis van een pensioenleeftijd van 67 jaar in plaats van 65 jaar.

Meer aandacht voor pensioen nodig

Inzicht in pensioen

Er is kortom veel aan de hand in pensioenland en het is belangrijk dat consumenten inzicht krijgen in de gevolgen van al die veranderingen en onzekerheden. Dat begint met inzicht in de huidige pensioensituatie. Echter, ondanks dat consumenten veel vermogen hebben gespaard voor hun pensioen, hebben velen daar geen of te weinig oog voor.

Enerzijds komt dat door het idee van de verzorgingsstaat, waardoor nog veel consumenten verwachten dat zij 70 procent van hun laatste brutosalaris aan pensioen zullen ontvangen. Twee jaar geleden was nog 59 procent van de Nederlanders in die veronderstelling en een kwart van hen heeft geen idee hoe hoog hun pensioen is. Dat is ook niet
verwonderlijk want pensioen is geen alledaagse materie voor de meeste consumenten.

Bovendien waren de pensioenoverzichten niet of nauwelijks te begrijpen voor consumenten. Dat is door het Uniform Pensioenoverzicht wel sterk verbeterd, maar de consumenten hebben nog immer het beeld dat deze overzichten niet te volgen zijn. Als de consument de moeite neemt zich een uur te verdiepen in het Uniform Pensioenoverzicht, krijgen zij toch inzicht in hun pensioeninkomen.

Sinds een jaar kunnen consumenten dat nog eenvoudiger via www.mijnpensioenoverzicht.nl. Met je DigiD kun je de pensioengegevens ophalen en krijg je inzicht in het inkomen na pensionering inclusief aow. Aanvullende oudedagsvoorzieningen (pensioen) zoals bijvoorbeeld lijfrentes zijn niet zichtbaar.

Neem hier contact met ons op!

Pensioen van groot belang

De AFM wil graag dat deze oudedagsvoorzieningen (pensioen) ook zichtbaar worden. Dit is inclusief het vermogen op de pensioendatum. Daarnaast geeft het inzicht in het inkomen. Het inkomen wordt ook met de uitgaven vergeleken. Dat is van groot belang om een beeld te krijgen, van wat de gevolgen zijn van alle veranderingen en onzekerheden waarmee je geconfronteerd wordt en nog geconfronteerd kan worden. Op basis daarvan kun je maatregelen nemen om de pensioensituatie te verbeteren. Daar heb je de hulp van een deskundige adviseur bij nodig. De mogelijkheden moeten op een rijtje gezet worden en er moeten keuzes gemaakt worden, hierbij helpen wij jou graag!

Meer weten?

Wil je meer informatie, neem dan contact op met onze pensioenadviseur. Het eerste gesprek is geheel vrijblijvend!

Heb je vragen..? Bel 088-9000900 of mail naar info@pensioenvizier.nl. Daarnaast kun je ook hier klikken om naar de contactpagina te gaan.

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Marcel Wallage

Financieel planner vanuit Sneek en Amsterdam. Voor onafhankelijk, begrijpelijk en persoonlijk advies aan ondernemers en bedrijven! Auteur “denk niet aan je pensioen”. Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen en mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.