145+

Google reviews

20+

Jaar pensioenadvies op maat

<30

Minuten reactie

Werkingssfeer cao metaal en techniek

Veel bedrijven vragen zich af of ze wel of niet verplicht onder een pensioenfonds vallen. In onderstaand artikel leg ik uit wanneer je wel en wanneer je wel of niet onder het pensioenfonds metaal en techniek (PMT) valt. Een methode om hierachter te komen, is een werkingssfeeronderzoek cao metaal en techniek (ook wel BPF-check).

In Nederland zijn meer dan 70 pensioenfondsen. Echter een goed systeem waaruit blijkt of je onder een pensioenfonds valt (of niet) bestaat niet. Dit komt onder andere omdat de materie complex is. Hierdoor laat het zich lastig automatiseren. Een werkingssfeeronderzoek vergt tijd en vakmanschap. De tijd zit voornamelijk in het lezen van de diverse Staatscouranten, het vakmanschap zit in het toetsen van verschillende pensioenfondsen. Het is soms verrassend onder welk pensioenfonds een bedrijf valt.

Bereken hier jouw pensioen!
Direct naar:

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT)

Het pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) verzorgt de pensioenregeling voor de bedrijfstak Metaal en Techniek. Ruim 34.000 werkgevers zijn aangesloten bij het PMT, het heeft daarmee ongeveer 1,2 miljoen deelnemers. Het is daarmee één van de grootste pensioenfondsen van Nederland.

Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek gelden de cao-afspraken. De pensioenregeling valt daar ook onder. In deze sector is de pensioenregeling dus verplicht gesteld. De personele en materiële werkingssfeer bepaalt in deze of de bedrijfsactiviteiten vallen onder de Metaal en Techniek. Wanneer dit inderdaad het geval is nemen de werknemers verplicht deel aan de pensioenregeling van het Pensioenfonds Metaal en Techniek.

Doe de test: collectief pensioen

Bij de materiële werkingssfeer wordt er gekeken naar de gebruikte producten en/of grondstoffen. De personele werkingssfeer wordt bepaald door de activiteiten die de werknemers binnen het bedrijf uitvoeren.

Verplichtstelling deelneming PMT

Verplichtstelling tot deelneming in het Pensioenfonds Metaal en Techniek kenmerkt zich onder andere door het be- en/of verwerken van metaal. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld assembleren, demonteren, frezen en herstellen van metalen als aluminium, tin, ijzer of blik.

Voert het bedrijf werkzaamheden uit zoals het door middel van op elektrochemische of op andere wijze aanbrengen van metaalneerslag op voorwerpen, het oxideren of het polijsten van metalen, dan is aanmelding bij het Pensioenfonds Metaal en Techniek verplicht.

Bedrijven die graveren in metaal of andere stoffen, oftewel de hand- en machinegraveerbedrijven, vallen ook onder het Pensioenfonds Metaal en Techniek. Hetzelfde geldt voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren zoals repareren, lakken, slijpen of polijsten van metalen.

Een bedrijf dat ingeschreven staat bij de kamer van koophandel heeft een SBI code. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en is opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De code bestaat uit 4 of 5 cijfers en geeft aan wat de activiteiten van een bedrijf zijn. Start de SBI code van een bedrijf met de cijfers 25 of 28, dan is de kans aanzienlijk dat dit bedrijf onder het Pensioenfonds Metaal en Techniek valt.

Kijk voor een overzicht van jouw pensioen op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Uitzonderingen deelnemingen PMT

De verplichte deelneming aan het Pensioenfonds Metaal en Techniek geldt niet voor iedereen. In de wet zijn enkele uitzonderingen opgenomen. Zo is er geen verplichte deelneming wanneer de betreffende werknemer jonger is dan 18 jaar of wanneer de werknemer geen bedrijfsarbeid verricht, denk hierbij aan portiers of chauffeurs.

Aanvragen werkingssfeeronderzoek metaal!

