145+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Pensioencompensatie als je pensioen mist

Wanneer je ontslagen wordt op latere leeftijd, mis je behalve salaris ook een deel van je pensioenopbouw. In dit artikel leggen we uit wat pensioencompensatie inhoudt en hoe het berekend wordt.

De wettelijke basis voor het betrekken van pensioenschade bij de ontbindingsvergoeding is gelegen in art 7:684. Daarin is bepaald dat de Kantonrechter in geval van een ontbinding wegens wijziging van omstandigheden een vergoeding “naar billijkheid” kan toekennen. Art. 7:681 BW gaat zelfs verder en impliceert dat alle concrete schade als gevolg van kennelijk onredelijke opzegging dient te worden vergoed.

Onlangs hadden we weer zo’n zaak. Dhr. De Jong werkte als ambtenaar en was 62 jaar oud.

Hij kreeg ontslag en vroeg aan ons wat de pensioencompensatie moest inhouden.


Direct naar
Wil je meer informatie over je pensioen?

Stap 1: Berekenen van het gemiste pensioen

Het salaris van dhr. De Jong was € 80.544. De franchise was €17.545 (2024).

De pensioengrondslag van dhr. De Jong was dus €62.999,- (€ 80.544 – €17.545 ).

Het is een middelloonregeling bij het algemeen burgerlijk pensioenadvies (ABP). De pensioenopbouw daar is 1,875% per jaar. Omdat dhr. De Jong 35 maanden mist, is de formule hiervoor:

(€62.999,- * 1,875%)/12)*35

De gemiste pensioenopbouw is €3.445,- maar wat is de waarde van dit gemiste pensioen? Hier maken we een berekening voor die we marktwaarde berekening noemen. Het is immers de waarde die een verzekeraar of andere uitvoerder zou rekenen.

Bovendien zit hier ook nog een levenslang nabestaandenpensioen aan vast. Dit is 70% van de waarde van de aanspraak.

Pensioencompensatie

Stap 2: De marktwaarde berekening

Bij de marktwaarde berekening voor deze pensioencompensatie bootsen we de uitgangspunten van een verzekeraar na.

Dit zijn:

  • Rente, dat is nu ongeveer 0,30%;
  • Stijging uitkering met de huidige dekkingsgraad 0%;
  • Leeftijdsterugstelling;
  • Kosten van de uitvoerder.
Bereken hier het collectief pensioen!

Wat is leeftijdsterugstelling?

Iedereen wordt steeds ouder. Daarom kijken we in de sterftetafel bij een jongere leeftijd dan de daadwerkelijke leeftijd, om zo te anticiperen op een toekomstige stijging van de gemiddelde levensduur.

Als we al deze gegevens actuarieel berekenen komen we op een waarde van €104.000.

Vroeger kon je dit fiscaal vriendelijk in een stamrecht stoppen, maar dit is sinds enige tijd afgeschaft.

Er blijft dus niets anders over om het bedrag te laten “verlonen”. Dit betekent dat dhr. De Jong veel loonheffing gaat betalen. De komende drie jaar zal zijn inkomen lager liggen en hij kan dan deze drie jaar een belasting teruggaaf verwachten. Zo blijft de (belasting)schade beperkt.

Overigens is het verstandig om de uitkering in een financiële planning te verwerken. Zo zie je waar je aan toe bent, ieder jaar weer.

Test: is financiële planning iets voor mij?

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Paul Verbeek

Paul Verbeek (PensioenVizier Schinveld) is niet alleen een gepassioneerd pensioenadviseur, hij coacht na een succesvolle eigen volleybalcarrière ook diverse volleybalteams. Het coachen van mensen zit hem in het bloed. Zo brengt hij jou met plezier en humor naar jouw doel.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.