Werkingssfeeronderzoek metaal

Wanneer een bedrijf niet zeker weet onder welk pensioenfonds het valt, raden wij aan een werkingssfeeronderzoek cao metaal en techniek uit te laten voeren. Bij een werkingssfeeronderzoek, ook wel BPF check, wordt onderzocht of het bedrijf zich wel of niet moet aanmelden bij een pensioenfonds. Wanneer dit wel het geval is, wordt ook nog onderzocht bij welk pensioenfonds dit dan moet.

Een voorbeeld:

We nemen een onderneming waar 25 medewerkers in dienst zijn, met een totale loonsom van € 750.000. Hierbij gaan we ervan uit dat dit ook in de afgelopen jaren zo was. Door activiteiten van het bedrijf vallen zij onder het Pensioenfonds Metaal en Techniek. De werkgever heeft zijn medewerkers echter niet aangemeld. De premie bij dit fonds bedraagt 22,6% van de loonsom, waarvan 12,14% voor rekening van de werkgever komt. De werknemer draagt dus 10,46% bij.

De werkgever heeft een pensioenregeling voor zijn medewerkers, die een verzekeraar uitvoert. De onderneming krijgt bezoek van een medewerker van het Pensioenfonds Metaal en Techniek. Deze constateert dat de onderneming zich 5 jaar geleden al bij het Pensioenfonds Metaal en Techniek aan had moeten sluiten. Het pensioenfonds stelt nu dat de betreffende onderneming zijn medewerkers alsnog met terugwerkende kracht van 5 jaar moet aanmelden. Het pensioenfonds staat hierin volledig in zijn recht! Voor de onderneming betekent dit: alsnog afdragen van premies aan het PMT: 5 jaar x 22,6% x € 750.000 = € 847.500;

De ondernemer kan nu concluderen dat hij onterecht 5 jaar premies heeft betaald aan de verzekeraar. De verzekeraar neemt naar alle waarschijnlijk het standpunt in dat hij veel risico heeft gelopen. Er ontstaat in ieder geval een discussie.

De onderneming heeft het moeilijk gehad de laatste jaren. De concurrentie is hevig en de financiële reserves zijn minimaal, mede door enkele een investeringen in machines. De eigenaar ziet maar één oplossing nadat hij tevergeefs bij diverse banken heeft aangeklopt: hij vraagt het faillissement aan.

Laat je goed informeren over pensioen

Om hoge kosten te voorkomen is het belangrijk dat je je goed laat informeren over of jouw organisatie onder een pensioenfonds valt. Wij helpen je graag met het uitzoeken of jouw bedrijf onder het pensioenfonds valt of niet. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

PensioenVizier specialiseert zich in pensioen en financiële planningen voor ondernemers en ondernemingen. We zijn al sinds 1 maart 2003 iedere dag bezig met pensioen. We hebben al meer dan 10.000 adviezen uit mogen brengen voor jong en oud. Wij denken mee met onze relaties over individuele en collectieve pensioenen. Kenmerken van ons advies zijn dat we voldoen aan de wetgeving, integer handelen en uiteraard staat het belang van onze klant hierbij voorop.

Pensioencommunicatie, de stap naar waarde!

Hoeveel pensioen kan jouw werknemer verwachten en wanneer? Wat als de AOW-datum en de pensioenleeftijd niet op elkaar aansluiten? Wat zijn de risico’s van de pensioenregeling en welke keuzemogelijkheden heeft de werknemer? Alles weten over een goede pensioencommunicatie? Bekijk onze pdf over pensioencommunicatie!

Ga voor een persoonlijk adviesgesprek!

Begin vandaag met “nu lekker leven, straks lekker leven!”

Marcel Wallage

Financieel planner vanuit Sneek en Amsterdam. Voor onafhankelijk, begrijpelijk en persoonlijk advies aan ondernemers en bedrijven! Auteur “denk niet aan je pensioen”. Nu lekker leven en straks ook! Voor mij betekent dat leuk werk, lekker sporten, veel varen en mooi wonen. Alles met mate. Bovenal verzamel ik leuke mensen en mooie momenten! Spreker, maar vooral luisteraar.

Alle kennisbank artikelen van deze auteur.